Ladda ned Ladda ned

Så fungerar kognitiv beteendeterapi

KBT är en behandlingsmetod där man arbetar med individen för att förändra tanke- och beteendemönster.
Senast uppdaterad: 20 jan 2020

KBT – kognitiv beteendeterapi – är en behandlingsmetod inom psykologin som ökat i popularitet senaste årtiondena.

Inom KBT arbetar individen med att förändra tanke- och beteendemönster för att bättre kunna tackla känslomässiga problem i sin vardag. Patienten jobbar steg för steg för att förändra gamla mönster som man fastnat i och som håller problemen vid liv.

När kan KBT hjälpa?

KBT har i forskning påvisats vara effektivt inom en mängd olika områden. Exempel på när KBT används är vid fobier, stress, depression, sömnstörningar samt oro och ångest. Metoden fokuserar på att jobba med en persons tankar, känslor och handlingsmönster. Med stöd av en psykolog arbetar man med att testa nya sätt att hantera sådant som känns jobbigt eller obehagligt. På så sätt kan man få nya erfarenheter och insikter som gör att problemen får mindre makt över ens liv. Forskning har visat att många som genomgår KBT upplever att besvären minskar eller försvinner helt.

Hur du kan få hjälp på KRY

På KRY kan vi erbjuda KBT-behandling genom våra erfarna legitimerade psykologer. Beroende på vad du söker hjälp för lägger ni tillsammans upp en behandlingsplan som kan innefatta ett eller flera besök. Boka in ditt första möte på KRY och träffa en av våra legitimerade psykologer genom att klicka på länken nedan. För att boka psykologbesök till sig själv måste man vara minst 16 år gammal.

Träffa en barnpsykolog – stöd till hela familjen

Möjligheten att träffa en barnpsykolog är lika viktig för de barn och ungdomar som behöver hjälp som för de föräldrar som är i behov av stöd i sin roll som just föräldrar till ett barn som mår dåligt. Mötena kan äga rum med både föräldrar och barn, beroende på behov och önskemål. För barn under 16 år behöver en förälder ta den första kontakten med KRY. Ungdomar i åldrarna 16–18 kan välja att själva ta kontakt. Ibland är ett möte tillräckligt medan det andra gånger kan behövas återbesök, vilket alltid sker till samma psykolog.

BOKA VÅRDMÖTE

Senast uppdaterad:
20 jan 2020

Fler artiklar