COVID-19

Allmänna råd, förbud och restriktioner ‒ det här är skillnaden

Senast uppdaterad:
I kristider som dessa är det av största vikt att den information som kommuniceras från myndigheter och politiker är tydlig och lättbegriplig. Vi förklarar innebörden av de olika regler och begrepp som är högaktuella just nu.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Sedan coronapandemin slog till har det blivit uppenbart att långt ifrån alla delar samma uppfattning vad gäller innebörden av väsentliga begrepp. Många är rådvilla kring de termer som kommit att bli centrala i den gemensamma strävan att bekämpa det nya viruset, och deras betydelse.

Ord har olika betydelser beroende på kontext. Du kan rekommendera en vän att se en serie du själv uppskattar eller en bok du tycker om. Det betyder inte att din vän nödvändigtvis behöver se serien eller läsa boken. Men när en myndighet kommer med en rekommendation är innebörden en annan.

I Sverige väger myndigheternas ord tungt. En rekommendation från en myndighet ses som en väl motiverad och skarp uppmaning från en sakkunnig inom ett specifikt område. De råd och rekommendationer som myndigheter ger ska vara grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, och utformas med samhällets gemensamma intressen i åtanke.

Regler – tips eller bindande uppmaningar?

Regler är bestämmelser av varierande betydelse som utfärdas av olika instanser, såsom riksdag, regering och myndigheter. De kan vara bindande, det vill säga obligatoriska att följa (det är förbjudet att besöka äldreboende) eller mer av en uppmanande karaktär (undvik onödigt resande). De olika instanserna kan även utfärda restriktioner och förbud med stöd från antingen en lag, en förordning eller en föreskrift.

Lagar är regler som beslutats av riksdagen och som alla måste följa.

Förordningar är regler som beslutats av regeringen och som alla måste följa. Förordningar är underordnade lagar.

Föreskrifter är bindande regler som gäller generellt. Dessa är mer detaljerade än lagar och förordningar. För att en myndighet ska kunna utfärda föreskrifter krävs ett bemyndigande från regeringen.

Allmänna råd är generella rekommendationer om hur föreskrifter, förordningar eller lagar kan eller bör tillämpas i olika avseenden. Allmänna råd är inte bindande, och det behövs inget särskilt bemyndigande för att en myndighet ska få besluta om allmänna råd inom sitt område.

Du förväntas följa de allmänna råden De allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har gått ut med är alltså inte att betrakta som lösa tips. De kan snarare ses som en översättning av smittskyddslagen och som en hjälp till var och en av oss för hur vi kan följa den. De råd och rekommendationer som hittills utfärdats syftar till att minska smittspridningen. Det förväntas att människor, butiker, föreningar och andra som omfattas av råden följer dem – hela tiden. På så vis är de som är extra utsatta skyddade och hälso- och sjukvården har en rimlig chans att klara av sitt uppdrag. Det har alla nytta av.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

illustration-coronavirus-partiklar
Covid-19 – 6 apr. 2022

Då bör du söka vård för covid-19

Undrar du om du behöver du söka vård? Vi hjälper dig. Snabbt, smidigt i vår app eller på någon av våra vårdcentraler – Kry

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.