Kry-logo
Ladda ned

FÖRETAGSNYHETER

Hållbarhetsrapport 2021

Senast uppdaterad:
tis 21 juni 2022
För Kry är ett aktivt arbete inom hållbarhetsfrågor en prioritet. Ta del av vår hållbarhetsrapport för 2021 här.

Kry bedriver ett ansvarsfullt och förebyggande arbete inom många områden inom hållbarhet, som exempelvis säker hantering av patientdata, fysisk och psykisk arbetsmiljö, mångfald, jämställdhet och anti-korruption. Vår ambition är att ständigt uppätthålla och vidareutveckla detta arbetsområde, så att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt hållbart och förnuftigt sätt.

Hållbarhetsrapporten speglar våra handlingar och framsteg under 2021. Vår ambition är att vidareutveckla detta område av vårt arbete under 2022 och framåt för att spegla vår växande verksamhet.

Denna hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, kapitel 6, §1, och Global Sustainability Policy for Kry, som täcker in KRY International AB och dess dotterbolag per 31 december 2021.

Ladda ned

Senast uppdaterad:

Fler artiklar

Företagsnyheter – 1 okt. 2020 
Fysisk etablering och listning
Kry har länge varit den aktör som i främsta ledet drivit digital vårdutveckling i Sverige. Nu med fysiska vårdcentraler på plats kan vi också ta det helhetsansvar för patientresan som efterfrågats. För att göra det kan patienter välja att lista sig hos oss, det vill säga välja Kry som sin ordinarie vårdcentral. Många patienter har valt att lista sig hos Kry sedan vi öppnade våra fysiska vårdcentraler i Region Stockholm den 1 september. Kry har byggt en relation till ett stort antal patienter under de fem år som den digitala tjänsten hittills funnits och att många nu väljer att lista sig hos oss ser vi som ett gott betyg och ett kvitto på att patienterna uppskattar den vård de får hos Kry och har förtroende för oss som sin helhetsvårdgivare. Fakta kring listning hos Kry: För att kunna lista sig på någon av Krys vårdcentraler måste patienten ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Kry har vårdcentraler i Sörmland, Stockholm och Skåne. Valet av sin vårdcentral ska alltid vara informerat och aktivt. När man väljer att lista sig genom Krys app så framgår information om vad listning innebär, och man bekräftar vårdvalet med BankID. Vårdvalet efterföljs sedan med inboxmeddelande, mejl samt information i appen. Utöver appen kan man även lista sig via 1177.se, kry.se och pappersblankett på en av Krys vårdcentraler. Många av våra patienter väljer oss på grund av vår goda tillgänglighet såväl digitalt som på vårdcentralerna. Men för de patienter som inte kan eller vill använda våra digitala kontaktvägar, går det naturligtvis bra att kontakta oss via telefon för att boka tid. Den vårdcentral som patienten väljer att lista sig på bör vara den vårdgivare dit patienten i första hand vänder sig för sin vård. Däremot har patienten rätt att söka, och få, vård även hos vårdgivare där man inte är listad och samma regler gäller alla vårdgivare i hela Sverige. Självklart kan man därför få vård även digitalt via Kry utan att lista sig – som majoriteten av våra app-användare fortfarande gör även i Stockholm och Skåne. Kry nekar aldrig någon patient vård. Möjligheten för patienter att lista sig digitalt, direkt på vårdgivares hemsidor eller andra digitala tjänster, har funnits i Region Stockholm under en längre tid. Den möjligheten vill även vi ge våra patienter. Informationen och flödet för listning i Krys app har tagits fram i samråd med Region Stockholm som bekräftar att Kry agerar helt korrekt. I och med att Kry öppnat fysiska vårdcentraler i Region Stockholm omfattas vi av precis samma uppdrag, ansvar, krav och regelverk som andra vårdcentraler i Regionen. Läs mer om våra vårdcentraler här.
Företagsnyheter – 17 juni 2020 
Kry går samman med Helsa – satsar på att bli ledande inom digifysisk vård
I augusti går vi ihop med vårdföretaget Helsa och tar över driften av deras 14 vårdcentraler, vilket innebär att vi kommer att kunna erbjuda digifysisk vård i sex regioner.