KVALITETSARBETE

Kryplus läkare och bakjour - vad är det?

Senast uppdaterad:

Annette Alaeus har lång bakgrund som infektionsspecialist och har bland annat arbetat som medicinsk chef på ett forskande läkemedelsföretag, samt forskat och handlett doktorander inom ämnesområdena HIV och Hepatit C på Karolinska Institutet. För två år sedan bestämde hon sig för att hon återgå till att arbeta mer patientnära och sökte sig då till Kry, där hon idag arbetar som Kryplus läkare och bakjour.

På Kry arbetar det fyra Kryplus läkare och 9 bakjourer. En av dessa är Annette Alaeus, leg. läkare och specialist i infektionsmedicin.

– Jag har arbetat på Kry i 2 år, parallellt med att jag arbetat som mottagningsläkare på infektionskliniken på Danderyds sjukhus. Jag började arbeta som läkare i tjänsten våren 2017, sen började jag arbeta som bakjour hösten 2017 och kort därpå påbörjade jag mitt uppdrag som Kryplus läkare, säger Annette.

En bakjour på Kry är en senior specialistläkare som finns tillgänglig som medicinskt stöd för alla kliniker som arbetar i den digitala tjänsten och stöttar i diagnostisering och handläggning av patienter.

– Vi bakjourer finns tillgängliga per telefon och chatt. Vi har inte egna patienter då vi kliver på som bakjour, utan arbetar dedikerat med att stötta andra läkare. Utöver detta ansvarar vi också för att övervaka de labsvar som kommer in till Kry. När provsvaret når oss är det inte säkert att behandlande läkare är kvar i tjänst, och då är det vårt ansvar att följa upp provsvar enligt överenskommen behandlingsplan, säger Annette.

Annette berättar att bakjouren också har ett tätt samarbete med Krys patientsupport för att hjälpa patienter med frågor rörande en konsultation där behandlande läkare klivit av sitt skift, samt med apoteken för att till exempel kunna svara på frågor om utskrivna recept.

En Kryplus läkares uppdrag är en förlängning av detta kvalitetsarbete, där en stor del av ansvaret handlar om att journalgranska alla nytillkomna läkare och säkerställa god medicinsk kvalitet.

– När du börjar som ny läkare på Kry får du initialt arbeta tre testpass. Efter det granskar vi journalanteckningarna. Det fungerar lite som ett “intagningsprov” där vi i huvudsak granskar den medicinska kvaliteten och ger antingen en skriftlig eller muntlig återkoppling till respektive läkare. Alla läkare journalgranskas sedan årligen, säger Annette.

Den medicinska kvaliteten är A och O vid dessa granskningar. Alla läkare behöver visa på goda medicinska kunskaper för att få fortsätta efter sina testpass. Ibland kan även feedback behövas på själva utformandet av journalen och ibland behöver den nya läkaren guidas i den digitala miljön och hur patienter ska hanteras enligt Krys specifika riktlinjer.

– Vi har ju särskilda medicinska PM som är anpassade efter vår verksamhet. Det tar en liten stund som ny läkare att vänja sig vid den nya digitala kontexten och här har vi som Kryplus läkare en handledande funktion, säger Annette.

Alla bakjourer och Kryplus läkare samlas, tillsammans med medicinskt ansvarig läkare, regelbundet för att revidera medicinska riktlinjer och skapa enighet i hur vägledning för läkare i tjänsten går till. Annette berättar att detta kvalitetsarbete är unikt för Kry eftersom det inte spelar någon roll hur lång erfarenhet en läkare har - alla nya läkare på Kry måste genomgå denna granskning och oavsett senioritet har alla läkare möjlighet att få vägledning och feedback.

– På en vanlig vårdcentral ska det finnas tillfälle att rådfråga andra kollegor i tjänst. Ibland kan det vara svårt att få hjälp när man arbetar i den fysiska vården då kollegorna kan ha egna patienter, vara upptagna med administrativa frågor eller upptagna på olika möten. På Kry finns bakjouren alltid dedikerad för att ge medicinsk handledning i realtid under patientmötet. Det är ett kvalitetsarbete som vi är väldigt stolta över på Kry, säger Annette.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Kvalitetsarbete – 29 feb. 2024

Vår patientsäkerhetsberättelse 2023

Vi är stolta över våra framsteg och nya satsningar 2023 för att förbättra vården och öka tillgängligheten för patienter. Vår strävan är en trygg och effektiv vårdupplevelse för alla, oavsett bostadsort, livssituation och modersmål.

Läs mer