FORSKNING OCH UTBILDNING

Digital vård ökar under pandemin – till en låg kostnad

Senast uppdaterad:
Under 2020 har fler patienter upptäckt digital vård vilket visar sig i SKRs besöksstatistik*. Patienternas besöksmönster visar också att digitala besök ser ut att ersätta fysiska besök – och är kostnadseffektivt för samhället.

Tryggvård1

Den höga belastningen på vården under pandemin krävde nya snabba och säkra lösningar på samordning och samverkan av hälso- och sjukvården när fysiska besök skulle undvikas. Det har resulterat i en omställning till fler digitala vårdkontakter, något som uppmärksammas i SKRs sammanställning av pandemiåret i redovisningen av primärvårdens digitala utbud 2020.

Vård digitalt när det går och fysiskt när det behövs

Det har länge gjorts antaganden om att digital vård inte avlastar vårdköerna. Att de digitala vårdbesöken ökat har inte påverkat det totala antalet läkarbesök, istället ser man en substitution där patienten går från att söka sig till fysisk vård till att söka sig till digitala alternativ. Enligt SKRs redovisning slår detta rimligtvis hål på myten om att digital vård belastar snarare än effektiviserar vårdköerna. Kry är den största aktören inom digital hälso- och sjukvård och har en andel på 40% av antalet digitala vårdkontakter. Dock ökar Kry nu även sin digifysiska vårdmodell med etablering och förvärv av fler vårdcentraler på flera håll runt om i Sverige, samtidigt som antalet digitala vårdbesök ökar - till en låg kostnad.

Siffrorna bekräftar att allt fler patienter nu upptäckt den digitala vårdens möjligheter och fördelar att effektivisera vården. Kry kan behandla patienter digitalt när det går och fysiskt när det behövs, vilket betyder att resurserna räcker både till fler och till de som behöver mer vård. Digifysisk vård är alltså en möjlighet att bedriva jämlik vård, vilket kommer gynna både patienterna och samhället.

Ett kostnadseffektivt alternativ

Den digitala vårdmodellen har inte bara blivit en mer integrerad del i människors liv, och en viktig funktion i en effektiv primärvårdskedja. SKRs redovisning visar även att digital läkarvård utgör ca 11 procent av samtliga läkarkontakter, till en kostnad av enbart 2 procent av den totala primärvårdsbudgeten. Ett digitalt utomlänsbesök ersätts idag med 500 kr, till skillnad från ett fysiskt vårdmöte som enligt SKR kostar runt 1700 kr. Kry ersätts genom riksavtal i de regioner utan fysiska vårdcentraler, och genom listningsersättning i de regioner där de har etablerade fysiska vårdcentraler. Detta innebär även att produktionskostnaden för ett fysiskt primärvårdsbesök hade varit en betydligt högre bedrift för samhället inom de diagnoser som istället kan behandlas digitalt. Digital tillgänglig primärvård är alltså ett mer kostnadseffektivt sätt att bedriva vård, vilket bekräftar digitalvårdens viktiga funktion i samhället och att digital vård är här för att stanna.

*https://skr.se/download/18.2b9356b71784ab0c985c08db/1617863225113/Digitala-vardkontakter-i-prim%C3%A4rvarden-2020.pdf

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar