Ladda ned Ladda ned

Borderline (EIPS)

Borderline , kallas även emotionellt instabil personlighetsstörning, EIPS. Den medför ofta problem i vardagen med impulsiva handlingar, konflikter och vredesutbrott. Läs mer om EIPS här.

Personer med EIPS är känslomässigt sårbara och har ofta en negativ bild av sig själva.

Känslorna kan skifta snabbt – från att något är bra till att något är dåligt – eller från att någon är bra till att någon är värdelös. Den som har EIPS agerar ofta utifrån den känsla som för stunden är starkast utan att reflektera över nyanserna mellan till exempel bra och dåligt.

Det kan vara svårt att interagera med andra på ett balanserat sätt och relationer med andra kan vara intensiva och kaotiska.

Vanliga symptom är:

 • impulsiva handlingar
 • känsla av att vara ensam
 • känsla av att vara missförstådd
 • lätt att ta efter vad andra tycker
 • separationsångest
 • vredesutbrott.

Det finns en risk att självmedicinera med exempelvis alkohol och droger för att slippa känna nedstämdhet och ångest. Självdestruktiva handlingar som ätstörningar och självskadebeteende är också en riskfaktor.

Barn och EIPS

Diagnosen EIPS innebär en personlighetsstörning. Barn kan inte få diagnosen eftersom personligheter fortsätter att utvecklas till vuxen ålder.

Personer med EIPS kan upplevas ha snabba kast i humöret. De pendlar från att må bra till att bli nedstämda och få ångest. Det är inte helt klarlagt vad som orsakar störningen. Faktorer som kan spela in är arv – som ger en sårbarhet – och miljö –till exempel en svår uppväxt.

Du kan försöka må bättre genom att:

 • använda dig av medveten närvaro
 • försöka acceptera den egna känsligheten
 • motionera med måtta
 • sova tillräckligt
 • undvika alkohol och andra droger
 • äta varierad kost regelbundet
 • öva på att hitta nya sätt att hantera starka känslor.

Det kan vara jobbigt att vara anhörig eller närstående till någon med EIPS. Kommuner erbjuder ofta hjälp och stöd.

EIPS behandlas oftast med en kombination av läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Behandlingen syftar till att få ett mer stabilt stämningsläge som kan göra det lättare att hantera tillvaron samt att förhindra självskadebeteende. Ibland kompletteras den individuella psykologiska behandlingen med gruppaktiviteter.

Sök hjälp om du upplever att humörsvängningar påverkar ditt liv.

KRY kan inte hjälpa till vid EIPS. Vänd dig till din ordinarie vårdgivare.

Liknande besvär:

Senast uppdaterad:
1 jul 2019
Granskare:
Hanna Rohani, legitimerad psykolog
Kristina Bergstrand, specialist i allmänmedicin