10 anledningar till att Kry är ett bra val

På Kry erbjuder vi vård digitalt när det går och fysiskt när det behövs. Här är 10 anledningar till att Kry är ett bra val för såväl patienter som vårdpersonal och skattebetalare.

1. Kanske viktigast av allt – vi har nöjda patienter

Hela 98 procent av våra patienter uppger att de är nöjda med Kry. Det gör oss stolta och glada eftersom vårt främsta fokus på Kry är att erbjuda patienter den bästa möjliga vården.

2. Jämlik tillgång till vård för alla i Sverige

Tillgänglighet spelar roll. Oavsett var du bor i landet eller vilket språk du talar, finns Kry alltid tillgängligt via mobilen och kan erbjuda vård på 30 olika språk. Det är extra betydelsefullt i mindre orter där närmaste vårdcentral ligger långt bort och för patienter som av olika anledningar har svårt att transportera sig längre sträckor för ett vårdbesök. Kry har patienter i alla 290 kommuner.

3. Ett digitalt vårdbesök kostar mindre skattepengar än ett fysiskt

Digital vård står idag för drygt 7 procent av alla besök i primärvården till en kostnad av endast 2 procent av den totala primärvårdsbudgeten. Ett digitalt läkarbesök ersätts med 500 kronor medan ett fysiskt besök enligt SKR kostar runt 1950 kronor. Det är därför bra att söka digital vård när det går och fysisk vård när det behövs. Om våra läkare inte kan göra en medicinsk bedömning via videosamtal så hänvisas patienten vidare till rätt vårdnivå – utan kostnad för patient eller skattebetalare. I rapporten Fyra miljarder kronor kan du läsa mer om hur ökad digitalisering kan spara pengar och förbättra vården.

4. Snabb och smidig tillgång till vård när du behöver det

Som patient får du snabbt hjälp i appen eller på en av våra fysiska vårdcentraler av en läkare, sjuksköterska eller psykolog. Kry har öppet dygnet runt, 365 dagar om året.

5. Frigör resurser i den fysiska vården

Kry erbjuder både digitala och fysiska vårdbesök som kompletterar varandra. Ett digitalt besök går både snabbare och kostar mindre skattepengar än ett fysiskt besök - på så sätt kan resurser frigöras inom den fysiska vården. 93 procent av våra patienter uppger att ett digitalt besök hos Kry ersatte ett besök i den fysiska vården.

6. Hög medicinsk kompetens

Våra 1200 läkare, sjuksköterskor och psykologer har alla svensk legitimation och erfarenhet av arbete inom den fysiska primärvården. Den medicinska kompetensen är alltså precis lika hög hos vårdpersonal som arbetar digitalt, som på fysiska vårdcentraler. Merparten av Krys vårdpersonal har dessutom specialistutbildning och vi kan erbjuda vård på 30 olika språk. Extra roligt är att Kry i England (Livi) är den första digitala vårdgivare som fått betyget Outstanding av Care Quality Commission (CQC).

7. Möjligt att välja en fast läkare

Som patient hos Kry kan du välja en fast läkare om du vill. Men behöver du vård direkt finns det alltid en läkare eller annan vårdpersonal tillgänglig inom kort tid.

8. Utvecklande arbetsmiljö för kliniker

De tre främsta anledningarna att arbeta hos Kry är enligt våra anställda kliniker:

  1. En smidig och flexibel arbetsplats

  2. Möjlighet att vidareutvecklas som kliniker

  3. Jag får vara med och förändra vården.

Den digitala teknik som Kry har utvecklat gör även att kliniker kan lägga mer tid på patienten och mindre tid på administration.

9. Varje patient hänvisas till rätt vårdnivå genom så kallad triagering

För att säkerhetsställa att varje patient hamnar på rätt vårdnivå använder vi så kallad triage i appen innan mötesbokning, vilket är en funktion som hänvisar patienten till rätt nivå beroende på behov. Vissa patienter behöver träffa en läkare, andra behöver träffa en sjuksköterska – och behövs inte ett möte erbjuds flera former av egenvård i appen eller på hemsidan.

10. Utvecklar framtidens sjukvård

Ett av våra främsta mål på Kry har sedan starten varit att sträva mot ett proaktivt och preventivt system där vårdens gemensamma resurser används på bästa möjliga sätt. Kry har utvecklat digital teknik tillsammans med kliniker, med hjälp av den bästa kompetensen som går att finna globalt, som är optimerad för att skapa mervärde för patienten. Patienten slipper krångliga vägar in till vården samtidigt som vårdpersonal kan ägna mindre tid åt administration och mer tid åt patienten. Framtidens vård är varken digital eller fysisk, utan ett samspel mellan dessa två.

Vill du jobba hos oss på Kry?

Just nu söker vi fler läkare, sjuksköterskor och psykologer. Läs mer om hur är det att arbeta som kliniker hos oss här.

Vill du jobba med att utveckla våra tjänster? Läs mer om lediga tjänster och hur det är att arbeta hos oss här.

Så kan Kry hjälpa till

Med Kry får hela familjen trygg vård av hög kvalitet inom några minuter.

Våra legitimerade läkare, psykologer, sjuksköterskor och fysioterapeuter hjälper dig i appen dygnet runt och på våra vårdcentraler runt om i landet.

Boka möte
Apple app storeGoogle Play