Nervryckningar

Fråga: Jag kan få plötsliga nervryckningar i ögat eller ögonlocket, det kan hålla i sig ganska länge. Ibland händer det att jag får ryckningar i ansiktet också, till exempel läppen. Jag har läst att det kan vara blefarospasm eller myoklonier, vad är det? Vad kan man göra åt nervryckningar?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Nervryckningar är egentligen kramper och ryckningar i en muskel och kan uppstå var som helst på kroppen. Det orsakas av muskelsammandragningar och kallas även för fascikulationer. Många individer kan uppleva att det rycker i ögat eller ögonlocket någon gång i livet, detta är oftast ett övergående och helt ofarligt tillstånd. Förutom att du får muskelryckningar kan du också känna dig känslig för starkt ljus eller uppleva att du kisar mycket. De vanligaste orsakerna till nervryckningar kan vara trötthet, torra ögon, lång skärmtid eller stress. Oftast behövs ingen behandling och symptomen kan gå över efter några dagar. Om du använder kontaktlinser kan det vara bra att kontrollera dessa hos din optiker.

Vid blefarospasm kan du uppleva irritation i ögonen, behov att blinka ofta och kraftiga knipningar som leder till muskelspasmer eller ögonryckningar. Dessa kan uppstå i samband med exempelvis torra ögon samt vid exponering för kyla eller stress. Efter längre tids besvär kan ryckningar även uppstå i ansiktsmuskulaturen.

Blefarospasm är en neurologisk sjukdom inom gruppen fokal dystoni. Dystoni är ett ovanligt tillstånd och innebär muskelsammandragningar som resulterar i ofrivilliga ryckningar eller skakningar i ett specifikt område av kroppen. Det finns inget botemedel men förebyggande åtgärder kan vara att undvika de faktorer som utlöser symptomen. Andra exempel på symptomlindrande behandling kan vara användning av filterglasögon, injektion med botulinumtoxin eller kirurgi.

Andra tänkbara förklaringar

Myoklonier innebär korta ofrivilliga muskelryckningar som leder till rörelser av en led och beror oftast på en bakomliggande sjukdom. Ett exempel kan vara amyotrofisk lateralskleros, ALS. Symptomen börjar oftast i enstaka muskler och kan yttra sig som kraftnedsättning eller svårigheter att utföra rörelser. Efterhand kan besvären sprida sig till andra muskler och öka i form av ryckningar i ben, armar eller ansiktet. Andra symptom kan vara tal- och röstförändringar, sväljningssvårigheter och andningspåverkan. Vid Parkinsons sjukdom kan ett vanligt symptom vara skakningar som liknar ryckningar i kroppen, exempelvis i tummen och pekfingret. Dessa uppstår oftast vid vila eller i samband med stress.

Då bör du söka vård

Kontakta sjukvården om du får muskelryckningar i ögat eller andra delar av kroppen som inte försvinner.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry