Ladda ned Ladda ned

Öroninflammation

Orsaker

Öroninflammation uppstår vid en bakterieinfektion genom att bakterier från näsan kommer in i mellanörat. Fullt friska människor kan också vara bärare av dessa bakterier. En förkylning, som ofta orsakas av ett virus, gör det svårare för slemhinnorna i öronen och näsan att försvara sig mot bakterierna. Utöver förkylning är influensa en möjlig orsake till inflammation i örat. Bidragande orsaker till upprepade inflammationer är till exempel en nedsatt funktion i mellanörat och örontrumpeten eller ett nedsatt immunförsvar.

Diagnos

För att fastställa att det rör sig om en öroninflammation krävs en fysisk undersökning med hjälp av ett otoskop (öronkikare). Där undersöks trumhinnans färg och form för att se om trumhinnan är röd och/eller svullen samt om den buktar sig. Man tittar även på trumhinnans rörlighet med hjälp av en tympanometer eller genom att blåsa in luft i örat med hjälp av en ballong. En tympanometer kan också avgöra graden av inflammation och om vätska finns i mellanörat. Vid en inflammation orsakad av bakterier kommer rörligheten att vara begränsad då vätska trycker på trumhinnan från mellanörat.

Ser behandlingen olika ut för vuxna och barn?

Behandlingen för öroninflammation varierar beroende på patientens ålder samt graden av infektion. Barn mellan ett år och tolv får vanligtvis inte antibiotika, då öroniflammation i de åldrarna ofta läker ut av sig själv. Barn under ett och över tolv samt vuxna får generellt antibiotika vid konstaterad öroninflammation. Förutom smärtlindrande medicin och nässpray är receptbelagd antibiotika en form av behandling. För barn rekommenderas ofta flytande paracetamol då det är enklare för barnet att svälja.

Är det vanligt med andra sjukdomar eller komplikationer i samband med öroninflammation?

Vanligen läker en öroninflammation bra, även om trumhinnan har spruckit. Undantag finns alltid och ibland uppstår komplikationer. Ibland finns det vätska bakom trumhinnan efter en inflammation. Detta kallas öronkatarr och brukar oftast läka utan problem. Det bör dock undersökas då det i sällsynta fall kan leda till problem med språkutveckling och hörsel hos barn. I mycket sällsynta fall kan komplikationer leda till mastoidit eller meningit. Mastoidit innebär att en varbildning från inflammationen sprider sig till benet bakom örat. Vid meningit sprider sig varet till hjärnhinnorna. I det läget uppvisar patienten hög feber och är uppenbart påverkad i sitt allmäntillstånd.

Hur kan jag undvika öroninflammation?

Det finns några saker du kan prova för att undvika öroninflammation. Tvätta händerna ofta och ta inte människor i hand under förkylnings- och influensatider. Skulle du ändå lyckas dra på dig en förkylning är det viktigt att snyta dig ofta istället för att dra in vätskan. Näsdroppar kan hjälpa dig att lösa upp snuvan och således lättare kunna rensa näsan. Det kan också hjälpa att sova med huvudet högt för att undvika svullnad i näsa och öron. Receptfri smärstillande medicin är också en bra behandling vid förkylning och begynnande smärta i öronen.

Vad vi på KRY kan hjälpa dig med

På KRY har vi i nuläget svårt att hjälpa dig med behandling vid öroninflammation, och hänvisar därför till fysisk vårdgivare för bedömning.