Ont i vaden

Fråga: Jag har ont i vaden utan någon särskild anledning. Ibland får jag ont i vaden när jag går, andra gånger kan jag vakna av kramp i vaden och få ont efteråt. Varför har jag problem med min vad?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Smärta i vaden kan bero på olika anledningar och är oftast ett ofarligt tillstånd. Den vanligaste orsaken till att du får ont i vaderna kan vara överansträngning eller en sträckning. Det kan uppstå efter till exempel löpning eller bollsporter. Förutom smärta kan du även uppleva kramp och stelhet i vaden. Det är oftast ett övergående problem som inte kräver någon behandling. Det kan räcka med avlastning och vila.

Andra tänkbara förklaringar

Ibland kan en överbelastning av vadmuskeln leda till att den brister antingen delvis eller helt. Detta kallas för partiell eller total ruptur. Vid total ruptur kan du få kraftigt ont i vadmuskeln direkt efter en skada. Vid partiell ruptur kommer smärtan oftast senare. Andra symptom kan vara svullnad och nedsatt kraft i vadmuskeln. Båda tillstånd behandlas oftast med stretching och rörelseträning, ibland kan det behövas operation.

Näringsbrist kan leda till att du får kramp och ont i vaden på natten. Det kan röra sig om låga järn-, kalcium- eller magnesiumvärden. Andra möjliga orsaker kan vara muskelstelhet, hormonrubbningar, vätskebrist, alkohol och koffein. Det är också vanligt att du får kramp och ont i vaden när du är gravid på grund av hormonomställningar.

Om du får ont i vaden med svullnad, värmeöknad och rodnad kan det bero på en blodpropp - så kallad djup ventrombos eller DVT. Blodpropp är oftast ensidigt och kan drabba både yngre och äldre individer. Det finns många saker som kan öka risken för att drabbas av DVT exempelvis längre tids stillasittande som flygresor, övervikt, rökning, andra bakomliggande sjukdomar eller tidigare blodproppar.

Då bör du söka vård

Om du får ihållande värk i vaden som inte blir bättre av egenbehandling bör du söka vård. Sök vård akut om du får smärta i vaden med rodnad, svullnad och värmeöknad.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry