Ont i leder

Fråga: Jag tycker att det gör ont i mina leder på morgonen. Är det artros eller kan mina besvär bero på något annat?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

En led är den del av skelettet där minst två ben går ihop. Lederna är uppbyggda på olika sätt beroende på var de sitter och vad de har för funktion. Ömma leder kan vara ett resultat av till exempel överbelastning. Värken är vanligen lokaliserad till leden och kan kännas både när du sitter stilla eller är i rörelse. Oftast försvinner smärtan av sig själv efter vila och är helt ofarlig.

Vid infektioner såsom förkylning eller feber är det vanligt med värk i leder och muskler. Det går ofta över snabbt och behöver inte behandlas.

Andra tänkbara förklaringar

Molande värk i leder kan bero på artros som påverkar enstaka leder. Du kan uppleva stelhet på morgonen när du vaknar samt efter stillasittande. Stelheten går oftast över när du kommer igång och rör på dig. Även reumatologiska sjukdomar kan ge smärta i leder tillsammans med svullnad och ökad värme. Reumatism, som orsakar inflammation i flera leder, kan också leda till morgonstelhet. Stelheten håller då i sig längre än en timme.

Långvarig värk i muskler och leder kan bero på fibromyalgi. Smärtan kan flytta sig över stora delar av kroppen, vara ihållande eller komma i perioder - så kallade skov.

En annan vanlig anledning till ledvärk är gikt. Du kan få plötslig smärta, svullnad och rodnad i en led, vanligen stortåleden. Det kan bland annat orsakas av övervikt eller viss kost.

Värk i leder utan svullnad kan också vara ett symptom i samband med andra sjukdomar till exempel stress och depression. En viktig del av behandlingen kan vara att öka din fysiska aktivitet.

Då bör du söka vård

Vid återkommande eller ihållande ledvärk som inte går över med smärtstillande läkemedel bör du söka vård. Sök akut vård vid plötslig smärta eller feber och sjukdomskänsla i samband med svullnad i leden.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp av en fysioterapeut. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad till vidare vård. I vissa fall krävs en fysisk undersökning på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att ditt barn behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry