Hörselgångsinflammation

Fråga: Vad är hörselgångsinflammation? Mitt barn har ont i käken, det rinner från örat och hörseln känns nedsatt efter hon har badat mycket. Vad bör vi göra?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Hörselgångsinflammation, eller extern otit, innebär att huden i hörselgångarna blir inflammerad. Symptomen kan vara öronvärk samt att det kliar i och rinner ur örat. Du kan också bli svullen i örat på grund av inflammation vilket kan orsaka lockkänsla eller nedsatt hörsel. Ibland kan du även få ont i käken, framförallt vid tuggning. Vissa kan vid hörselgångsinflammation få besvär med tillfälliga öronsusningar, så kallad tinnitus.

Hörselgångsinflammation kan drabba både barn och vuxna. En vanlig orsak till detta kan vara att det kommer in vatten i hörselgången vid exempelvis bad. Det stör den naturliga vaxproduktionen och gör det mer känsligt för inflammation. Andra utlösande faktorer kan vara:

  • rengöring med tops eller öronpetning
  • användning av hörapparat, öronproppar, hörselkåpor
  • främmande föremål i örat.

Otit kan i sin tur orsakas av bakteriell infektion, allergi eller hörselgångseksem. Om du har besvär i mer än tre månader kallas det för kronisk otit. Det kan bero på exempelvis svampinfektion i örat, psoriasis eller kontaktallergi.

Behandling mot hörselgångsinflammation kan variera beroende på vad som orsakar dina besvär. Det kan röra sig om olika typer av rengöring eller örondroppar och kräm som innehåller kortison och antibiotika. Kontakta sjukvården för bedömning och lämplig behandling.

Andra tänkbara förklaringar

Även öroninflammation kan ge smärta i örat med lockkänsla eller sämre hörsel. Det kan också orsaka feber, trötthet och allmän sjukdomskänsla. Detta tillstånd kan uppstå i samband med en förkylning och beror på inflammation av trumhinnan. Oftast är det självläkande men ibland kan det behövas antibiotikabehandling.

Hörselgångsfurunkel innebär att en hårsäck i hörselgången blir infekterad och att det bildas en varböld. Du kan då uppleva klåda och att det gör ont i örat. Ibland kan du få hörselnedsättning. Oftast är detta tillstånd självläkande men ibland kan det behövas antibiotikabehandling. Risken för furunkel kan öka om du har fått skador i hörselgången av att du exempelvis har kliat eller rivit dig i öronen.

Nekrotiserande extern otit är en ovanlig komplikation av hörselgångsinflammation. Det börjar oftast med värk, flytningar från örat och klåda. Efter en tid kan du börja uppleva smärta i örat nattetid, ömhet i käkmuskulaturen och svullna lymfkörtlar. Utan behandling kan du få allvarliga komplikationer.

Då bör du söka vård

Om du får ihållande smärta i örat med feber, rinnande vätska, lockkänsla eller hörselnedsättning bör du söka vård. Sök vård akut om du har fortsatta besvär med smärta i örat efter läkarbedömning eller behandling.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry