Kry-logo
Ladda ned

FÖRETAGSNYHETER

Kry lämnar remissvar och lanserar egen skuggutredning

KRY logo
Senast uppdaterad:
tis 14 jan. 2020

Mot bakgrund av den statliga utredningen SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet har KRY som officiell remissinstans tillsammans med de två näst största digitala vårdgivarna i Sverige tagit fram ett remissvar och en egen Skuggutredning. Våra främsta budskap är:

  • Regeringens utredning har misslyckas med att ge svar på hur vården ska bli mer tillgänglig eller jämlik, sitt namn till trots.
  • Utredningen saknar förståelse för den digitala branschens logik och effekter för hälso- och sjukvårdssystemet.
  • Utredningen saknar sambandet mellan digital vård, innovation och life science - vilket uttryckts särskilt prioriterat genom regeringens nationella strategi för life science.
  • Utredningen har inte lagt förslag med utgångspunkt i förståelse för den stora samhälleliga besparingspotentialen med digital vård.

Sveriges tre största nätläkare gör gemensam sak och har enats om att vi vill se en fördjupad utredning som utgår från följande principer:

  • Modellen som övervägs bör vara nationell både vad avser regelverket och ersättningsmodellen.
  • Det tänkta nationella ramverket bör utgå från önskad tillgänglighet och kvalitet för patienterna/medborgarna.
  • Inom nationellt givna kravställda kvalitetsramar bör fri etableringsrätt råda och därtill kopplas en nationell ersättningsmodell eller taxa.
  • Den fria etableringen förutsätter att patientens fria val samtidigt tillåts finnas kvar.

För frågor kontakta KRYs presschef Linda Bengtsson.

Ladda ned

Senast uppdaterad:

Fler artiklar

Samhall börjar tvätta kläder från Krys vårdcentraler
Företagsnyheter – 30 maj 2022 
Samhall börjar tvätta kläder från Krys vårdcentraler
Samhall börjar att tvätta, torka, laga och leverera kläder till Krys vårdcentraler. I dagsläget omfattas drygt 600 medarbetare hos Kry och 19 fysiska vårdcentraler.
Företagsnyheter – 8 apr. 2022 
Kry fortsätter satsa på psykisk hälsa
Under förra året förvärvade Kry bolaget PBM, som är experter inom beteendepsykologi. Nu tas nästa steg för att stärka arbetet med psykisk hälsa, både inom barn- och ungdomspsykiatrin och kring företagshälsovård när Adavio blir en del av Kry-familjen.