Ont i ögat eller ögonen

Fråga: Varför har jag ont i ögonen? Det är rött och rycker i mina ögon, vid ett tillfälle kände jag att det högg till i ögat. Är det farligt att ha ont i ögonen?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Värk i ögat eller ögonen kan bero på en mängd olika saker. En vanlig orsak kan vara torra ögon som orsakar ryckningar, skavkänsla, klåda eller till och med ökat tårflöde. Tårproduktionen minskar under natten och du kan uppleva att det gör ont i ögonen när du vaknar på morgonen. Även längre tids skärmtittande kan leda till att du känner dig trött eller ansträngd i ögonen, detta kallas för astenopi. Dessa är helt ofarliga och övergående tillstånd. Det kan vara bra att vila ögonen en period och använda tårsubstitut som återfuktande behandling.

Andra tänkbara förklaringar

Om du får ont i ögat och använder linser kan det bero på att ögat har blivit torrt. Du kan behöva minska användning av linser samt behandla med tårersättning. Har du dessutom rodnad, ljuskänslighet, varigt sekret och synnedsättning kan det bero på en inflammation av hornhinnan, så kallad keratit. Förutom linsanvändning kan det orsakas av exempelvis herpesvirus, bakterier eller svamp. Vid keratit är det viktigt att söka vård tidigt för att undvika allvarliga komplikationer.

Om du har fått främmande material såsom sandkorn eller insekter i ögonen kan du uppleva att det är grusigt, skaver eller gör ont i ögat när du blinkar. Oftast brukar skräpet försvinna av sig självt med hjälp av ögats tårar eller när du sköljer det. Om det däremot rör sig om kemikalier eller exempelvis metallobjekt bör du uppsöka vård snarast.

Får du en skavande smärta i ögat, ömhet i ögonlocket, rodnad och svullnad kan det bero på en vagel. Ibland kan du se en tydlig knöl som sitter längs med ögonlockskanten. Andra gånger sitter vageln på insidan av huden. Det beror på inflammation av en talgkörtel och är oftast ett självläkande tillstånd. Om du har samtidiga besvär med ögoninflammation kan det behövas behandling med kräm innehållande antibiotika.

Ibland kan du också få ont i ögonen tillsammans med huvudvärk. Det kan bero på exempelvis migrän eller akut glaukom. Hortons huvudvärk kan ge kraftig värk i och omkring ögat och tinningen, rött öga och nästäppa. Andra tecken kan vara svettningar i ansiktet, hängande ögonlock, rastlöshet och oro. Oftast kommer attackerna i perioder och kan hålla i sig i flera veckor.

Sklerit kan drabba ena eller bägge ögonen med ökat tårflöde, rodnad, ljuskänslighet och nedsatt syn. Det är vanligt att du får ont i ögat på natten, smärtan kan vara intensiv och ihållande. Det beror på att kärlen i ögat blir inflammerade och kan ibland leda till allvarliga komplikationer. Sklerit är vanligare hos individer med exempelvis reumatiska eller metabola sjukdomar. Det behandlas oftast med NSAID- eller kortisonpreparat.

Då bör du söka vård

Om du får smärta i ögat bör du söka vård. Sök vård akut om du får främmande objekt, kemikalier eller plötslig synnedsättning i ögonen.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry