FÖRETAGSNYHETER

Kry lämnar remissvar och lanserar egen skuggutredning

Senast uppdaterad:
Kry logo

Mot bakgrund av den statliga utredningen SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet har KRY som officiell remissinstans tillsammans med de två näst största digitala vårdgivarna i Sverige tagit fram ett remissvar och en egen Skuggutredning. Våra främsta budskap är:

  • Regeringens utredning har misslyckas med att ge svar på hur vården ska bli mer tillgänglig eller jämlik, sitt namn till trots.
  • Utredningen saknar förståelse för den digitala branschens logik och effekter för hälso- och sjukvårdssystemet.
  • Utredningen saknar sambandet mellan digital vård, innovation och life science - vilket uttryckts särskilt prioriterat genom regeringens nationella strategi för life science.
  • Utredningen har inte lagt förslag med utgångspunkt i förståelse för den stora samhälleliga besparingspotentialen med digital vård.

Sveriges tre största nätläkare gör gemensam sak och har enats om att vi vill se en fördjupad utredning som utgår från följande principer:

  • Modellen som övervägs bör vara nationell både vad avser regelverket och ersättningsmodellen.
  • Det tänkta nationella ramverket bör utgå från önskad tillgänglighet och kvalitet för patienterna/medborgarna.
  • Inom nationellt givna kravställda kvalitetsramar bör fri etableringsrätt råda och därtill kopplas en nationell ersättningsmodell eller taxa.
  • Den fria etableringen förutsätter att patientens fria val samtidigt tillåts finnas kvar.

För frågor kontakta KRYs presschef Linda Bengtsson.

Ladda ned

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

hand with phone logged into the Kry app
Företagsnyheter – 23 apr. 2024

Kry rankas som ett av världens mest innovativa digitala hälsoföretag

När tidskriften Newsweek för första gången utser världens mest innovativa digitala hälsoföretag är Kry ett av dessa.

Läs mer