Stress

Träffa läkare eller psykolog redan idag vid stress

 • Över 98% patientnöjdhet
 • Europas största digitala vårdgivare
 • Möten på över 20 språk
 • Öppet varje dag 06.00-24.00

Träffa läkare eller psykolog redan idag vid stress

 1. 1
  Ladda ner appen
 2. 2
  Logga in med bank-ID
 3. 3
  Boka möte med läkare
 4. 4
  Få råd om behandling

Stress

Stress

Vad innebär stress?

Stress är kroppens sätt att reagera på saker i vår omgivning som kräver att vi är på alerten och redo för att ta oss an olika utmaningar som vi ställs inför. Kortvarig stress behöver alltså i sig inte vara dåligt, eftersom det ger oss den där extra energin som vi ibland kan behöva. Att känna sig stressad till och från är helt normalt, men vid långvarig stress kan kroppen ta skada. För att stress inte ska bli skadligt är det viktigt att få tillräcklig återhämtning. För att leva ett mer hållbart liv, där stressen inte påverkar en negativt, behöver man skapa en balans mellan aktivitet och vila.

Symptom

Stress har en inverkan på alla aspekter i livet, men eftersom alla hanterar stress olika kan symptomen variera från person till person. I vissa fall kan det vara väldigt diffusa symptom som är svåra att tolka.

Några vanliga symptom på stress är:

Psykologiska:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnessvårigheter
 • Irritation och lättretlighet
 • Minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid
 • Nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
 • Ångest och oro kopplat till prestationskrav

Fysiska:

 • Spända och ömma muskler
 • Huvudvärk
 • Allmän känsla av trötthet
 • Sömnproblem
 • Förändrad aptit (ökad eller minskad)
 • Nedsatt immunförsvar (du blir sjuk ofta)
 • Magproblem
 • Värk i kroppen som exempelvis bröstsmärtor
 • Yrsel
 • Hjärtklappning
 • Ljus- och ljudkänslighet

Behandling

Psykologisk behandling innebär att man tillsammans med en psykolog arbetar med att förstå sina besvär och att lära sig strategier för återhämtning och för att bryta de beteende- och tankemönster som håller liv i problemet.

Medicinsk behandling syftar till att utreda eventuell bakomliggande orsak till stressliknande symptom och eventuellt vidare behandling för detta. Behandling för stress kan vara tillfällig sömnfrämjande medicin och/eller en kortare sjukskrivning.

När kan KRY hjälpa till?

När man lider av stressproblematik, som hindrar dig i din vardag, är det klokt att söka vård, eftersom behandlingen ofta är både enklare och mer kortvarig om den påbörjas tidigt. Om du besväras av stress som inte går över och orsakar problem för dig i vardagen kan du vända dig till KRY för hjälp.

På KRY kan du träffa legitimerade psykologer via videosamtal. Våra psykologer kan hjälpa dig att bättre förstå dina besvär samt ge råd och stöd för hur du kan komma till rätta med sådant som idag känns svårt. Hur många samtal man har med en psykolog kan variera. I vissa fall räcker ett enstaka eller ett par samtal, i andra fall man har längre kontakt med flera samtal.

I vissa fall kan en medicinsk bedömning behövas för utredning av eventuella andra orsaker till dina besvär (såsom kroppsliga orsaker till psykiska symptom), behandling med läkemedel (t.ex. sömnfrämjande) samt kortare sjukskrivning (max 14 dagars sjukskrivning från insjuknandedagen. Vi kan inte skriva sjukintyg bakåt i tiden (retroaktivt) utan enbart från den dagen du kontaktar oss). Observera att KRYs läkare inte förskriver narkotikaklassade läkemedel.

När ska jag söka annan vård?

KRY är inte lämpligt om du tidigare är diagnostiserad med utmattningssyndrom som kräver kontakt med specialistvård eller vid svårare besvär som kräver längre sjukskrivning än 2 veckor.

Boka möte Boka möte