Ladda ned Ladda ned
Covid-19

Värna ditt psykiska välmående under självisolering

Senast uppdaterad: 08:00 20 mar 2020

När olika hotfulla faktorer samverkar är det lätt att rädsla tar fäste. I en tid av pandemi krävs drastiska åtgärder. Vi ger handfasta tips för att främja välbefinnande i denna speciella tid.

I strävan att stoppa smittspridningen av det nya coronaviruset hålls hela befolkningar runtom i världen isolerade i sina hem. Riskbedömningen för covid-19 är fortfarande osäker ‒ den objektiva kunskapen om sjukdomen utökas hela tiden. Rädsla för att smittas av viruset blandas med oro och ovisshet kring hur länge isoleringen ska pågå.

Vad innebär självisolering?

Självisolering och social distansering behöver inte betyda ensamhet. Varje människas bidrag till att minska spridningen av coronasmitta är livsviktig och gör skillnad. Att isolering sig innebär att all aktivitet tillfälligt flyttar in i hemmet. Sociala kontakter utanför hemmet minimeras och ska helst uteslutas. Kreativa lösningar på behov av samhörighet samt en stadig vardagsrutin kan bidra till din psykologisk hälsa under denna period.

En tid av ovisshet

Rädsla som kombineras med ovisshet och oro för något som är potentiellt livshotande kan upplevas som ohanterligt. Den ständigt närvarande rapporteringen i både nyheter och social medier gör att vi återkommande blir påminda om det potentiella hotet. Detta påverkar förmågan att tänka rationellt ‒ det är lätt att katastroftankar tar över. Upplevelsen av kontrollförlust förstärker behovet att söka mer information. Därför kan det vara bra att begränsa tiden som spenderas med informationsflödet.

Kom ihåg det sunda förnuftet

Att genomföra beteendeförändringar är alltid en utmaning. Dessutom innebär det ytterligare påfrestning att göra det under så särskilda förhållanden. Men det finns flera strategier och konkreta handlingar att ta till för att underlätta den stress som kan uppstå i och med det osäkra läget.

Upprätthåll rytmen i vardagen

Sträva efter en sund livsstil som inkluderar en god kosthållning med bra näring, tillräckligt med sömn och regelbunden fysisk aktivitet.

Begränsa nyhetskonsumtionen

En alltför hög dos av negativ nyhetsrapportering skapar ängslan. Dämpa oro genom att begränsa tiden du exponerar dig för nyhetsrapportering, särskilt sådant du upplever upprörande eller skrämmande.

Välj informationskällor med omsorg

Få rätt fakta. Använd trovärdiga informationskällor för att läsa på om försiktighetsåtgärder och gällande rekommendationer. Vi på KRY håller oss uppdaterade med både nationella och internationella myndigheters riktlinjer.

Hitta sunda sätt att hantera känslor

Känner du dig överväldigad ‒ använd ditt sociala nätverk. Ring eller chatta med vänner, familj eller andra personer du är trygg med. En tydlig plan för vad du ska göra om dina fysiska eller psykiska hälsobehov förändras kan verka lugnande.

Så här kan KRY hjälpa till

Känner du oro för coronaviruset på ett sätt som gör det svårt att hantera vardagen? Då kan du boka möte med en av våra psykologer. Det är naturligt att känna ängslan vid ovisshet ‒ vi vänder oss till dig som behöver professionell hjälp att hantera din oro.

GRANSKARE
Jesper Enander
legitimerad psykolog
Senast uppdaterad:
08:00 20 mar 2020