Utmattningssyndrom

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Utmattningssyndrom orsakas av långvarig stress eller stora påfrestningar utan tillräcklig återhämtning. Typiska symptom är brist på energi, sömnproblem, koncentrations- och minnessvårigheter. Behandlingen är inriktad på återhämtning och rehabilitering. Vid allvarligt utmattningssyndrom är sjukskrivning med en successiv återgång till arbetet ofta nödvändig.

Då bör du söka vård

Om du lever under psykisk stress och får symptom som tyder på utmattningssyndrom bör du vända dig till sjukvården. Många behöver hjälp både fysiskt och psykiskt.

Får du akuta bröstsmärtor bör du uppsöka en akutmottagning.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp vid utmattningssyndrom. Legitimerad vårdpersonal gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under mötet. Du kan därefter bli rekommenderad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård. Vid behandling av utmattningssyndrom och andra relaterade besvär kan vi ofta erbjuda uppföljande kontakt med psykolog eller läkare.

Allmänt om utmattningssyndrom

Tidigare kallades den här typen av stressrelaterade problem för ”utbrändhet” eller lite slarvigt för ”att gå in i väggen”. Utmattningssyndrom är sedan 2005 en medicinsk diagnos. Det handlar om både fysiska och psykiska besvär som orsakats av flera stressfaktorer och som pågått under åtminstone sex månader – ofta betydligt längre.

Tillfrisknandet brukar ta lång tid. Symptomen kan så småningom försvinna helt, men de flesta brukar behöva göra förändringar i vardagen med fokus på bättre balans mellan exempelvis arbete och fritid, regelbunden sömn och tid för återhämtning.

Symptom vid utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom ger både fysiska och psykiska symptom. I ett tidigt skede kan det vara lätt att missta besvären för någonting annat – många söker sig till vården på grund av upprepade infektioner, mag-tarmproblem, huvudvärk, sömnproblem och nedstämdhet.

Så småningom blir bristen på fysisk energi uppenbar tillsammans med minnesproblem och koncentrationssvårigheter. Det kan till exempel bli svårt att läsa böcker och hålla en röd tråd i tankar och samtal. Du känner dig ständigt trött, blir lätt irriterad eller ledsen och får svårt att hantera vardagens krav och aktiviteter.

Utmattningssyndrom kan även leda till en känsla av hopplöshet och depression. ”Utmattningsdepression” är en term som används ibland, men på läkarspråk talar man om utmattningssyndrom med eller utan depression.

Om dina stressorer inte avtar kan insjuknandet bli akut – då kan du bli yr, få panikångestattacker, bröstsmärtor eller ha svårt att orientera dig.

Tecken på utmattning:

 • trötthet och brist på energi

 • sömnproblem

 • försämrad stresstålighet

 • koncentrations- och minnessvårigheter

 • svårt att fatta beslut och genomföra uppgifter

 • nära till gråt och ilska

 • nedstämdhet, ångest och oro

 • överkänslighet för ljud, ljus och intryck.

Vanliga kroppsliga symptom:

Andra tänkbara förklaringar

Tänk på att långvarig trötthet, sömnsvårigheter och andra symptom inte alltid behöver vara tecken på just utmattningssyndrom. Det kan exempelvis röra sig om vitaminbrist, sköldkörtelproblem, fibromyalgi eller allvarligare sjukdomar. Därför är det bra att vända sig till sjukvården för att konstatera orsaken till dina symptom.

Orsaker till utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom orsakas av en långvarig exponering för stress och påfrestningar, utan möjlighet till återhämtning. Kroppen har sannolikt länge signalerat att belastningen är för hög.

När kroppen blir utmattad på det här sättet kan det röra sig om för hög arbetsbelastning eller en dålig situation på jobbet i kombination med exempelvis relationsproblem och ekonomisk press. Ibland kan vanmakt över den egna situationen och en känsla av att den inte går att förändra ligga bakom problematiken.

