Hela Sveriges vård

Vad betyder det egentligen att skapa en jämlik tillgång till vård över hela landet? Läs om hur vi på Kry arbetar för en omtanke utan gränser.

Tillgången till vård är inte lika över hela landet

Svensk vård är fantastisk, men tyvärr har vi inte samma tillgång till vården i alla delar av landet. Vården styrs av 21 olika regioner där du som patient av naturliga geografiska skäl ofta kommer i kontakt med vården inom just regionen där du bor. Det avgör hur länge du behöver vänta på att få en tid, vilken vårdpersonal du får träffa och hur långt det är till närmsta vårdcentral.

Vården ska vara jämlik, jämställd, tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Men så ser det inte ut idag, utan tillgången till vård varierar beroende på var i landet du bor. Det finns många fler läkare, sjuksköterskor, psykologer och specialister som arbetar inom storstadsregionerna jämfört med glesbygdsregionerna.

Det finns även stora skillnader när det kommer till köer och väntetider. I den region som har längst väntetider har exempelvis nästan var tredje patient behövt vänta längre på vård än vad lagen säger under de senaste fem åren. Det kan jämföras med de regioner som har kortast väntetider, där knappt var tionde patient behövt vänta.

Digital nationell vård utan gränser

Sedan starten 2015 har vi erbjudit patienter digital vård nationellt – på lika villkor för alla oavsett var du bor. Det gör att du som patient idag inte längre begränsas till väntetiderna inom just din region. I den digitala vården är det samma väntetider för alla – ofta bara några minuter. Du har även tillgång till läkare, sjuksköterskor, psykologer och specialister över hela landet trots att de arbetar flera mil ifrån där du bor.

Idag har vi på Kry patienter i alla landets 290 kommuner, mellan 0,5 till 98 år gamla, som vi erbjuder samma tillgång till vård. Det är vi mycket stolta över. Samtidigt som vi har mycket arbete kvar att göra.

Vi behöver fortsätta arbetet

Att vi har skapat en jämlik tillgång till digital vård är ett viktigt steg på vägen som gör stor skillnad för dig som patient. Däremot är det inte hela lösningen på problemet. Vi behöver gemensamt inom vårdsverige fortsätta arbeta för att även den fysiska vården ska bli mer jämlik. Från Krys håll bidrar vi till detta genom att fortsätta öppna fler fysiska vårdcentraler i fler av landets regioner. Under våren får vi elva nya Kry-vårdcentraler vilket gör att vi finns på plats i sju regioner med totalt 29 vårdcentraler. Och fler blir det!

Varför Kry är ett bra val

På Kry erbjuder vi vård digitalt när det går och fysiskt när det behövs. Här är 10 anledningar till att Kry är ett bra val för såväl patienter som vårdpersonal och skattebetalare. Läs mer här.