Kry-logo
Ladda ned
Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset

Senast uppdaterad:
fre 20 nov. 2020
Det är inte lätt att som förälder avgöra vilken information barnen bör få ta del av, eller vilka ordval som gör sig bäst i samtal om coronapandemin. Här ger vi förslag på hur du kan bemöta ditt barns bekymmersamma tankar och inge trygghet.

I dessa tider, med coronavirus som härjar och dunkla utsikter vad gäller det mesta, är det lätt att stressa upp sig. Även om myndigheter och experter dagligen uttalar sig i medierna, så råder ändå en stor ovisshet om framtiden. Som förälder har du dessutom den komplexa uppgiften att utöver din egen oro också bemöta ditt eller dina barns eventuella ängslan.

Inkludera barnen – men tala med eftertanke

När medierapporteringen pågår dygnet runt och ordvalen signalerar kris och fara är det extra viktigt att du som förälder behåller lugnet. Samtidigt kan det vara betydelsefullt att inkludera barnen och prata om det som händer.

Här ger vi några konkreta förslag på hur du kan förhålla dig till världsläget, din egen oro och barnens reaktioner:

Känn av sinnesstämningen

Ta reda på hur mycket ditt barn faktiskt vet om den rådande situationen. Vad har de tagit del av på förskolan eller i skolan? Beroende på barnets ålder finns ingen egentlig anledning att upplysa om läget i detalj, men var givetvis lyhörd för frågor som signalerar oro.

Behåll lugnet, men var ärlig

Var uppmärksam på ditt eget sätt att prata om det som händer i världen just nu, och se till att skilja på din egen oro och ditt barns eventuella ängslan. Förmedla trygghet genom att berätta hur oro är en naturlig känsla som många delar, och att du själv kan uppleva oro. Men utan att överdriva.

Betona det som fungerar

Förklara för barnet att det finns riktlinjer som syftar till att minska smittspridningen och att alla behöver hjälpa till. Det faktum att det finns en plan med konkreta insatser för att säkerställa människors trygghet och säkerhet inger förtroende för vuxenvärlden.

Uppmuntra till delaktighet

Bjud in till olika aktiviteter där du, på ett lekfullt sätt, kan belysa vikten av exempelvis handtvätt eller social distansering. Förklara varför det är så viktigt med noggrann hygien just nu. Det finns flera pedagogiska videos på internet som visar hur handtvätten bör gå till och som ni kan se tillsammans. Uppmuntra till handlingar som går i linje med de rekommendationer som finns, istället för att varna för faror. Då får barnen en chans att känna sig delaktiga och förstå att deras bidrag är betydelsefulla.

Skifta perspektiv

Många barn har tillgång till informationsflödet genom sina egna mobiler. Inge förståelse för vikten av att begränsa konsumtionen av information om viruset. Att ständigt exponeras för alarmerande nyheter är utmattande. Berätta gärna om de ljusglimtar som finns ‒ hur många som tillfrisknat och mängden människor som hjälper varandra på olika sätt.

Engagera er lokalt

Ett projekt som kan engagera är en värdefull strategi om du känner dig överväldigad av den rådande situationen. Ni kan exempelvis ha som familjeprojekt att bidra till äldre personer i er närhet genom att hjälpa till med inköp eller andra ärenden. Välgörande handlingar kan bidra till personen ni hjälper såväl som till er familjen i form av en ökad känsla av meningsfullhet i en svår tid.

Träna på ovisshet ‒ tillsammans

Ängsliga barn försöka ofta lugna sig genom att ställa många frågor. Men oavsett hur många svar du ger kommer frågandet att fortsätta. Därför kan det vara mer fördelaktigt att säga att du inte vet, och att det faktiskt inte finns svar på allt, hela tiden. På så vis tränar ni tillsammans på att bli vän med ovissheten – något som både du och ditt barn kommer att ha nytta av även efter det att krisen är över.

Professionellt stöd för barn och föräldrar

Det är naturligt att känna oro i tider då mycket är osäkert. Men om ditt barn upplever ängslan på ett sätt som gör det svårt att få vardagen att fungera kan det vara läge att söka sig till någon med professionell erfarenhet. Då kan vi på KRY hjälpa till. Våra barnpsykologer erbjuder råd och stöd till barn och unga samt till dig som förälder. Hos oss får ni prata med en legitimerad psykolog redan samma dag som ni söker hjälp.
Boka möte med barnpsykolog
Granskare:

Martin Forster

legitimerad psykolog

Senast uppdaterad:

Fler artiklar