Kry-logo
Ladda ned

Vaccination mot covid-19 i Stockholm

Just nu vaccinerar vi mot covid-19 i rådande fas i samarbete med Region Stockholm. Här hittar du information om vilken åldersgrupp som vaccineras just nu och hur du bokar tid.

Denna sida uppdateras löpande. Mer information kring vaccination i Stockholm hittar du på regionens hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-10–06

Change language to English.

Har du frågor om covidbeviset?

1 juli lanserades covidbeviset där du kan ladda ned ditt vaccinationsintyg. Klicka här för att hämta ditt vaccinationsbevis.

För dig som är född 2005 eller tidigare (fas 4):

Vaccination på våra vaccinationsenheter

Personer som är födda 2005 eller tidigare kan vaccinera sig på en vaccinationsenhet. Detta gäller oavsett om du tillhör en riskgrupp eller inte. De äldsta prioriteras först. Du behöver inte vara listad hos Kry för att vaccinera dig på följande platser:

 • Kry Vaccinationsenhet Rinkeby (Bredbyskolan, Bredbyplan 36, Spånga).
 • Kry Vaccinationsenhet Nacka Strand (Nacka Strandmässan, Cylindervägen 3, Nacka Strand).

Boka tid via Alltid öppet

Du bokar en tid via appen Alltid öppet. Om du inte har möjlighet att boka digitalt kan du ringa och boka tid på telefonnummer 08–428 429 30.

Vi erbjuder drop-in på våra vaccinationsenheter klockan 09:30–16:00 Måndag-fredag.

Ungdomar 16-18 år

Alla ungdomar födda 2005 och tidigare erbjuds nu vaccin. Syftet med att vaccinera från 16 år är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

För att vaccinera ungdomar födda 2005-2004 krävs antingen samtycke från vårdnadshavare eller att barnet bedöms som tillräckligt mogen för att själv fatta beslut om vaccination. Du som vårdnadshavare kan följa med till vaccinationsenheten och ge ditt samtycke, eller skriva på en samtyckesblankett som barnet tar med sig och visar upp vid vaccinationstillfället. Här kan du fylla i och skriva ut samtyckesblanketten.

Läs mer på 1177

Information om Modernas vaccin för personer födda 1991 och senare

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax för alla som är födda 1991 och senare. Orsaken är ökad risk för biverkningar.

 • Du som tillhör åldersgruppen och har fått en dos rekommenderas ta en andra dos av Pfizers vaccin.
 • Du som tillhör åldersgruppen och har fått två doser behöver inte vara orolig, risken att drabbas av biverkningen efter dos två är ökad men fortfarande mycket liten.
 • Du som tillhör åldersgruppen och väntar på din första dos kommer att få Pfizers vaccin.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Vilka ingår i fas 4?

 • Övriga vuxna personer mellan 18 och 59 år som inte har vaccinerats i tidigare faser. De äldsta prioriteras först.
 • Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare kan vaccinera sig mot covid-19.

För dig som är i riskgrupp (fas 3):

Vi vaccinerar fortfarande dig som är listad på Kry och född 1956 eller tidigare, eller dig som är listad på Kry och tillhör en riskgrupp.

Om du tillhör denna grupp och önskar vaccin – ring din vårdcentral

Även du som har skyddad identitet kan ringa till din vårdcentral och boka tid.

Du kommer inte att få en vaccintid snabbare genom att lista om dig. Kontakta istället den vårdcentral du tillhör så hjälper de dig.

På våra vårdcentraler i Stockholm kommer vi inte att vaccinera fas 4, utan hänvisar till våra vaccinationsenheter i Rinkeby och Nacka Strand.

Vi kommer att kontrollera att du tillhör en riskgrupp när du kommer till vårdcentralen. Se därför till att din diagnos syns i din journal på 1177.se. Ta annars med dig något annat som intygar att du tillhör en riskgrupp.

Så bokar du dos 2

 • Du som fick dos 1 på en vaccinationsenhet kommer få ett sms när det är din tur att boka dos 2. Du bokar en tid via appen Alltid öppet eller via telefonnummer 08-428 429 30.
 • Du som fick dos 1 på en vårdcentral före 10 maj ska ha fått en tid för dos 2 i samband med att du vaccinerade dig med din första dos.
 • Du som fick dos 1 på en vårdcentral 10 maj eller senare ska boka tid för dos 2 på en vaccinationsenhet via appen Alltid öppet eller via telefonnummer 08-428 429 30. Du får ett sms när det är din tur att boka tid.

Tid mellan dos 1 och dos 2

Hur länge det ska gå mellan dos 1 och dos 2 beror på vilket vaccin du har fått och vilken grupp du tillhör.

 • Pfizer/BioNTech

Ges minst 4 veckor efter första dosen.

 • Moderna

Ges minst 4 veckor efter första dosen.

Läs mer på 1177.se.

Information om dos 3

Folkhälsomyndigheten har beslutat att en tredje dos vaccin ska ges till följande grupper:

 • Personer födda 1956 eller tidigare.
 • Personer som bor på särskilt boende (SÄBO).
 • Personer med hemtjänst beslutad av kommunen.
 • Personer med hemsjukvård.
 • Personal inom kommunal omsorg inom SÄBO, hemtjänst eller hemsjukvård.

I nuläget erbjuds Pfizer/BioNTechs vaccin och det ska ha gått minst sex månader sedan dos 2.

Boka tid för vaccination av dos 3

Beroende på när du är född eller vilken av ovan grupper du tillhör bokar du tid på olika sätt.

 • Bokning via appen Alltid öppet.
 • Telefonbokning: 08–428 429 30
 • Du vaccineras på ditt boende.
 • Du vaccineras på din vårdcentral.
 • Du får ett brev hemskickat med mer information om hur du går tillväga.

Läs mer på 1177.se

Vilka ingår i fas 3 och vilka är riskgrupperna?

 • Personer i åldern 60–64 år med sjukdom eller tillstånd som medför en ökad risk för allvarlig covid-19 (se nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år, inklusive gravida, med sjukdom eller tillstånd som medför en ökad risk för allvarlig covid-19 (se nedan), samt gravida över 35 år eller med ett BMI över 30.
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Till exempel personer med demenssjukdomar, kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, eller personer som lever i social utsatthet.

Riskgrupper

Detta gäller dig med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kroniska hjärt- och kärlsjukdomar såsom stroke, högt blodtryck och hypertoni
 • kroniska lungsjukdomar såsom KOL, eller svår och instabil astma
 • tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, försämrad hostkraft och sekretstagnation såsom grav fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 eller typ 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom
 • Bipolär sjukdom
 • Schizofreni.

Här kan du vaccinera dig

Håll dig uppdaterad om coronavaccination i Stockholm

Fyll i din e-postadress nedan så kommer vi skicka mer information till dig via mejl. Du kommer bland annat bli uppdaterad om hur vaccinationen kommer gå till och hur du bokar tid. Notera att du anmäler dig till Krys nyhetsbrev genom att lämna din e-postadress.

Vad kostar det att vaccinera sig?

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Hur vet jag vilken vårdcentral jag tillhör?

Om du har valt Kry som din vårdcentral kan du kan se det i Kry-appen, eller logga in på 1177 med BankID, så ser du vilken vårdcentral du tillhör.

Vanliga frågor om covid-19-vaccination

Visa alla frågor

Allmänt om vaccinet

Olika vaccintyper

Efter vaccineringen

Biverkningar

Skyddseffekten

Allmänt om vaccinet

Olika vaccintyper

Efter vaccineringen

Biverkningar

Skyddseffekten

Vi reserverar oss för eventuella ändringar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

SLL Logo