Kry-logo
Ladda ned
Öroninflammation

Öroninflammation

Öroninflammation är en smärtsam infektion i mellanörat som orsakas av bakterier eller virus. Det är främst barn som drabbas, men även vuxna kan få besvär. Infektionen uppstår ofta i samband med en förkylning och brukar gå över av sig själv inom några dagar. För det mesta krävs ingen behandling, men i svårare fall kan det finnas anledning att behandla med antibiotika.

Vid öroninflammation krävs en fysisk undersökning för diagnos och behandling.

Symptom vid öroninflammation

Det vanligaste symptomet vid öroninflammation är att det gör ont i örat. Du kan även få feber, lock för örat eller tillfälligt försämrad hörsel.

Barn kan få mer värk och högre feber än vuxna och kan dessutom bli extra hängiga, få sämre aptit och svårt att sova.

Smärtan vid öroninflammation beror på att det bildas var bakom trumhinnan eftersom slemhinnorna har svullnat och täppt till den kanal som annars leder bort vätska från örat. Då ökar trycket på trumhinnan. Om trycket blir så högt att trumhinnan spricker kan det rinna blod eller var från örat.

Orsaker till öroninflammation

Vid en öroninflammation har den så kallade örontrumpeten täppts igen – den kanal som normalt sett leder vätska från mellanörat till svalget. Då stannar vätskan istället kvar bakom trumhinnan. Om bakterier får fäste i vätskan kan de orsaka en infektion.

Öroninflammation kommer ofta i samband med en förkylning eller influensa när slemhinnorna i näsan och svalget svullnar. Du kan även få öroninflammation i samband med allergi eller om du har besvär med en förstorad körtel bakom näsan, så kallad adenoid. Adenoid är vanligt hos yngre barn.

Vad du själv kan göra

När du har ont i örat bör du undvika att bada. Lägg gärna ett par extra kuddar under huvudet när du sover – högläge minskar svullnaden i näsan och öronen och då lindras smärtan. Om ett litet barn är sjukt kan du försöka ha barnet i knät eller bära barnet i famnen så att huvudet hålls högt.

På apotek finns avsvällande nässpray och nässpray med kortison som minskar svullnaden. Där finns även smärtstillande läkemedel som kan lindra dina besvär. Rådgör alltid med vårdpersonal innan du ger receptfria läkemedel till små barn.

Viktigt att veta om Reyes syndrom

Tänk på att barn och ungdomar under 18 år inte ska använda läkemedel med acetylsalicylsyra utan läkares rekommendation. Det beror på att det finns risk att drabbas av så kallat Reyes syndrom – ett allvarligt men ovanligt tillstånd som drabbar barn och tonåringar som under en virusinfektion med feber behandlats med acetylsalicylsyra. En kort tid efter det att de blivit friska får de inflammatorisk påverkan på hjärna och lever. Det ger symptom som medvetandepåverkan, kramper, magsmärtor och kräkningar samt medvetslöshet. Ibland har Reyes syndrom dödlig utgång.

Behandling

Öroninflammation går ofta över av sig själv inom några dagar, utan behandling. Barn mellan ett och tolv år som har en okomplicerad öroninflammation behöver ingen antibiotikabehandling – inflammationen läker ut av sig själv. Antibiotika kan däremot ges vid svåra smärtor, påverkan på allmäntillståndet, infektionskänslighet eller vid annan risk för svårare infektion.

En sprucken trumhinna behandlas alltid med antibiotika, ofta i kombination med örondroppar.

Både barn och vuxna som har problem med återkommande öroninflammationer eller vätska i örat kan få ett rör i trumhinnan. Röret gör att eventuell vätska som samlas bakom trumhinnan rinner ut.

Då bör du söka vård

Sök vård om du eller ditt barn har ont i örat och värken är kvar efter ett dygn, eller om det rinner vätska från örat. Spricker trumhinnan ska du också vända dig till sjukvården.

Sök vård akut om du eller ditt barn:

  • har ont i örat och samtidigt har stel nacke och känsla av trötthet och svaghet
  • har ont i örat, hög feber och mår väldigt dåligt
  • har ont i örat, är yr och har svårt med balansen
  • är röd och svullen bakom örat eller om örat är så svullet att det står ut.

Så kan Kry hjälpa till

Vid öroninflammation krävs en fysisk undersökning.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp om ditt barn har öroninflammation. Vi gör en individuell bedömning baserat på barnets symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid ett digitalt vårdmöte kan vi enbart erbjuda rådgivning – för diagnos och behandling av öroninflammation krävs ett fysiskt vårdmöte på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att barnet behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Granskare:

Erika Eldenhed Alwan

legitimerad läkare, specialist i öron-näsa-halssjukdomar

Kristina Bergstrand

specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad:

Relaterat:

Feber