FÖRETAGSNYHETER

KRY expanderar digifysiskt – öppnar vårdcentraler i Stockholm

Senast uppdaterad:
Som ett led i vår ambition om att tillgängliggöra trygg vård för fler patienter öppnar vi i sommar våra första fysiska vårdcentraler i region Stockholm – och fler är på gång.

Vi på KRY vill erbjuda en mer tillgänglig vård för de som behöver det, oavsett om det kräver en digital eller en fysisk vårdkontakt. Vi har sedan tidigare fysiska vårdcentraler i Skåne och Sörmland och etablerar oss nu även i region Stockholm för att kunna hjälpa fler patienter och effektivisera primärvården.

Digifysisk vård – så funkar det

Genom att förena digital och fysisk primärvård skapas en kostnadseffektiv vårdkedja, där patienten först tar kontakt digitalt och kan få behandling i ett digital möte, för att vid behov även bokas in på ett fysiskt möte. Vi på KRY kommer fortsätta hjälpa så många patienter som möjligt direkt i appen, via videosamtal med läkare, sjuksköterska eller psykolog. Vissa patienter kommer vi – precis som tidigare – att behöva hänvisa vidare till en fysisk vårdcentral för kontroll av symptom. Genom att öppna egna fysiska vårdcentraler kan vi ta hand om patienterna genom hela vårdkedjan och erbjuda en smidig och trygg patientupplevelse.

Första vårdcentralen öppnar inom kort

Redan nu till sommaren öppnar vi våra första vårdcentraler i region Stockholm. Vi har redan skickat in ansökan för tre och siktar på fler innan årsskiftet. Vår ambition är att våra vårdcentraler ska vara lätta att nå med kollektivtrafiken från olika delar av länet och att vi ska kunna ta emot alla patienter som vill lista sig hos oss. Inför öppnandet av respektive verksamhet kommer vi att berätta mer om vilken vård som kommer att erbjudas på de olika mottagningarna och hur man listar sig hos oss.

Var kommer ni öppna de tre första vårdcentralerna?

De första vårdcentralerna kommer att finnas på Sibyllegatan, i Gallerian och i Sickla och vår ambition är att öppna på fler adresser i regionen under året. Vi kommer att återkomma med exakt mottagningsform när vi närmar oss öppningen.

Vad innebär det ekonomiskt för KRY att ni öppnar vårdcentraler?

Vi kommer precis som alla andra vårdgivare inom vårdval Stockholm att ersättas enligt Region Stockholms avtal för husläkarverksamhet.

Vad blir skillnaden för era patienter i Stockholm?

I de fall där fysisk vård behövs så kommer vi nu ha egna vårdcentraler för en sömlös patientupplevelse till ett fysisk besök. Rent konkret kan våra patienter fortsätta kontakta oss via appen och vi kan hjälpa dem där precis som förut, men behövs det kan vi även boka in patienten för vård vid vårdcentral.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar