FÖRETAGSNYHETER

Digital vård viktigt för svenskarna

Senast uppdaterad:
Sara Wu

Nästan hälften av befolkningen i Sverige, 46 procent, uppger att det är viktigt för dem att kunna välja digital vård. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Kry. Av dem som tidigare använt digital vård, tycker 80 procent att digital vård är en viktig valmöjlighet.

Undersökningen bekräftar det vi upplever i mötet med våra patienter, att många värdesätter snabb och högkvalitativ vård på patientens villkor. Digital vård är ett viktigt vårdalternativ som patienterna uppskattar, säger Sarah Wu, Sverigechef Kry.

Sett till ålder är den digitala vården viktigaste för de yngre. Bland personer i åldern 18-29 år uppger sex av tio att det är viktigt att kunna välja digital vård.

Många betraktar den digitala vården som en självklarhet och en nödvändighet för att kunna få vård inom rimlig tid och på ett tillgängligt och bra sätt. Här har beslutsfattare en viktig uppgift, att lyssna på allmänheten och ge förutsättningar för digitala vårdgivare att utveckla vården, säger Sarah Wu.

I undersökningen uppger en av fyra (26 procent) att de någon gång använt sig av digital vård. Hela sju av tio (69 procent) skulle i framtiden kunna tänka sig att använda digital vård. De främsta skälen är snabbare vård (57 procent), att det passar livspusslet (38 procent) och nyfikenhet (23 procent).

Hos Kry kan du få vård inom bara några minuter. Det är en väsentlig skillnad mot vissa fysiska vårdcentraler där du får vänta i dagar eller veckor. Dessutom bidrar vi till att utveckla ny teknik och nya behandlingsmetoder som gynnar patienterna, säger Sara Wu.

Undersökningen gjordes genom telefonintervjuer med 1 122 respondenter under perioden 3-10 oktober 2018. Urvalet är riksrepresentativt i åldrarna 18 år och uppåt.

Linda Bengtsson Head of Media Relations 070-591 89 25

Kry gör det möjligt för patienter att träffa läkare och psykologer via videosamtal. Kry kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder Kry patienter från hela landet vård på lika villkor under större delen av dygnets timmar med endast några minuters väntetid.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Företagsnyheter – 4 juni 2024

Sjöfartsverket väljer Kry som leverantör av medicinsk rådgivning

Kry kommer att erbjuda akut medicinsk rådgivning till personer på fartyg i svenska farvatten. Detta efter att ha vunnit en upphandling från Sjöfartsverket av Telemedical Assistance Service (TMAS).

Läs mer