Ladda ned Ladda ned
Företagsnyheter

KRY släpper sin första kvartalsrapport som visar den senaste vårddatan

Senast uppdaterad: 11 apr 2019

Nu publicerar KRY en rapport med sammanställning av verksamhetens senaste vårddata för första kvartalet 2019. Rapporten redovisar bland annat patienternas demografi, de vanligaste diagnoserna och statistik på antibiotikaförskrivning.

– Nyligen publicerade vi vår patientsäkerhetsberättelse för 2019. Vår ambition är att hålla en hög transparens löpande. Framöver kommer vi därför att även sammanställa information och medicinsk statistik i en rapport på kvartalsbasis, säger Nasim, kvalitets- och forskningschef på KRY.

KRY arbetar hårt för att ge säker vård med hög kvalitet på ett smidigt sätt, med hjälp av modern, digital teknik. Samtidigt är målet att säkerställa att vården bedrivs på rätt vårdnivå. Som en del i detta utvecklingsarbete har KRY nu inkluderat sjuksköterskor i tjänsten.

– Nu har våra dataingenjörer och programmerare, i samarbete med medicinsk kompetens, också byggt ett triage-system baserat på artificiell intelligens (AI). På så sätt kan vi automatiskt koppla ihop patienter utifrån deras besvär med rätt vårdprofession, det vill säga sjuksköterska eller läkare, säger Nasim.

Nästa kvartalsrapport, som publiceras i juli 2019, kommer att redovisa statistik på hur det nya ledet bidrar till effektivisering av flödet, det vill säga möjligheten att färdigbehandla patienter direkt på rätt vårdnivå.

Läs KRYs kvartalsrapport här.

Senast uppdaterad:
11 apr 2019