KVALITETSARBETE

Myter och fakta om digital vård. Del 2 av 2.

Senast uppdaterad:

På Kry tycker vi att det är positivt att svensk hälso- och sjukvård utvärderas och debatteras. Men tyvärr finns det många myter som florerar i debatten kring den digitala vårdens funktion och arbetssätt. I en text i två delar vill vi öka kunskapen om hur den digitala vården faktiskt fungerar och vilken roll vi som vårdgivare har i samhället. I denna andra text bemöter vi tre av de vanligaste myterna som ofta dyker upp kopplade till Krys funktion och vårdkvalitet.

Myt 4: “Det är bara förkylda som använder Kry”

En myt som ofta sprids är att det i huvudsak är friska personer med enkla och självläkande besvär såsom förkylning som får hjälp via Kry. Det är ett antagande som är väl spritt men som helt saknar belägg. Vi har en bred diagnosskala som vid jämförelser stämmer väl överens med de diagnoser som ställs på en fysisk vårdcentral. Vi arbetar ständigt med att utveckla hur vi på ett patientsäkert, patientorienterat och effektivt sätt kan hjälpa våra patienter med att få tillgång till rätt typ av vård i god tid. Som ett led i den utvecklingen implementerar vi bland annat under våren 2019 både AI-triage och sjuksköterskor. Idag bedömer vi att vi, med stöd av vårt nätverk för provtagning, kan behandla ca 50 % av alla besök som sker i den fysiska primärvården. Urvalet är baserat på vad som på ett patientsäkert sätt kan handläggas digitalt. Men utvecklingen går snabbt framåt och i framtiden hoppas vi att vi med ny teknik och nya patientflöden kan ta oss an hela primärvårdsuppdraget.

Myt 5: “Kry skriver ut för mycket antibiotika”

Påståendet att digitala vårdgivare skulle överförskriva antibiotika är en annan väl spridd myt. Kry, som är Sveriges största digitala vårdgivare, har en antibiotikaförskrivning som ligger bra till i förhållande till de riktlinjer som är satta av Strama. Vid flera jämförelser av antibiotikaförskrivning för specifika diagnoser så kan vi se att Kry skriver ut mindre mängd antibiotika än vad som sker i den fysiska vården. Vårt digitala arbetssätt möjliggör för oss att följa vår antibiotikaförskrivning i realtid och direkt agera om det sker förskrivning som går emot gängse riktlinjer. Ett sådant transparent, systematiskt och datadrivet uppföljningsarbete för antibiotikaförskrivning tillämpas sällan i den fysiska vården. Vi skulle gärna se att fler aktörer följde i våra fotspår, och att vi kunde ha ett ökat utbyte och mer transparens kring antibiotikaförskrivningen på nationell nivå.

Myt 6: “Digital vård är inte säkert”

Enligt IVO, inspektionen för vård och omsorg, som under 2018 granskade KRY så bedriver vi ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som är känt av medarbetarna, precis som det ska vara i en god vård som är säker för patienten, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och jämlik. Vi har tydliga rutiner för att hantera de eventuella farhågor som IVO tar upp i den digitala vården, däribland risken för överförskrivning av antibiotika. Under 2019 fortsätter IVO sin granskning av den digitala vårdens aktörer och det tycker vi är bra.

På Kry tycker vi att det är positivt att svensk hälso- och sjukvård utvärderas och debatteras. Vården står inför stora utmaningar i form av kompetensbrist, förändrad demografi och bristande finansiering. Digitaliseringen är en viktig del i att möta dessa utmaningar för att säkra en god, tillgänglig och jämlik vård i framtiden. Därför är det oroväckande när debatten präglas av polarisering och okunskap, snarare än konstruktivitet och fakta. Det är uppenbart att dagens vårdsystem måste utvecklas och förändras. För vårdpersonalens, för patienternas och för samhällets skull. Krys ambition är, och kommer alltid att vara, att bidra till den förändringen. Låt oss fortsätta debatten om hur vi bäst kan göra det tillsammans.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Kvalitetsarbete – 29 feb. 2024

Vår patientsäkerhetsberättelse 2023

Vi är stolta över våra framsteg och nya satsningar 2023 för att förbättra vården och öka tillgängligheten för patienter. Vår strävan är en trygg och effektiv vårdupplevelse för alla, oavsett bostadsort, livssituation och modersmål.

Läs mer