Höftsnuva

Fråga: Min son har varit förkyld och nu har han även ont i höften, han säger att det gör ont att gå och haltar lite. Ibland säger han att han har ont i knät på samma sida. Jag har fått höra att det kan vara höftsnuva. Vad är det och vad bör vi göra?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Om ditt barn har höftproblem och haltar kan det bero på olika saker. Den vanligaste orsaken till höftsmärta hos barn är höftsnuva eller så kallad coxitis simplex. Vanliga symptom kan vara smärta i höften, hälta hos ditt barn, ovilja att belasta benet samt lättare feber. Ibland kan det vara svårt för barnet att avgöra var smärtan sitter och kan förlägga det till knät eller foten istället.

Höftsnuva beror på inflammation i höftleden och kan uppstå i samband med exempelvis förkylning. Det är vanligast hos pojkar i åldern 3-6 år men kan även drabba barn upp till 12-års ålder. Tillståndet läker oftast av sig självt inom en vecka men kan återkomma. Den viktigaste behandlingen vid höftsnuva är vila och avlastning för att undvika försämring. Du kan ge smärtstillande vid behov men det är bra att vara försiktig med detta för att inte missa symptom på andra sjukdomar. Om ditt barn har feber eller svår smärta kan det krävas sjukhusvård.

Andra tänkbara förklaringar

Vid Perthes sjukdom kan ditt barn få symptom som påminner om höftsnuva men besvären varar länge. Det kan börja med övergående smärtor i höften och hälta som efter en tid blir kraftigare med utstrålning över ljumsken, låret och knät. Tillståndet beror på att blodförsörjningen till lårbenshuvudet blir sämre och orsakar vävnadsskada. Det är oftast självläkande men det kan ta lite tid. Behandlingen består av att undvika överbelastning och stelhet i leden. Ibland kan det behövas smärtstillande läkemedel eller kirurgisk åtgärd.

Juvenil idiopatisk artrit, vilket innebär reumatisk ledsjukdom hos barn, kan ge smärta i exempelvis höftleden med svullnad och rodnad. Barnet kan också uppleva stelhet och börja gå eller röra sig annorlunda. Andra tecken kan vara feber och svullna lymfkörtlar. Det är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i en eller flera leder. Behandlingen består av sjukgymnastik och anti-inflammatoriska läkemedel.

Ibland kan plötsliga smärtor och svullnad i höften, hälta samt feber bero på septisk artrit. Tillståndet orsakas av en bakteriell infektion i höftleden. Det är vanligare hos små barn och äldre med exempelvis nedsatt immunförsvar eller tidigare ledskada. Det är viktigt att sätta in behandling snabbt, denna består främst av antibiotika.

Ibland kan smärta i höftleden med rörelsesvårigheter, feber, nedsatt aptit och viktnedgång hos barn bero på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Om ditt barn får ont i höften i mer än en vecka eller smärta tillsammans med viktnedgång, aptitlöshet och sjukdomskänsla bör ni söka vård. Sök vård akut om ditt barn får kraftig höftsmärta med eller utan feber.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry