Ont i axlarna

Fråga: Jag är i medelåldern och har väldigt ont i axlarna, det känns mer efter sömn och när jag ligger ner. Ibland kan det göra ont vid vissa rörelser, till exempel när jag ska lyfta armen. Vad kan det här bero på och bör jag söka vård?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Smärta i axlar kan någon gång drabba de flesta individer. Oftast är detta ett helt ofarligt tillstånd som läker av sig självt. Vanliga orsaker kan vara överbelastning, monotont arbete, för mycket stillasittande eller stress. Du kan också uppleva att du får ont i armen och nacken. Du kan förebygga långvariga besvär genom exempelvis avlastning, fysisk aktivitet och smärtstillande preparat.

Andra tänkbara förklaringar

Vid seninflammation eller tendinopati kan du få ont i axlarna i samband med rörelse efter aktiviteter du är ovan vid. Smärtan kan då uppstå även när du rör vid axeln eller ligger på den. Om du har nedsatt kraft i axeln kan det bero på att en sena har gått av. Tendinopati orsakas av överbelastning såsom tunga och monotona rörelser eller en akut skada som till exempel en kraftig stöt. Behandlingen består av fysioterapi och anti-inflammatoriska läkemedel.

Om du drabbas av frusen skuldra, så kallad kapsulit i skulderled, kan du få ont i axlarna och överarmarna speciellt på natten. Efter en tid kan du känna dig stel och få problem med rörlighet i axeln. Tillståndet orsakas av en inflammation i ledkapseln som leder till att det blir trångt i det området. Den viktigaste behandlingen är rörelseövningar för att undvika mer stelhet i axelleden. Vid kraftigare besvär kan det behövas smärtstillande läkemedel eller kortisoninjektioner.

Om du får ont i ut- eller framsidan av axeln samt överarmen kan det bero på impingement. Smärtan kan uppstå vid lyft eller rotation av armen, vid av- och påklädning eller när du ligger på sidan under natten. Tillståndet beror på att muskler eller senor kläms åt och det blir trånga förhållanden i axelleden. Det kan orsakas av monotont arbete eller överansträngning. Behandlingen går främst ut på att undvika den belastning som orsakar symptomen samt fysioterapi.

Då bör du söka vård

Om du får smärta i axeln som inte går över efter egenbehandling. Sök vård akut om du får ont i axeln efter trauma.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp av en fysioterapeut. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad till vidare vård. I vissa fall krävs en fysisk undersökning på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att ditt barn behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry