PSYKISK HÄLSA

Så fungerar kognitiv beteendeterapi

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Jesper Enander, Chefspsykolog
KBT, kognitiv beteendeterapi, är en behandlingsmetod inom psykologin som innebär att du övar på att förändra ditt beteende och tankemönster för att minska psykiska besvär.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Vad är KBT?

Principen i KBT grundar sig i ett samspel mellan individen och omgivningen och mellan individens tankar, känslor och beteenden. Just begreppet beteende har en stor betydelse inom KBT. Beteende innefattar både medvetna handlingar och omedvetna eller automatiska reaktioner, fysiologiska reaktioner, känslor och ibland tankar. Beteendet är sådant som går att förändra genom olika typer av inlärning.

Kognition innefattar allt som handlar om intellekt och kunskap. Inte bara medvetna tankar, utan även bilder och idéer som kan fara genom huvudet på en millisekund. Det kan också avse omedvetna tendenser som hur en individ tolkar en viss situation baserat på invanda mönster.

KBT går ut på att förändra beteenden och kognition för att man ska må bättre och uppnå sina mål i livet. Behandlingsplanen består av olika uppgifter som man själv, med stöd från en psykolog, ska arbeta med i vardagen. Uppgifterna är en otroligt viktig del i behandlingen. Livet händer i vardagen och det är där som den viktigaste förändringen behöver ske.

När kan KBT hjälpa?

KBT har i forskning påvisats vara effektivt inom en mängd olika områden. Exempel på när KBT används är vid fobier, stress, depression, sömnproblem samt oro och ångest. Forskning har visat att många som genomgår KBT upplever att besvären minskar eller försvinner helt. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depression och ångest rekommenderas också KBT som förstahandsval av behandling vid många tillstånd.

Vad är iKBT?

iKBT står för internetbaserad KBT och innebär att du arbetar med samma metod som ovan och kan vara till hjälp vid samma typer av besvär, men behandlingen sker online. Skillnaden mellan att träffa en psykolog på en mottagning eller via videosamtal i mobilen är att iKBT är en typ av guidad självhjälpsbehandling. Via en plattform tar du del av olika delar som består av text att läsa samt övningar att göra i din vardag. Oftast har du regelbunden kontakt med en psykolog, eller annan personal med utbildning i KBT, som följer din utveckling och kan hjälpa dig med dina övningar via en meddelandefunktion.

iKBT är särskilt effektivt om du behöver vara flexibel med din tid och vill välja själv när du ska utföra dina övningar. Metoden fungerar bäst för de med lindriga till måttliga besvär av psykisk ohälsa. Har du haft långvariga problem eller flera områden du vill ha hjälp med finns det andra behandlingsformer som kan fungera bättre.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry om du mår dåligt och till exempel har symptom på stress, ångest eller nedstämdhet. Våra legitimerade psykologer gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Allt vårt arbete baseras på aktuell forskning och våra psykologer använder sig av metoder baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Psykisk hälsa – 13 dec. 2023

Psykologin bakom lyckade nyårslöften

Hur lyckas du med dina Nyårslöften? Chefspsykologen ger dig 4 tips för att öka sannolikheten att lyckas med dina nyårslöften

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.