Borderline (EIPS)

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Hanna Rohani

, legitimerad psykolog

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Borderline , kallas även emotionellt instabil personlighetsstörning, EIPS. Den medför ofta problem i vardagen med impulsiva handlingar, konflikter och vredesutbrott. Läs mer om EIPS här.

Symptom på Borderline/EIPS

Personer med EIPS är känslomässigt sårbara och har ofta en negativ bild av sig själva.

Känslorna kan skifta snabbt – från att något är bra till att något är dåligt – eller från att någon är bra till att någon är värdelös. Den som har EIPS agerar ofta utifrån den känsla som för stunden är starkast utan att reflektera över nyanserna mellan till exempel bra och dåligt.

Det kan vara svårt att interagera med andra på ett balanserat sätt och relationer med andra kan vara intensiva och kaotiska.

Vanliga symptom är:

 • impulsiva handlingar

 • känsla av att vara ensam

 • känsla av att vara missförstådd

 • lätt att ta efter vad andra tycker

 • separationsångest

 • vredesutbrott.

Det finns en risk att självmedicinera med exempelvis alkohol och droger för att slippa känna nedstämdhet och ångest. Självdestruktiva handlingar som ätstörningar och självskadebeteende är också en riskfaktor.

Orsaker till Borderline/EIPS

Personer med EIPS kan upplevas ha snabba kast i humöret. De pendlar från att må bra till att bli nedstämda och få ångest. Det är inte helt klarlagt vad som orsakar störningen. Faktorer som kan spela in är arv – som ger en sårbarhet – och miljö –till exempel en svår uppväxt.

Barn och EIPS

Diagnosen EIPS innebär en personlighetsstörning. Barn kan inte få diagnosen eftersom personligheter fortsätter att utvecklas till vuxen ålder.

Vad du själv kan göra

Du kan försöka må bättre genom att:

 • använda dig av medveten närvaro

 • försöka acceptera den egna känsligheten

 • motionera med måtta

 • sova tillräckligt

 • undvika alkohol och andra droger

 • äta varierad kost regelbundet

 • öva på att hitta nya sätt att hantera starka känslor.

Det kan vara jobbigt att vara anhörig eller närstående till någon med EIPS. Kommuner erbjuder ofta hjälp och stöd.

Behandling av Borderline/EIPS

EIPS behandlas oftast med en kombination av läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Behandlingen syftar till att få ett mer stabilt stämningsläge som kan göra det lättare att hantera tillvaron samt att förhindra självskadebeteende. Ibland kompletteras den individuella psykologiska behandlingen med gruppaktiviteter.

Då bör du söka vård

Har du svårt att hantera vardagen hemma eller på jobbet, så kan du behöva professionell hjälp från vården.
Om du mår så dåligt att du får tankar om att skada dig själv eller ta ditt liv så finns både Självmordslinjen och Jourhavande medmänniska ‒ organisationer med människor som är vana att lyssna.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på KRY för en första bedömning vid misstanke om Borderline/EIPS. Legitimerad vårdpersonal gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under mötet. För att fastställa Borderline/EIPS krävs ofta ett fysiskt möte i kombination med en psykiatrisk utredning. Kry utför inga utredningar, men vi kan hjälpa dig med en första bedömning av dina besvär, att hitta rätt i vårdkedjan samt i vissa fall remittera dig vidare.

Om du bokar ett digitalt möte som gäller ditt barn behöver barnet närvara under mötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Hanna Rohani, legitimerad psykolog
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry