Ont i revbenen

Fråga: Jag har så ont i revbenen när jag andas djupt eller när jag ligger ner, helt utan anledning. Vad kan detta bero på? Kan det vara farligt?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Det finns tolv par revben som utgör bröstkorgen och skyddar organ såsom hjärta och lungor. Revbenen består av ben och brosk. Mellan dem finns det muskler och nerver. Om du har ont i bröstkorgen eller revbenen kan det därför bero på en mängd olika saker. En anledning kan vara någon typ av mjukdelsskada runt revbenen, det vill säga skada på muskler, senor eller ligament. Det kan uppstå i samband med hård fysisk träning, överbelastning eller trauma. Dessa är oftast helt ofarliga och självläkande tillstånd.

Andra tänkbara förklaringar

Vid Tietzes syndrom kan du få ont i en specifik punkt mellan revbenen. Smärtan kan uppstå när du andas in eller rör på dig. Det beror på inflammation av en led som fäster mellan ett revben och bröstbenet. Det är ett självläkande tillstånd men det kan dröja flera månader.

Kostokondrit innebär inflammation i muskelfästen på flera ställen mellan bröstbenet och revben. Du kan uppleva skarpa smärtor över revbenen när du rör på bröstkorgen eller tar djupa andetag. Det kan orsakas av exempelvis kraftig hosta eller överbelastning. Tillståndet går oftast över av sig självt men ibland kan det behövas smärtlindrande behandling.

Om du känner dig öm över revbenen, får ont när du andas djupt, skrattar eller hostar kan det bero på att du har ett brutet revben. Revbensfraktur eller revbensbrott kan orsakas av trauma såsom fall eller slag mot bröstkorgen. Individer som har benskörhet kan lättare drabbas av revbensskada eller fraktur. Det är oftast ett självläkande tillstånd man kan ta flera veckor innan du känner dig återställd. Ibland kan det krävas läkemedel för att lindra smärtan. Vid ovanliga fall kan revbensfrakturer orsaka skador på andra organ såsom lungor, lever eller mjälte.

Då bör du söka vård

Om du har ihållande smärta i revbenen som inte blir bättre av egenbehandling bör du söka vård. Sök vård akut om du får revbenssmärta efter trauma eller med andningssvårigheter.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry