Här kan du ladda ned ditt vaccinationspass till din digitala plånbok. Ladda ned pass.

Vaccin mot covid-19

Vi vaccinerar mot covid-19 på våra vårdcentraler. Vaccinationen mot covid-19 är kostnadsfri. Ring oss för att boka en tid för vaccination.

Change language to English

Vem kan vaccinera sig mot covid-19?

Alla vuxna mellan 18-64 år utan riskfaktorer för särskilt svår sjukdom rekommenderas att vaccinera sig med 3 doser mot covid-19. Påfyllnadsdos är därefter frivilligt. Alla med riskfaktorer 18-64 år, samt alla födda 1957 eller tidigare, rekommenderas att vaccinera sig med alla 5 doser.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Du avråds från att vaccinera dig mot covid-19 om något av detta stämmer in på dig:

  • Du är under 18 år och tillhör inte någon riskgrupp.

  • Du är överkänslig eller har tidigare har haft en anafylaktisk reaktion. Rådgör med våra sjuksköterskor om detta stämmer in på dig. I vissa fall kan du behöva remitteras till en särskild allergimottagning för vaccination.

Vaccin mot covid-19 i Region Skåne

Du som har bokat vaccinationstid hos Vaccina i Region Skåne är nu välkommen till följande nya adresser:

Vaccina Malmö
kommer flytta in hos Kry Vårdcentral Triangeln från 1/11.
Adress: Södra Förstadsgatan 54, Malmö.

Vaccina Lund
kommer flytta in hos Kry Vårdcentral Tuna från 1/9
Adress: Scheelevägen 4, Lund.

Vaccina i Trelleborg finns på
Adress: Algatan 4, Trelleborg.

Vanliga frågor om covid-19 och vaccinet

Har du frågor om coronaviruset?

Läs uppdaterade frågor och svar om symtom, smitta och behandling på vår faktasida om coronavirus.

Har du frågor om vaccinet?

Läs uppdaterad information på Folkhälsomyndigheten.

Viktigast just nu

  • Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar att covid-19 inte längre bör klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Läs aktuella rekommendationer och åtgärder hos Folkhälsomyndigheten.

  • Nuvaxovid rekommenderas nu för personer som är 18 år och äldre. Det kompletterar mRNA-vaccinerna och möjliggör för ytterligare grupper i samhället att vaccinera sig mot covid-19.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar en fjärde dos vaccin till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 65 år och äldre. Dos 4 bör ges tidigast fyra månader efter dos 3.

  • Alla vuxna över 18 år rekommenderas just nu en tredje dos vaccin. Även barn mellan 5–11 år som tillhör särskilda riskgrupper kan vaccineras. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

  • Folkhälsomyndigheten har beslutat att personer som har fått en dos av Modernas vaccin och är födda 1992 eller senare ska ta en andra dos av Pfizers vaccin. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

  • Folkhälsomyndigheten bedömer att gravida över 18 år kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas 4. Gravida som påbörjat en vaccination innan graviditeten var känd rekommenderas att ta dos 2 enligt nuvarande tidsintervall. Läs mer på din regions hemsida.

  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, håll avstånd och fortsätt att tvätta händerna och använda handsprit.

  • Covidbeviset består av tre delar: vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis. Läs mer om covidbeviset här.

Denna sida uppdateras löpande.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du hittar alltid uppdaterad information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du hittar mer information om vaccination i regionen där du bor på 1177.se.