BARN OCH FAMILJ

Skärmtid hos barn och unga – barnpsykologen svarar

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Martin Forster, legitimerad psykolog
En följd av pandemin är att tiden framför skärmar har ökat, inte minst hos barn och unga. Men hur påverkar surfplattor och mobiler barn – egentligen? Martin Forster, barnpsykolog på Kry, reder ut hur det ligger till.

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

Pandemin är fortfarande en del av vår verklighet och har gjort att barn blivit allt mer beroende av teknik för undervisning och social samvaro. Viss skärmtid är därför nödvändig. Men hur påverkar egentligen omfattande skärmtid barns hälsa?

Hur påverkas psykisk och fysisk hälsa av skärmtid?

– Även om det finns potentiellt negativa effekter av att tillbringa för mycket tid framför skärmen, är forskningsläget fortfarande oklart, säger Martin och tillägger: – Forskningen utgörs framförallt av sambandsstudier, som visar att barn med omfattande skärmtid rör sig mindre, är mer överviktiga, mer ensamma och mer nedstämda.

Problemet är att det inte går att säga i vilken utsträckning skärmtiden orsakar dessa besvär eller om det tvärtom – att barn med sådana problem använder skärmar i högre utsträckning som en följd. Även om det skulle visa sig att omfattande skärmanvändning faktiskt orsakar problem, så tyder befintlig forskning ändå på att effekterna totalt sett är ganska små jämfört med andra omständigheter i livet.

Viktig att beakta när det talas om detta är också att effekten av skärmtid sannolikt varierar beroende på vad skärmarna används till. Exempelvis finns det studier som visar att sociala medier påverkar oss helt olika beroende på hur vi använder dem – är det för att hålla kontakt med vänner eller är det för att skrolla runt och jämföra sig med andra?

Hur påverkas synen av skärmar?

– En negativ effekt av omfattande skärmtid som däremot är lite mer klarlagd är påverkan på synen. Att spendera lång tid framför en skärm och mindre tid ute i naturen vet man kan öka risken för att utveckla närsynthet, säger Martin.

För att motverka detta kan du lära barnet 20-20-20-regeln: för var tjugonde minut barnet sitter framför en skärm, bör hen titta på något som är minst sex meter bort i tjugo sekunder. Då får ögonmusklerna vila. Se också till att avståndet till skärmen är minst 60 centimeter och dra ner ljusstyrkan.

Påverkas hjärnans utveckling av omfattande skärmtid?

Det finns en del studier som har undersökt hur hjärnans funktion och utveckling påverkas av dataspelande och skärmtid. Resultaten från sådana studier kan ibland generera skrämmande rubriker i media, men vad visar dessa studier egentligen?

– Forskning visar att mycket skärmtid påverkar hjärnan, säger Martin och tillägger: – Det kan dock låta mer dramatiskt än vad det är. I princip allt vi gör har effekter på hur hjärnan fungerar och utvecklas. Den forskning som specifikt handlar om effekter av skärmanvändning har inte kunnat fastslå i vilken utsträckning effekterna har en inverkan på den dagliga funktionen och under vilka omständigheter de är positiva eller negativa.

Hur påverkas elever av digital undervisning?

När skolor stänger ned och öppnar upp om vartannat, beroende på smittspridning och situation, sker viss undervisning online.

– Generellt visar tidigare studier om digital undervisning att elever lär sig något sämre jämfört med traditionell undervisning, vilket särskilt gäller elever som har svårare att hänga med och lära sig. I synnerhet ökar risken för frånvaro och avhopp från studier, säger Martin och fortsätter: – Men kvaliteten och effektiviteten på den digitala undervisningen beror väldigt mycket på skolan och lärarna. I Sverige har många skolor anpassat sig och erbjuder onlineklasser med fasta scheman blandat med sociala evenemang.

Samtidigt finns det skolor som var sämre förberedda, där elever har blivit lidande. Totalt sett kommer pandemin innebära att svenska elevers resultat påverkas negativt och det är därför mycket viktigt att skolorna kan erbjuda möjligheter att kompensera och jobba ikapp – särskilt för elever som har sämre stöd på hemmaplan.

Råd till föräldrar om skärmtid

Även om det inte går att säkerställa att skärmtid är skadligt för barns hälsa kan det ändå finnas skäl till att förändra familjens skärmvanorna (både för barn och vuxna!).

Generellt sett mår vi människor bra av variation – att vara både inne och ute, att både röra på oss och sitta still och att både vara sociala och ha egentid. Här följer några råd som kan vara bra att tänka på om du vill minska skärmtiden i familjen:

  • Inför skärmfria dagar

Bestäm er för att vissa dagar är helt skärmfria för hela familjen. Det innebär ingen dator, ingen mobil (förutom viktiga telefonsamtal och sms), inga sociala medier, surfplattor eller teve för någon i familjen. Det är ofta lättare följa en rutin med en helt skärmfri dag, jämfört med att försöka hålla koll på ett visst antal timmar eller minuter som skärmar ska vara tillåtna.

  • Planera in roliga aktiviteter

Bestäm er för att göra andra saker tillsammans som inte är beroende av en skärm - särskilt under skärmfria dagar. Exempelvis badhusbesök, en cykelutflykt, matlagning, brädspel eller andra kreativa projekt.

  • Håll familjemöten

Ha familjemöten med jämna mellanrum där ni diskuterar och kompromissar om reglerna för skärmar, givet att barnen är tillräckligt gamla. Regler fungerar mycket bättre om alla känner att de fått vara delaktiga i besluten.

Så kan Kry hjälpa till

Med Kry får hela familjen smidig, god och nära vård. Våra legitimerade läkare, psykologer och sjuksköterskor hjälper dig i appen dygnet runt, och på våra vårdcentraler runt om i landet.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Barn och familj – 5 nov. 2023

Förbättra sömnkvaliteten hos barn – 6 enkla råd

Om barn avviker från deras normala sovrutiner kan det leda till minskad kvalitetssömn, något som kan ha en negativ inverkan på barnet. På vår hemsida kan du läsa mer om hur du kan förbättra sömnkvaliteten hos barn och unga.

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.