Ladda ned Ladda ned

Stress

När vi jäktar runt är nog det ord de flesta av oss förknippar med stress “måste”. Men stress är mer än så. Det är kroppens sätt att se till att vi klarar av det vi behöver göra. Stress kan alltså vara något positivt och vi hanterar stress bra i perioder om vi också får tillfälle till vila. På Kry kan du få hjälp med att hantera stress.

Alla är stressade någon gång. Vissa mer än andra. Olika saker stressar också olika människor. Men det går att lära sig hantera stress och om du känner dig stressad är det viktigt att planera in återhämtning.

I kroppen finns ett nervsystem som kallas för det icke-viljestyrda eller det så kallade autonoma nervsystemet. Det styr kroppsfunktioner som andning, hjärtslag och matsmältning. Nervsystemet är uppdelat i två delar, det sympatiska och det parasympatiska. Det sympatiska nervsystemet aktiveras när vi blir stressade och är ett sätt för kroppen att hantera olika påfrestningar. I vila är det parasympatiska nervsystemet är mest aktivt. För att vi ska må bra är det viktigt att det finns balans mellan de två systemen.

Perioder av kortvarig stress hanterar vi bättre än långvarig som kan leda till att vi mår dåligt både fysiskt och psykiskt.

När du blir stressad startar en reaktion i din kropp:

  • dina muskler drar ihop sig
  • ditt blodtryck stiger
  • ditt hjärta slår snabbare
  • du andas snabbare
  • du kan bli illamående
  • du kan få magont
  • du kan få svettningar.

Kortvarig stress

Gör att du får mer energi, blir mer skärpt och kan utföra det du är stressad över. Kortvarig stress är inte farligt om du har möjlighet till återhämtning.

Långvarig stress

Har du varit stressad under en mycket lång tid och inte haft möjlighet till återhämtning finns risk för utmattning med nedstämdhet, avsaknad av energi och lust. Det är vanligt med känslor av mindervärde och misslyckande samt känslan av att inte räcka till. Du kan också få kroppsliga symptom, som huvudvärk, smärtor i kroppen och upprepade infektioner. Övriga symptom på långvarig stress är:

Om du får en chans till återhämtning här, som vila eller avlastning på jobbet, kan du bryta ditt stressmönster.

Får du inte möjlighet till återhämtning kan långvarig stress kan leda till sjukdomar som depression, utmattning och hjärtsjukdomar.

Det är viktigt att du får möjlighet till återhämtning vid stressiga perioder. Försök att begränsa din skärmtid och planera in egentid. En hälsosam livsstil med regelbundna mat-, motions- och sömnvanor hjälper också.

Du kan även göra en lista över vad som gör dig stressad. Listan kan hjälpa dig att ta kontroll över stressen. Kanske finns det saker på listan du kan stryka eller saker du kan få hjälp med. Den kan också visa varifrån stressen kommer.

Genom kognitiv beteende terapi kan du med hjälp av en psykolog få redskap för att hantera och minska stressen i vardagen.

Är din stress ohälsosam? Gör vårt självtest för att ta reda på om du bör söka professionell hjälp.

Är du mycket stressad och får ångest, hjärtklappning eller problem med att sova, eller upplever att stressen påverkar hur du fungerar i din vardag ska du söka vård.

Det finns hjälp som gör att du mår bra igen - även om det kan ta tid.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid ångest och oro. En psykolog, läkare eller sjuksköterska gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter erbjudas psykologisk eller medicinsk behandling vid behov alternativt, bli hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär, så behöver barnet närvara under vårdmötet med läkare. Samtal med psykolog bör däremot inledas med ett föräldrasamtal, utan barnet.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Senast uppdaterad:
9 okt 2020
Granskare:
Joakim Röstlund, medicinskt ansvarig läkare
Jesper Enander, Chefspsykolog
Hanna Rohani, legitimerad psykolog