PSYKISK HÄLSA

Tecken på psykisk misshandel i en relation

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Elisabeth Rosén, legitimerad läkare, specialisttjänstgöring inom gynekologi och obstetrik
En misshandel syns inte alltid på utsidan i form av ärr och blåmärken. Psykisk misshandel lämnar också spår och är minst lika destruktiv och farlig för din hälsa. Här listar vi tecken du bör vara vaksam på och information om hur du söker hjälp.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Våld i nära relation är tyvärr ingen nyhet, men för många har misshandeln förvärrats sedan coronautbrottet. Rapporter från hela världen visar att både fysisk och psykisk misshandel i hemmet har ökat under pandemin, främst mot kvinnor och barn. Bris, Barnens Rätt i Samhället, redogör en 30-procentig ökning av samtal under våren 2020, kopplat till coronakrisen. Barn ringer och vittnar om bråk och våld hemma.

Under högtider utsätts fler för våld i hemmet än under andra delar av året.

Är du utsatt för våld i nära relation?

Ring alltid 112 om det är fara för livet. Kontakta polisen, vårdcentralen, socialtjänsten i din kommun eller ring till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. Du kan även vända dig till Unizon, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige eller RFSL. Är du utsatt för hedersrelaterat våld kan du kontakta Origo. Välj att sluta är en telefonlinje för de som vill få hjälp med sitt våldsamma beteende.

Akillesjouren och Manscentrum erbjuder samtalsstöd för män.

Vad är psykisk misshandel?

En våldsam relation kan se ut på många sätt och kan innefatta fysiska, sexuella och/eller psykiska övergrepp.

Fysisk misshandel kan vara enklare att upptäcka då det ibland syns på kroppen. Psykisk misshandel är mer subtil – men minst lika traumatisk. Precis som med fysiskt våld handlar psykisk våld om makt och kontroll. Men istället för att slå och sparka, använder personen som misshandlar olika metoder för att förolämpa, kritisera, skrämma, hota, förlöjliga, underminera, manipulera och straffa.

Vad kännetecknar psykisk misshandel?

En misshandel kan te sig på olika sätt. Här följer några exempel på psykisk misshandel du bör vara extra uppmärksam på. Om din partner:

 • Kritiserar eller förlöjligar dig

Oavsett vad du gör så är det aldrig tillräckligt bra enligt din partner. Hen kan förödmjuka och skämma ut dig offentligt.

 • Skämtar på din bekostnad

Din partner drar elaka skämt på din bekostnad, som du inte tycker är roliga. Hen säger sedan att du är överkänslig om du blir upprörd.

 • Skyller på dig varje gång ni bråkar

Din partner kan anklaga dig och säga att det är ditt fel att du blir misshandlad. Hen kan också förneka eller bagatellisera misshandeln.

 • Isolerar dig från familj och vänner

Detta sker oftast smygande, för ju mer isolerad du känner dig, desto mer förlorar du perspektiv och desto mer beroende blir du av den som misshandlar dig.

 • Manipulerar dig

Detta kallas också för ”gaslighting”, vilket innebär att din partner manipulerar dig genom att tvinga dig att ifrågasätta dina tankar och upplevelser. Till slut kan du drivas så långt att du ifrågasätter ditt eget minne och din hälsa.

 • Kontrollerar din ekonomi

Tillåter dig inte att köpa saker du vill köpa, ger dig inte tillräckligt med pengar för att handla mat eller annat nödvändigt som du behöver.

 • Hotar dig

Hotar eller antyder att hen kan skada dig fysiskt, lämna dig eller få dig att lida på något annat sätt.

 • Invaderar ditt personliga utrymme

Förstör dina saker eller kommer hotfullt nära dig fastän du inte vill.

 • Använder utpressning

Din partner försöker tvinga dig att göra som hen vill genom att spela på din rädsla, skuld eller medkänsla.

Vad innebär sexuellt tvång?

Sexuellt tvång är oönskad sexuell aktivitet som sker när du pressas, luras eller tvingas ha sex. Tvång kan få dig att tro att du är ”skyldig” din partner att ha sex. Detta är i allra högsta grad ett tecken på övergrepp. I ett hälsosamt förhållande behöver du aldrig ha sex om du inte vill.

Tecken på sexuellt tvång kan bland annat vara:

 • Du blir hotad om du inte vill ha sex.
 • Partnern mobbar dig om du inte vill ha sex.
 • Partnern tjatar sig till sex.
 • Partnern ljuger eller lovar saker för att få sex.
 • Din partner håller dig vaken tills du går med på att ha sex.

Vilka är konsekvenserna av psykisk misshandel?

Psykisk misshandel är extremt skadligt. Förövaren börjar oftast med att vara kärleksfull, öm och snäll. Men när förtroendet och känslorna har byggts upp så förändras beteendet.

Partnern kan ha två helt olika sidor – omtänksam och lyhörd ena stunden för att sedan bli obehaglig, elak och kontrollerande i nästa. Det här oförutsägbara beteendet håller dig på tårna. Du kan aldrig slappna av eftersom din partners humör kan skifta när som helst – det känns som att du konstant går som på nålar.

För omvärlden kan den som misshandlar verka charmig och mysig. Dina nära och kära kanske till och med tycker väldigt mycket om personen, något som kan leda till att du känner dig galen och börjar tvivla på din egna intuition. Men allt detta är en del av manipuleringen med syftet att skuldbelägga dig.

Det händer att individer som utsätts för psykisk misshandel blir självdestruktiva och exempelvis dricker mer för att försöka hantera situationen. Vissa tappar aptiten och får sömnproblem. Psykisk misshandel kan också leda till ångest och depression. Endel kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och uppleva flashbacks från tidigare övergrepp och drabbas av mardrömmar.

Vad ska jag göra om jag är utsatt?

Till en början är det viktigt att du inser att allt inte står rätt till. Psykisk misshandel är komplext och det kan ta lång tid att inse vad det är som händer. Prata med en psykolog eller någon som står dig nära om vad som sker i din relation. Eventuellt kan de försäkra dig om att din relation inte är hälsosam, vilket kan hjälpa dig att ta dig ur den.

Det är inte ovanligt att psykisk misshandel så småningom övergår till fysisk misshandel. Låt inte coronapandemin eller julefriden hindra dig. Ju längre du är kvar – desto värre kan det bli.

Vad gör jag om min vän är utsatt för psykisk misshandel?

Det kan vara svårt att se tecken, men försök vara uppmärksam på om en vän eller släkting verkar ha förändrats – blivit mer osäker, ursäktande, opålitlig eller orolig. Ett annat varningstecken är om din väns partner fäller elaka kommentarer eller ”skämtar” på din väns bekostnad framför dig, så kallad verbal misshandel, eller ständigt kontrollerar dem för att hålla koll på var de är eller vad de gör.

Om någon berättar att de är utsatta för våld i hemmet är det viktigt att du tror på dem, lyssnar på deras historia och hjälper dem att få rätt stöd. Det är viktigt att du som vän inte dömer. Du bör heller inte bombardera vännen med råd och berätta vad hen ska eller inte ska göra. När det gäller psykisk misshandel är det ibland svårt att inse att du är ett offer och ta steget för att lämna relationen.

Oavsett vilket beslut din vän fattar bör du stå vid dennes sida. Hen känner sig kanske inte tillräckligt stark för att lämna just nu, men med din uppmuntran och ditt stöd kanske det sker i framtiden.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry om du misstänker att du har blivit eller håller på att bli utsatt för psykisk misshandel. Legitimerad vårdpersonal gör en individuell bedömning baserat på hur du mår och det som framkommer under mötet. Du kan därefter få hjälp i form av kontakt med en psykolog, alternativt bli hänvisad eller remitterad till vidare vård vid behov.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Psykisk hälsa – 13 dec. 2023

Psykologin bakom lyckade nyårslöften

Hur lyckas du med dina Nyårslöften? Chefspsykologen ger dig 4 tips för att öka sannolikheten att lyckas med dina nyårslöften

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.