KVALITETSARBETE

En sammanfattning av Krys kvalitetsrapport 2020

Senast uppdaterad:
I en ny rapport redovisas nyckeltal för Krys nationella verksamhet samt de två första månaderna med fysiska verksamheter i Stockholm – med syftet att öka transparens och tydliggöra vad en digifysisk vårdmodell kan tillföra svensk hälso- och sjukvård.

År 2020 tog utvecklingen inom primärvården stora kliv framåt. Pandemin påskyndade användandet av digitala vårdmöten och fler patientgrupper upptäckte möjligheterna med att träffa vårdpersonal och genomföra vårdärenden på distans. Samtidigt accelererades utformningen av den digifysiska vårdmodellen där patienter kan komma i kontakt med primärvården digitalt när det går och fysiskt när det behövs – till fördel för patient, vårdpersonal och samhälle.

Kry, som Sveriges största digitala vårdgivare och fjärde största privata primärvårdgivare, drev på den här utvecklingen genom att under 2020 öppna två, snart tre, fysiska vårdcentraler i Stockholm samt genom förvärv av vårdkoncernen Helsa integrera ytterligare 14 stycken i södra halvan av Sverige i det digifysiska arbetssättet.

Krys nationella digitala verksamhet

I Krys digitala tjänst arbetar över 700 läkare, sjuksköterskor och psykologer med att träffa och behandla patienter dygnet runt, 365 dagar om året och på 30 olika språk, direkt utan tolk. Sedan starten 2015 har Krys vårdpersonal genomfört över 2 miljoner vårdmöten. Över hälften av dessa har skett utanför vårdcentralers gängse öppettider (vardagar 08.00–17.00). Över 9 av 10 (93 procent) av Krys patienter anger att deras vårdmöte ersatte ett fysiskt möte de senaste 12 månaderna.

Diagnoser i den digitala tjänsten

I digitala vårdmöten kan man inte behandla allt men genom att behandla de patientgrupper som går digitalt kan vi bespara samhället resurser – som istället kan användas till de patientgrupper som behöver fysisk tillsyn. Nedan följer de vanligaste diagnoserna som ställdes under september–oktober i den digitala tjänsten.

Hudåkommor Eksem, akne, ytliga infektions- och inflammationstillstånd

Psykisk ohälsa Ångest, depression, sömnstörning, fobier

Infektioner i övre luftvägar samt hosta och lättare andnöd Inklusive astma och allergi

Kvinnohälsa Reproduktionsorgan och urinvägar

Klamydia

Olika typer av smärttillstånd

De två första månaderna med vårdcentraler i Stockholm

Under september och oktober hade Kry en hög listningstakt på våra vårdcentraler i Stockholm. Majoriteten av dessa (75 procent) utgjordes av patienter som tidigare haft Kry-appen – vilket talar för att många som har en god relation med Kry nu även vill ge oss förtroendet som helhetsvårdgivare. De senaste två månaderna har vi haft i snitt 8 500 vårdmöten i Stockholm varav 75 procent inte varit listade hos Kry eller varit helt olistade. 1 av 5 av våra patienter väljer att boka en tid på vår fysiska vårdcentral under helgen.

Nästan en tredjedel av Krys listade patienter är 40 år eller äldre vilket även speglar användarna av appen. Cirka 60 procent av dessa bor i Stockholm stad och resterande 40 procent på övriga platser i länet.

Diagnoser i de fysiska verksamheterna i Stockholm

Kry öppnar vårdcentraler för att kunna ta ett bättre helhetsansvar för patienten och för att kunna behandla fler symptom än de som kan behandlas digitalt. De vanligaste diagnoserna som Kry ställt på våra fysiska vårdcentraler i Stockholm under september–oktober är.

Smärttillstånd Inklusive långvariga besvär

Rörelseapparatens sjukdomar Rygg, leder och mjukdelar

Sår och infektioner i hud och underhud

Psykisk ohälsa

Hjärt- och kärlsjukdomar Inklusive högt blodtryck och diabetes

Buk och matsmältningsorganens sjukdomar

I den digitala tjänsten har stockholmarna liknande diagnosutfall som för den nationella tjänsten.

Information om vad ett vårdval innebär

Sen Kry öppnade sina vårdcentraler i Stockholm i början av september så har ett antal åtgärder gjorts för att förtydliga vårdvalets innebörd för Krys patienter. I enlighet med regionens nya riktlinjer för information i digitalt listningsförfarande har till exempel informationen i appen tydliggjort att ett vårdval innebär att man byter från sin tidigare vårdcentral. I övrigt följde Kry redan samtliga punkter även på de nya riktlinjerna. På kry.se/lista-dig kan patienter läsa mer om vad ett vårdval innebär.

I Krys app och på kry.se bekräftar man val av vårdgivare genom att signera vårdvalet med BankID, som efterföljs av information i appen och via mejl. Som alltid går det även att lista sig genom 1177.se, kry.se eller pappersblankett på vårdcentralen. Det går även att ringa våra sjuksköterskor för att boka en tid på en vårdcentral – samt att lista sig på en och samma läkare.

Nedan återfinns rapporten i sin helhet.

Ladda ned

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Kvalitetsarbete – 29 feb. 2024

Vår patientsäkerhetsberättelse 2023

Vi är stolta över våra framsteg och nya satsningar 2023 för att förbättra vården och öka tillgängligheten för patienter. Vår strävan är en trygg och effektiv vårdupplevelse för alla, oavsett bostadsort, livssituation och modersmål.

Läs mer