Få hjälp vid utmattningssyndrom

Långvarig stress kan leda till både fysiska och psykiska besvär. Tillsammans med vår samarbetspartner PBM erbjuder vi behandling för dig som drabbats av utmattningssyndrom.

Sök vård

Sök vård för utmattning – så går det till

Vi börjar alltid med en individuell bedömning för att avgöra vilken typ av behandling du behöver. Om vi tror att PBM:s behandling för utmattningssyndrom är rätt för dig så skickar vi en remiss.

Vi gör en första bedömning


Du har ett videosamtal med en av våra psykologer där du berättar om dina besvär.

Remissen skickas

Vi skickar en remiss om vi bedömer att PBM:s behandling är rätt för dig.

PBM kontaktar dig

Du blir kontaktad inom 2 veckor om PBM kan ta emot dig.

Sök vård

Utmattningssyndrom beror på långvarig stress

Utmattningssyndrom kallas ibland även för utbrändhet, utmattningsdepression eller att “gå in i väggen”. Du kan få utmattningssyndrom om du är stressad en längre tid utan möjlighet att återhämta dig.

Det är viktigt att söka vård i tid

Besvären vid långvarig stress blir ofta värre ju längre tid du har dem – därför är det viktigt att du får hjälp så tidigt som möjligt. Här är några tecken på att det är dags att söka vård:

  • Du har ingen energi och upplever att det inte hjälper att vila.
  • Du har svårt att sova.
  • Du känner dig nedstämd.
  • Du känner ångest och oro.
  • Du har återkommande magbesvär.
  • Ditt minne har blivit sämre.
  • Du har svårt att koncentrera dig.

Läs mer om utmattning

Behandlingen utgår från KBT

KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi. PBM:s behandling mot utmattningssyndrom är uppbyggd kring tre begrepp: beteendeförändring, fysisk aktivitet och arbetsåtergång.

Behandlingen sker digitalt eller på en PBM:s mottagningar i Stockholm. PBM arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Du får ett eget team

Under behandlingen får du ett eget team bestående av läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Tillsammans guidar de dig genom en 12 veckor lång rehabilitering på specialistnivå.

Vanliga frågor om behandling mot utmattning

Sök vård