FÖRETAGSNYHETER

Kry rankas som ett av världens mest innovativa digitala hälsoföretag

Senast uppdaterad:
hand with phone logged into the Kry app
När tidskriften Newsweek för första gången utser världens mest innovativa digitala hälsoföretag är Kry ett av dessa.

– Med rankingen World’s Best Digital Health Companies 2024 vill Newsweek lyfta fram de vårdföretag i världen som driver innovation och använder digitaliseringens möjligheter för att lösa sjukvårdssektorns utmaningar; ekonomiska begränsningar, effektivitetsproblem och ökade förväntningar från patienter.

I rankingen har Newsweek undersökt 3 000 företag i 35 länder. Totalt 400 företag har, utan inbördes ranking, bedömts vara tillräckligt innovativa för att finnas på Newsweeks lista. Kry är ett av dessa. Tre parametrar ligger till grund för rankingen:

  • Företagets påverkan utifrån kvalitet, nytänkande och nytta
  • Hur mycket företagets tjänst används
  • Företagets finansiella status

- Vi vet att vår digifysiska modell, där vi ökar tillgängligheten till vård för våra patienter och minskar administrationen för våra medarbetare bidrar till kvalitet och effektivitet. Det är glädjande att detta även avspeglas i Newsweeks ranking och visar att vår kombination av state of the art tech och digital och fysisk sjukvård är det som tjänar patienter och samhället bäst, säger Johannes Schildt, VD för Kry.

Newsweek har delat in de digitala hälsoföretagen i sju olika kategorier beroende på deras inriktning. Kry återfinns i kategorin telehealh, som omfattar digital teknik som möjliggör distansvård.

Kry grundades 2015 och driver digifysisk sjukvård i Sverige, Norge, Frankrike och Storbritannien. Verksamheten omfattar 59 kliniker som integreras med den digitala vården. Detta möjliggör hög kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet. Kry levererar över 200 000 konsultationer per månad.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Företagsnyheter – 1 feb. 2024

Kry först ut att ansluta till Nationella läkemedelslistan

Kry har nu anslutit till E-hälsomyndighetens nya tjänster. Genom anslutningen kan Kry ta del av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel direkt i sin eget system. Nationella läkemedelslistan är det första steget i en nationell digital infrastruktur

Läs mer