Ont i bröstbenet

Fråga: Jag har ont i bröstbenet på vänster sida, det gör även ont vid inandning. Vad beror detta på? Har haft problemet till och från i flera månader.

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Smärta i bröstbenet kan bero på många olika saker och är oftast ett helt ofarligt tillstånd. En vanlig orsak är så kallad kostokondrit. Det kan göra ont på framsidan av bröstkorgen i samband med rörelser eller vid djupare andetag. Det beror på inflammation i muskelfästen mellan revbenen och bröstbenet. Det drabbar flera leder och kan uppstå efter till exempel fysisk belastning eller kraftig hosta i samband med luftvägsinfektioner.

Andra tänkbara förklaringar

Smärta i bröstbenet kan även bero på Morbus Tietze eller Tietzes syndrom. Du kan uppleva svullnad och ömhet i ett specifikt område, oftast till vänster om bröstbenet. Värken uppstår i samband med rörelser eller vid inandning och beror på inflammation i en enstaka led. Tietzes syndrom är ett självläkande tillstånd men det kan ta flera månader innan du blir besvärsfri.

Du kan få ont under bröstet vid revbenen på grund av muskelspänningar. Det kan upplevas som krampaktiga smärtor eller stickningar som strålar ut mot rygg, nacke och axlar. Spänningarna kan orsakas av till exempel dålig kroppshållning. Du kan även uppleva att det gör ont i bröstbenet eller bröstet vid stress, ångest och oro.

Om du har ont i bröstbenet, bröstkorgen och ryggen tillsammans med stickningar och domningar kan det bero på nervrelaterade besvär. Ibland kan det kännas som att det hugger i bröstbenet, andra gånger kan du uppleva en molande värk. Det beror oftast på att nerverna mellan revbenen är skadade eller inflammerade.

Ibland kan värk i bröstkorgen bero på allvarligare tillstånd. Om du får plötslig smärta i mitten av bröstkorgen med illamående, yrsel eller andningsbesvär kan det vara tecken på hjärtinfarkt.

Då bör du söka vård

Vid kraftig värk i bröstkorgen som inte går över med smärtlindrande läkemedel bör du söka vård. Sök vård akut om du plötsligt får ont i bröstet i mer än 15 minuter.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry