Ladda ned Ladda ned
Företagsnyheter - 26 mar 2018

Unikt pilotprojekt för digital behandling av astmapatienter

Josefin Landgard

KRY och företaget MediTuner lanserar ett gemensamt pilotprojekt med 100 patienter för att utvärdera digital behandling av astma. Pilotprojektet är det första i sitt slag och innebär att MediTuners astmabehandling integreras i KRYs digitala patientflöde.

“På KRY drivs vi av att hjälpa fler patienter att få bra vård utan krångel. Digitala lösningar lämpar sig mycket väl för behandling av många kroniska tillstånd och i Sverige har runt 10 procent av alla barn och vuxna astma. Det känns därför mycket roligt att nu sjösätta det här projektet tillsammans med MediTuner.” säger Josefin Landgård, medicinskt utvecklingsansvarig och grundare av KRY.

Pilotprojektet innebär att de 100 patienterna från KRY kommer att få använda MediTuners unika egenvårdslösning AsthmaTuner. Lösningen består av en app och en liten trådlös spirometer som samlar in data om patientens lungfunktion och som delas automatiskt med både patienten och en dedikerad läkare på KRY. Läkaren och patienten kommer sedan gemensamt överens om en individanpassad behandling. Via den kontinuerliga datainsamlingen kan behandlingen utvärderas och justeras. Pilotprojektet pågår i 14 veckor med möjlighet till förlängning. Förhoppningen är att resultaten ska leda till att behandlingen blir en permanent integrerad del av KRYs erbjudande.

“Vårt syfte är att förbättra vardagen och livskvaliteten för astmatiker och det känns därför både roligt och viktigt att nu för första gången testa vår lösning AsthmaTuner i ett helt digitalt patientflöde. AsthmaTuner ger astmatiker ett dagligt stöd för att behandla sin astma och skapar dessutom helt nya möjligheter för digitala vårdbesök i de fall fysiska besök inte behövs” säger Eric Alhanko, VD på MediTuner.

Vid intresse av att få astmabehandling med AsthmaTuner via KRY så kan man fylla i den här intresseanmälan

Kontakt:
Josefin Landgård
josefin@kry.se
Tel: 0707777702

Eric Alhanko, VD
eric.alhanko@medituner.se

Henrik Ljungberg, Grundare
henrik.ljungberg@medituner.se

Om KRY:
KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare och psykologer via videosamtal. KRY kan hjälpa till med diagnos, recept, sjukintyg, remiss, provtagning eller medicinsk rådgivning. Idag erbjuder KRY patienter från hela landet vård på lika villkor under större delen av dygnets timmar med endast några minuters väntetid.

Om MediTuner:
MediTuner har som mål att vara världsledande inom egenvårdssystem och hemdiagnostik för luftvägssjukdomar med fokus på individualiserad behandling, patientutbildning och inhalationsteknik. Det övergripande syftet är att förbättra vården av patienterna och underlätta för vårdgivarna. MediTuner grundades inom vården 2014 i samarbete med Karolinska Innovations AB och tilldelades i december 2015 Stockholms Stads Innovationsstipendium för produkten AsthmaTuner. Mer om lösningen går att läsa på www.asthmatuner.com.