KVALITETSARBETE

Vår patientsäkerhetsberättelse 2023

Senast uppdaterad:
Vi är stolta över våra framsteg och nya satsningar 2023 för att förbättra vården och öka tillgängligheten för patienter. Vår strävan är en trygg och effektiv vårdupplevelse för alla, oavsett bostadsort, livssituation och modersmål.

Vi har utvecklat och utvidgat vårt digifysiska vårdutbud under 2023 för att bättre möta patienternas behov. Nu kan patienter söka digifysisk vård på fler vårdcentraler och våra psykologer kan arbeta med samma patient både digitalt och fysiskt. Vi har introducerat digitala möten med fysioterapeuter och utökat vårt team med barn- morskor och dietister inom den digitala tjänsten. Under 2023 har vi även implementerat ett nytt verksamhets-ledningssystem med integrerad avvikelsehantering för att ytterligare förbättra vårt arbetssätt genom gemensamma rutiner och riktlinjer.

Under året har två nya vårdcentraler öppnats i Region Skåne, närmare bestämt i Höör och Hörby, med tillhörande barnmorskemottagningar i Haga, Triangeln och Höör. Dessutom har vi inlett ett samarbete med läkemedelsföretaget ALK för att erbjuda vaccinering mot pollenallergi (AIT).

Vi är stolta över att vår medarbetare Johanna Ling, blev utsedd till Årets Vårdchef, och att vi erhöll Silver i Swedish Content Awards samt vann utmärkelsen för Sveriges starkaste varumärke inom sjukvården.

I det dagliga arbetet samverkar vi nära med andra delar av vården såsom regioner, kommuner, apotek och andra vårdgivare. Kry primärvård arbetar också kontinuerligt med att ta hänsyn till patienters och närståendes synpunkter och delaktighet, till exempel genom att efter vårdmöten samla in åsikter från patienten. Varje åsikt värderas och ligger till grund för förbättring och hanteras med kort varsel.

Nedan kan du läsa patientsäkerhetsberättelsen i sin helhet.

Ladda ned

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar