Vaccinera dig mot TBE

TBE är en förkortning av “tick-borne encephalitis” vilket betyder fästingburen encefalit på engelska. Det är en infektionssjukdom som orsakas av fästingbett. TBE kan orsaka hjärnhinneinflammation.Fästingar som sprider TBE finns i skogar, gräs och andra naturområden i Europa, Storbritannien, Ryssland, Kina och Japan. I Sverige är finns de framför allt i områden runt Östersjön och i Stockholms skärgård.
Boka genom Vaccina
Kostnad per dos: 0–395 kronor

Så fungerar det

Här kan du läsa mer om vem som kan ta vaccinet mot TBE, hur du tar det och vad du kan få för biverkningar.

Kostnad per dos

  • 360 kronor för barn mellan 1 och 15 år
  • 395 kronor för personer som är 16 år eller äldre
  • Barn mellan 3 och 18 år som bor i Region Uppsala eller Sörmland kan vaccinera sig utan kostnad.

Då ska du vaccinera dig

Vaccinet skyddar dig som ofta är utomhus i områden med många fästingar.

Både vuxna och barn som är över 1 år kan ta vaccinet.

Om du är gravid bör du inte vaccinera dig mot TBE.

Doser

Personer mellan 1 och 50 år behöver tre doser för att få ett fullgott skydd mot TBE. Det är bäst att ta den första och andra dosen en månad innan du ska vara ute i ett område med många fästingar. Du tar den andra dosen en månad efter den första, och den tredje dosen efter fem till tolv månader.

Om du är över 50 år behöver du fyra doser i grundskyddet. Du ska ta tre doser inom 3 månader innan du tar en fjärde dos efter fem till tolv månader.

För att du ska fortsätta ha ett bra skydd mot TBE behöver du en påfyllnadsdos efter tre år, och sedan ytterligare en vart femte år.

Möjliga biverkningar

Du kan få milda biverkningar av vaccinet, till exempel feber, huvudvärk, muskelvärk, ont i lederna, kräkningar, illamående, trötthet och att det gör ont där du blev stucken. Dessa biverkningar går oftast över inom några dagar.

Mottagningar