ALLMÄNT OM DIN HÄLSA

Vad är normalt åldrande?

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry
Våra kroppar förändras med åldern – men vad är normalt och vad är inte normalt?

Trygg vård för hela familjen

Sök vård

När vi blir äldre genomgår våra kroppar en hel del förändringar, de flesta av dem är normala och förväntade. Men ibland kan förändring vara tecken på underliggande hälsoproblem. Här är några vanliga problem och information om när du bör söka vård.

Hörselnedsättning

Hörselnedsättning är ett vanligt problem bland äldre vuxna. Enligt National Institute on Deafness and Other Communication Disorders har cirka en av tre personer mellan 65 och 74 års ålder en viss grad av hörselnedsättning, och detta ökar till nästan en av två för dem över 75 års ålder. Åldersrelaterad hörselnedsättning, även känd som presbyacusis, beror vanligtvis på den naturliga åldrandeprocessen och slitage på hårcellerna i innerörat.

Vad är normalt?

När vi blir äldre kan vi uppleva svårigheter att höra högfrekventa ljud eller uppfatta när folk talar till oss i bullriga miljöer. Detta kan leda till missförstånd.

När bör jag uppsöka läkare?

Om du upplever plötslig hörselnedsättning eller smärta bör du omedelbart söka vård.

Märker du att du har svårt att höra samtal eller olika ljud bör du boka en läkartid – din läkare kan remittera dig till en audionom eller öron, näsa- halsspecialist.

Synförlust

Synförlust är ett annat vanligt problem förknippat med åldrande. Cirka 34 miljoner vuxna över 50 år är blinda och cirka 206 miljoner har måttlig till svår synnedsättning. Många av orsakerna till synförlust kan förebyggas om de upptäcks i tid.

Vad är normalt?

När vi blir äldre är det normalt att uppleva viss försämring av synskärpan, särskilt när vi läser eller är i dåliga ljusförhållanden.

När bör jag söka läkare?

Sök omedelbart vård om du plötsligt förlorar synen, upplever dubbelseende eller har smärta i ögonen.

Om din syn har förändrats, blivit suddigare, om du har svårare att se på natten, eller om du märker fläckar eller svävande partiklar, bör du kontakta en ögonläkare. Det gäller även om du får en plötslig synnedsättning i delar av synfältet eller i hela synfältet.

Ledsmärta

Ledsmärta är vanligt bland äldre vuxna. Ungefär 1 av 3 vuxna över 65 års ålder får diagnosen artros som är den vanligaste typen av ledinflammation. Artros kan orsaka smärta, stelhet och svullnad i lederna.

Vad är normalt?

När vi blir äldre kan brosket i våra leder slitas ner, vilket leder till smärta och stelhet.

När bör jag söka läkare?

Om du upplever plötslig ledsmärta eller svullnad bör du omedelbart söka vård.

Har du kontinuerlig ledsmärta som hindrar dig i din vardag är det också dags att uppsöka vård.

Minnesförlust

Minnesproblem är ett av de vanligaste orosmomenten när vi blir äldre. Det är normalt att uppleva viss glömska med åldern, som att glömma var du har lagt dina nycklar eller namnet på en bekant, men allvarlig minnesförlust kan vara ett tecken på en sjukdom.

Vad är normalt?

När vi blir äldre kan våra hjärnor ta längre tid på sig att bearbeta information, vilket leder till mild glömska.

När bör jag söka läkare?

Om du eller din närstående upplever plötslig minnesförlust med förvirring bör ni söka vård omedelbart.

Har du eller din närstående svårt med rutinuppgifter, som att sköta ekonomiska angelägenheter eller komma ihåg tider för möten, är det tecken på att det kan finnas en bakomliggande minnessjukdom som du behöver söka vård för att få hjälp med.

Bli kortare med åldern

Att förlora några centimeter i längd är vanligt när vi blir äldre och beror främst på förändringar i ryggraden och förlust av benvävnad.

Vad är normalt?

Enligt National Institute on Aging kommer de flesta människor att tappa upp till ca 5 cm i längd vid 70 eller 80 års ålder. Genetik, livsstil och underliggande hälsotillstånd är de faktorer som spelar in.

När bör jag söka läkare?

Även om viss längdförlust är normalt med åldern är det viktigt att uppmärksamma plötsliga förändringar i längden. Om du märker att du har förlorat mer än 5 cm i längd, eller om du har tappat längden snabbt, bör du prata med vården.

Den här artikeln har blivit medicinskt granskad av Dr Bryony Henderson, huvudläkare på Livi.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att hjälp och rådgivning kring åldrande. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet.

Sök vård

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Fler artiklar

Så kommer du igång med träningen
Allmänt om din hälsa – 12 dec. 2023

Så kommer du igång med träningen 2024 – fysioterapeutens råd

Louise Levin, fysioterapeut på Kry, ger tips och råd om hur du kommer igång med träningen.

Läs mer

Anmäl dig till Krys nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller livsstilsartiklar, hälsosamma råd och aktuell information.