Ladda ned Ladda ned

Vaccin mot covid-19

Vaccineringen mot covid-19 har nu startat över hela landet. Här har vi samlat den senaste informationen.

Kry som primärvårdsgivare kommer att vara med och bidra till vaccinationen av Sveriges befolkning. Vi kommer att erbjuda vaccination på våra vårdcentraler i Stockholm, Skåne och Sörmland samt på våra Helsa-vårdcentraler, utifrån de riktlinjer och den prioritetsordning som finns i respektive region. Information om hur vaccineringen kommer att gå till och hur du bokar tid uppdateras löpande på denna sida. Hitta din närmaste Helsa-vårdcentral på helsa.se.

Om covid-19-vaccin

För tillfället finns tre godkända vaccin tillgängliga i Sverige.

Pfizer/BioNTech: Skyddseffekt på 95 procent efter två doser som tas med tre veckors mellanrum.
Moderna: Skyddseffekt på 94,5 procent efter två doser och tas med fyra veckors mellanrum.
AstraZeneca: genomsnittlig skyddseffekt på 70 procent efter två doser.

Vaccinet ges med en spruta i överarmen och maximal skyddseffekt uppnås en vecka efter den sista dosen. Det är normalt med rodnad och lokal ömhet vid insticksstället. Även huvudvärk och muskel- och ledvärk kan förekomma. Mer information om corona-vaccin finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Vem får vaccinera sig?

Folkhälsomyndigheten föreslår att grupper med störst behov av skydd ska prioriteras i olika faser.

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal som arbetar nära ovan personer.
 • Vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör ovan riskgrupp.

Fas 2

 • Personer som är 65 år och äldre, där de äldsta kommer prioriteras först.
 • Vuxna som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

 • Personer i åldern 60–64 år med sjukdom eller tillstånd som medför en ökad risk för allvarlig covid-19 (se nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med sjukdom eller tillstånd som medför en ökad risk för allvarlig covid-19 (se nedan).
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Till exempel personer med demenssjukdomar, kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, eller personer som lever i social utsatthet.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • kroniska hjärt- och kärlsjukdomar som till exempel stroke och hypertoni
 • kroniska lungsjukdomar som till exempel KOL, eller svår och instabil astma
 • tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, försämrad hostkraft och sekretstagnation som till exempel grav fetma, neuromuskulära sjukdomar eller -flerfunktionshinder
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 och typ 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom.

Fas 4

 • Övriga vuxna personer mellan 18–59 år.

Vad kostar det att vaccinera sig?

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Vill du ha information om coronavaccinet?

Fyll i din e-postadress nedan så kommer vi skicka mer information till dig via mejl. Du kommer bland annat bli uppdaterad om hur vaccinationen kommer gå till och hur du bokar tid. Notera att du anmäler dig till Krys nyhetsbrev genom att lämna din e-postadress.

Vanliga frågor om covid-19-vaccination

Varje enskild region beslutar om prioritetsordningen – det vill säga vilka som ska vaccineras först. Om du tillhör någon av ovannämnda riskgrupper kan du få vaccinera dig inom kort. Än så länge rekommenderas gravida att avstå vaccination, detta då säkerheten för denna grupp behöver studeras närmare. Individer med tidigare livshotande allergiska reaktioner mot vaccin ska inte vaccinera sig. De som har haft kraftiga allergiska reaktioner mot vaccin eller något annat injicerat läkemedel ska diskutera möjligheten med en läkare inför eventuell vaccination.

Vaccin är det mest effektiva sättet för att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19 samt minska smittan i samhället.

Alla över 18 år som vill vaccinera sig har rätt till det. Prioritetsordningen avgör vilka som vaccineras först.

De vacciner som är godkända i Sverige har bland annat listat feber, muskelvärk, huvudvärk och frossa som vanliga biverkningar. Ett fåtal fall av allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats, dock är det väldigt sällsynt. Du uppmanas att stanna kvar i vaccinationslokalen i 15 minuter efter vaccinationen så att du kan få hjälp om detta skulle hända.

Om du får symptom utöver de ovannämnda efter din vaccination så ska du anmäla detta till läkemedelsverket. Detta gör du på läkemedelsverkets hemsida. Du är också välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Vaccinet har testas på tiotusentals individer och godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten. För varje vaccin som godkänns görs en bedömning av både nyttan och riskerna, baserat på data från de omfattande kliniska prövningar som gjorts innan godkännandet.

Hittills har inga fall av allvarliga händelser (vårdbehov eller död) kopplade till vaccinet upptäckts. Ett fåtal fall av allvarlig allergisk reaktion har uppkommit, något som kan behandlas effektivt på plats.

I nuläget erbjuds inte vaccin till gravida. Om du är gravid bör du hålla dig uppdaterad eftersom läget kan ändras.

Nej, i nuläget rekommenderas inte barn att vaccinera sig. Dock ska föräldrar med barn som är i riskgrupp diskutera eventuell vaccination med sin behandlande barnläkare.

I dagsläget ska de vaccin som är godkända i Sverige ges i två doser. Fortsatta studier kommer avgöra om fler doser behövs längre fram eller inte.

Rekommendationerna i dagsläget är att även om du har genomgått en covid-19-infektion ska du vaccinera dig på samma sätt som andra. Det gäller även för dig som har påvisade antikroppar.

Idag finns det tre godkända vaccin i Sverige. De kommer från Pfizers/BioNTech, Moderna och AstraZeneca. Pfizer/BioNTech och Moderna bygger på liknande principer och biverkningarna är också snarlika. Däremot behöver de förvaras i olika kalla miljöer.

AstraZenecas vaccin är nu godkänt i Sverige, men kommer inte att ges till personer över 65 år till att börja med. Detta eftersom det saknas data i de äldre åldersgrupperna. Forskningen kring vaccinet fortsätter löpande.

Flera vaccinkandidater väntas godkännas framöver.

Efter vaccinering bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19, men det är inte säkert att alla som vaccinerar sig får ett hundraprocentigt skydd. Detta är normalt och gäller för alla typer av vaccin.

I dagsläget är det oklart hur länge ett vaccin skyddar från infektion eller när du behöver fylla på vaccinet. Men du löper mindre risk att bli allvarligt sjuk om du vaccinerar dig.

Ungefär en vecka efter den sista dosen beräknas skyddseffekten som maximal. Efter den första dosen är skyddseffekten ungefär 50 procent, inom ett par veckor.

Pfizer/BioNTechs vaccin ges i två doser, varav den andra efter minst tre veckor. Modernas vaccin ges också i två doser, där dos två ges efter fyra veckor.

Förhoppningen är att alla över 18 år ska ha blivit erbjuden vaccin till sommaren 2021. Prioriteringsordningen för denna grupp är i nuläget inte fastställd.

Just nu arbetar myndigheterna med att ta fram ett vaccinationsintyg. Alla detaljer är inte fastställda, men förhoppningen är att ett digital vaccinationsintyg ska finnas tillgängligt sommaren 2021. Vaccinationsintyg kan komma att krävas vid resor till vissa länder eller vid kultur- och idrottsevenemang.

Kry vårdcentral i Gallerian Stockholm

Hitta din närmsta vårdcentral

Vi finns på flera platser runt om i landet. Du är välkommen till alla våra vårdcentraler – oavsett vilken av dem du väljer att lista dig på.

Se vårdcentraler

Vi reserverar oss för eventuella ändringar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senast uppdaterad: