Kry-logo
Ladda ned

COVID-19

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset

Senast uppdaterad:
tors 26 aug. 2021
Det är inte lätt att som förälder avgöra vilken information barnen bör få ta del av, eller vilka ordval som gör sig bäst i samtal om coronapandemin. Här ger vi förslag på hur du kan bemöta ditt barns bekymmersamma tankar och inge trygghet.

Trygg vård för hela familjen

Boka möte

Inkludera barnen – men tala med eftertanke

När medierapporteringen för det mesta signalerar kris och fara är det extra viktigt att du som förälder behåller lugnet. Samtidigt kan det vara betydelsefullt att inkludera barnen och prata om det som händer.

Här ger vi några konkreta förslag på hur du kan förhålla dig till världsläget, din egen oro och barnens reaktioner:

Känn av sinnesstämningen

Ta reda på hur mycket ditt barn faktiskt vet om coronapandemin. Vad har de tagit del av på förskolan eller i skolan? Beroende på barnets ålder finns ingen egentlig anledning att upplysa om allt i detalj, men var givetvis lyhörd för frågor som signalerar oro.

Behåll lugnet, men var ärlig

Var uppmärksam på ditt eget sätt att prata om det som händer i världen just nu, och se till att skilja på din egen oro och ditt barns eventuella ängslan. Förmedla trygghet genom att berätta hur oro är en naturlig känsla som många delar, och att du själv kan uppleva oro. Men utan att överdriva.

Betona det som fungerar

Förklara för barnet att det finns riktlinjer som syftar till att minska smittspridningen och att alla behöver hjälpa till. Det faktum att det finns ett vaccin för att säkerställa människors trygghet och säkerhet inger förtroende för vuxenvärlden.

Uppmuntra till delaktighet

Bjud in till olika aktiviteter där du, på ett lekfullt sätt, kan belysa vikten av exempelvis handtvätt. Förklara varför det är så viktigt med noggrann hygien just nu. Det finns flera pedagogiska videos på internet som visar hur handtvätten bör gå till och som ni kan se tillsammans. Uppmuntra till handlingar som går i linje med de rekommendationer som finns, istället för att varna för faror. Då får barnen en chans att känna sig delaktiga och förstå att deras bidrag är betydelsefulla.

Skifta perspektiv

Många barn har tillgång till informationsflödet genom sina egna mobiler. Inge förståelse för vikten av att begränsa konsumtionen av information om viruset. Att ständigt exponeras för alarmerande nyheter är utmattande. Berätta gärna om de ljusglimtar som finns ‒ hur många som tillfrisknat och mängden människor som hjälper varandra på olika sätt.

Träna på ovisshet ‒ tillsammans

Ängsliga barn försöka ofta lugna sig genom att ställa många frågor. Men oavsett hur många svar du ger kommer frågandet att fortsätta. Därför kan det vara mer fördelaktigt att säga att du inte vet, och att det faktiskt inte finns svar på allt, hela tiden. På så vis tränar ni tillsammans på att bli vän med ovissheten – något som både du och ditt barn kommer att ha nytta av även efter pandemin.

Så kan Kry hjälpa till

Om det känns svårt att hantera situationen på egen hand kan du alltid vända dig till en psykolog för att prata om vad du går igenom. Vårt kompetenta team av legitimerade psykologer erbjuder råd och stöd till barn och unga samt till dig som förälder. Under över 16 år kan själva ta kontakt med Kry.
Boka möte
Innehållet har granskats av:

Martin Forster

legitimerad psykolog

Senast uppdaterad:

Fler artiklar

illustration-coronavirus-partiklar
Covid-19 – 6 apr. 2022 11:00
Då bör du söka vård för covid-19
Sök vård akut om du har svårt att andas eller om du har haft hög feber i mer än en vecka, blivit bättre men sedan insjuknat igen. Har du fortfarande sjukdomssymptom kvar efter flera veckor som påverkar din vardag bör du söka vård. Har du sjukdomssymptom som liknar vanlig förkylning eller influensa kan du använda symptomkollen i appen. Där svarar du på frågor relaterade till dina symptom och din sjukdomshistoria. Utifrån dina svar får du rekommendation baserad på ditt hälsotillstånd. Vi säger till om du behöver söka digital vård, fysisk vård, eller om det räcker med egenvård. Regler för karensdag, sjukintyg, vab och smittbärarpenning Om du är sjuk behöver du i normala fall ett sjukintyg från dag 8. På Försäkringskassans hemsidafinns aktuell information – där kan du läsa om regler samt vad som gäller för smittbärarpenning, vab och ta reda på vad som gäller just dig, just nu. Kry kan hjälpa dig med vissa läkarintyg och sjukintyg, antingen i vår digitala tjänst eller genom ett fysiskt vårdmöte. Intygen utfärdas efter individuell bedömning.
Covid-19 – 21 feb. 2022 12:00
Myter och sanningar om coronavaccin
Ända sedan coronavirusets utbrott har forskare världen över hävdat att ett vaccin kan vara lösningen på pandemin. Men det har alltid funnits skeptiker. Vad är egentligen sant, och vad är bara en myt, om coronavaccinet?