Att vårda en sjuk anhörig och samtidigt försöka leva upp till vardagens alla krav kan också leda till utmattning. Ibland kan en strävan efter att alltid vara duktig, viljan att prestera intill perfektion och att lägga ett alltför stort engagemang i arbete och relationer leda till ett stressammanbrott och diagnosen utmattningssyndrom.

Utredning och behandling

För att konstatera utmattningssyndrom krävs läkarundersökning och samtal med till exempel kurator eller psykolog. Ofta ingår så kallade självskattningstester som visar hur du mår – och hur ditt mående förändras över tid. Symptom som muskelsmärtor och mag-tarmproblem kan kräva särskild behandling i form av exempelvis sjukgymnastik eller anpassad diet. Sömnproblem, ångest och eventuell depression kan ibland delvis behandlas med läkemedel. Annars handlar behandlingen vid utmattningssyndrom till stora delar om återhämtning och rehabilitering, liksom acceptans och insikt om sjukdomen.

Behandlingen består ofta av en kombination av läkarbesök, KBT- eller samtalsterapi, fysioterapi och stöd från arbetsterapeuter för att du ska kunna fungera normalt igen. Att hitta en balans i vardagen med fysisk aktivitet och bra mat- och sömnvanor är grundläggande. Stresshantering är också en viktig del.

Vid allvarligare utmattningssyndrom brukar det krävas sjukskrivning på hel- eller deltid för att på sikt kunna återgå till arbetet. Ofta behöver du själv göra förändringar i din egen livssituation för att undvika besvär framöver.

Tillfrisknandet tar i allmänhet minst ett halvår och ibland betydligt längre tid. Det är vanligt att få bakslag, men krafterna återkommer vanligen successivt. I takt med att kroppen återhämtar sig fysiskt och psykiskt brukar de flesta symptom klinga av. Vid allvarligt utmattningssyndrom kan vissa besvär återstå under lång tid – en överkänslighet för stress kan vara något du måste lära dig att leva med och anpassa vardagen efter.

Internetbaserad KBT

På Kry jobbar vi bland annat med en metod som kallas iKBT. iKBT står för internetbaserad kognitiv beteendeterapi och går ut på att förändra beteenden, tankemönster och känslor för att du ska må bättre och uppnå dina mål i livet. iKBT är precis som vanlig KBT, förutom att behandlingen sker online.

Vi har tagit fram olika behandlingsprogram för dig med ångest, stress och depression/nedstämdhet. Du bestämmer själv när och var du vill göra dina uppgifter. Under programmets gång har du regelbunden kontakt med din psykolog via videosamtal och chatt i vår app.

Vad du själv kan göra

Det är viktigt att lyssna på kroppens signaler – tecken på långvarig stress och brist på energi ska du ta på allvar. Försök att hushålla med dina krafter och skapa tid för återhämtning.

När du drabbas av utmattningssyndrom, eller helst långt tidigare, behöver du göra förändringar i din vardag för att hitta en balans som hjälper dig att läka och få tillbaka dina krafter. Finns det något du kan förändra, för att minska din psykiska belastning? Kanske kan du tala med din arbetsgivare och göra förändringar på jobbet eller hitta någon form av avlastning i en svår, privat situation.

Tänk på att vara noga med mat och sömnvanor. Fysisk aktivitet, som inte är för hård, är också viktigt att prioritera – att promenera eller bara vistas ute i skog och mark brukar göra stor skillnad.

Försök att minska din psykiska belastning:

 • skapa rutiner för mat och sömn

 • promenera eller motionera på en lagom nivå

 • pröva någon avslappningsteknik eller andra aktiviteter som fungerar bra för just dig

 • ställ inte för höga krav på dig själv

 • anpassa dina åtaganden efter vad du orkar med

 • försök att hitta sätt att varva ner och få ny energi.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterade artiklar

Psykisk hälsa – 20 okt. 2020

Är du i riskzonen för utmattningssyndrom?

Det är vanligt att känna sig stressad eller låg på energi i perioder. Men har du känt dig orkeslös under en lång tid kanske du lider av utmattningssyndrom.

Läs mer