KVALITETSARBETE

De kallar oss nätläkare Del 2

Senast uppdaterad:

I den offentliga debatten om digital vård används ofta begreppet ”nätläkare” som ett samlingsnamn för alla som arbetar med att ge vård digitalt, trots att det i den digitala vården även kan arbeta både sjuksköterskor och psykologer.

Ibland hör vi påståenden om att dessa ”nätläkare” skulle vara en annan typ av kliniker än de som arbetar i den traditionella vården. Det stämmer inte.

En psykolog är en psykolog oavsett vårdens format.

All forskning pekar på att tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktigt. Det leder till ett snabbare tillfrisknande och förebygger tyngre psykisk ohälsa. Idag är det dock svårt att snabbt få den hjälp som många behöver. Var tredje vårdcentral saknar en psykolog och köerna till BUP är långa. Här kan möjligheten att få vård digitalt göra stor skillnad.

I en kortfilm får vi träffa Lie Åslund, psykolog på Kry samt doktorand på KI med särskild inriktning på psykisk ohälsa bland barn och unga. Lyssna på hennes berättelse om arbetet som psykolog i den digitala vården.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Kvalitetsarbete – 24 mars 2021

Vår patientsäkerhetsberättelse 2020

2020 var ett händelserikt år på många sätt. Under året vidareutvecklade vi den digifysiska vården, initierade nya digitala tjänster samt arbetade aktivt med covid-19. Läs fjolårets patientsäkerhetsberättelse här

Läs mer