COVID-19

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Martin Forster, legitimerad psykolog
Det är inte lätt att som förälder avgöra vilken information barnen bör få ta del av, eller vilka ordval som gör sig bäst i samtal om coronapandemin. Här ger vi förslag på hur du kan bemöta ditt barns bekymmersamma tankar och inge trygghet.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Inkludera barnen – men tala med eftertanke

När medierapporteringen för det mesta signalerar kris och fara är det extra viktigt att du som förälder behåller lugnet. Samtidigt kan det vara betydelsefullt att inkludera barnen och prata om det som händer.

Här ger vi några konkreta förslag på hur du kan förhålla dig till världsläget, din egen oro och barnens reaktioner:

Känn av sinnesstämningen

Ta reda på hur mycket ditt barn faktiskt vet om coronapandemin. Vad har de tagit del av på förskolan eller i skolan? Beroende på barnets ålder finns ingen egentlig anledning att upplysa om allt i detalj, men var givetvis lyhörd för frågor som signalerar oro.

Behåll lugnet, men var ärlig

Var uppmärksam på ditt eget sätt att prata om det som händer i världen just nu, och se till att skilja på din egen oro och ditt barns eventuella ängslan. Förmedla trygghet genom att berätta hur oro är en naturlig känsla som många delar, och att du själv kan uppleva oro. Men utan att överdriva.

Betona det som fungerar

Förklara för barnet att det finns riktlinjer som syftar till att minska smittspridningen och att alla behöver hjälpa till. Det faktum att det finns ett vaccin för att säkerställa människors trygghet och säkerhet inger förtroende för vuxenvärlden.

Uppmuntra till delaktighet

Bjud in till olika aktiviteter där du, på ett lekfullt sätt, kan belysa vikten av exempelvis handtvätt. Förklara varför det är så viktigt med noggrann hygien just nu. Det finns flera pedagogiska videos på internet som visar hur handtvätten bör gå till och som ni kan se tillsammans. Uppmuntra till handlingar som går i linje med de rekommendationer som finns, istället för att varna för faror. Då får barnen en chans att känna sig delaktiga och förstå att deras bidrag är betydelsefulla.

Skifta perspektiv

Många barn har tillgång till informationsflödet genom sina egna mobiler. Inge förståelse för vikten av att begränsa konsumtionen av information om viruset. Att ständigt exponeras för alarmerande nyheter är utmattande. Berätta gärna om de ljusglimtar som finns ‒ hur många som tillfrisknat och mängden människor som hjälper varandra på olika sätt.

Träna på ovisshet ‒ tillsammans

Ängsliga barn försöka ofta lugna sig genom att ställa många frågor. Men oavsett hur många svar du ger kommer frågandet att fortsätta. Därför kan det vara mer fördelaktigt att säga att du inte vet, och att det faktiskt inte finns svar på allt, hela tiden. På så vis tränar ni tillsammans på att bli vän med ovissheten – något som både du och ditt barn kommer att ha nytta av även efter pandemin.

Så kan Kry hjälpa till

Om det känns svårt att hantera situationen på egen hand kan du alltid vända dig till en psykolog för att prata om vad du går igenom. Vårt kompetenta team av legitimerade psykologer erbjuder råd och stöd till barn och unga samt till dig som förälder. Under över 16 år kan själva ta kontakt med Kry.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

illustration-coronavirus-partiklar
Covid-19 – 6 apr. 2022

Då bör du söka vård för covid-19

Undrar du om du behöver du söka vård? Vi hjälper dig. Snabbt, smidigt i vår app eller på någon av våra vårdcentraler – Kry

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.