FÖRETAGSNYHETER

Hållbarhetsrapport 2021

Senast uppdaterad:
För Kry är ett aktivt arbete inom hållbarhetsfrågor en prioritet. Ta del av vår hållbarhetsrapport för 2021 här.

Kry bedriver ett ansvarsfullt och förebyggande arbete inom många områden inom hållbarhet, som exempelvis säker hantering av patientdata, fysisk och psykisk arbetsmiljö, mångfald, jämställdhet och anti-korruption. Vår ambition är att ständigt uppätthålla och vidareutveckla detta arbetsområde, så att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt hållbart och förnuftigt sätt.

Hållbarhetsrapporten speglar våra handlingar och framsteg under 2021. Vår ambition är att vidareutveckla detta område av vårt arbete under 2022 och framåt för att spegla vår växande verksamhet.

Denna hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, kapitel 6, §1, och Global Sustainability Policy for Kry, som täcker in KRY International AB och dess dotterbolag per 31 december 2021.

Ladda ned

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar