Kalla händer och fötter

Fråga: Jag har nästan alltid kalla händer och fötter. Jag kan också känna av lite domningar och tror att färgen på huden ändras. Är det ett farligt tillstånd? Varför har jag kalla händer och fötter och vad kan jag göra åt det?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Att ha kalla händer och fötter kan vara ett vanligt problem hos många människor, oftast beror det på yttre faktorer och är ofarligt. När din kropp exempelvis utsätts för kyla kan blodkärlen i händer och fötter omväxlande dra ihop och vidga sig för att bevara värmen i övriga delar av kroppen. Om du vistas längre perioder i kall lufttemperatur kan det leda till en känsla av domningar och färgförändring på huden. Besvären avtar oftast efter uppvärmning.

Även livsstilsfaktorer såsom inaktivitet, sämre kost och rökning kan bidra till dålig blodcirkulation och orsaka kalla händer och fötter. Den viktigaste behandlingen är förebyggande åtgärder såsom god kosthållning, regelbunden motion samt att undvika tobak.

Andra tänkbara förklaringar

Ibland kan stress, koffein eller vissa läkemedel såsom betablockerare orsaka kalla händer och fötter. Det beror på att adrenalinpåslaget ökar i kroppen vilket leder till att kärlen drar ihop sig. Har du besvärliga symptom kan det vara bra att dra ned på koffeinhaltiga drycker eller ta till stressförebyggande åtgärder. Om du behandlas med något läkemedel som du misstänker orsakar dina besvär kan det behövas dosjustering eller läkemedelsbyte av din behandlande läkare.

Vid Raynauds fenomen kan du få symptom såsom kalla händer och fötter. Andra tecken är att fingrar eller tår blir vita och blåaktiga. Du kan också uppleva domningar eller smärta. Det triggas oftast igång i perioder efter stress eller exponering för kyla. Raynauds fenomen kan vara primärt, det vill säga utan bakomliggande sjukdom, eller sekundärt vilket är en följd av annat tillstånd. Behandlingen kan då variera beroende på orsak. Det kan röra sig om förebyggande åtgärder som att hålla händer och fötter varma, undvika tobak och förbättra din kondition. Vid svårare symptom kan det behövas exempelvis nitroglycerinkräm.

Om du har för låg produktion av hormoner från sköldkörteln, så kallad hypotyreos, kan du uppleva frusenhet speciellt i händer och fötter. Andra tecken kan vara trötthet, förstoppning, sköra naglar och håravfall. Tillståndet behandlas med tabletter som innehåller sköldkörtelhormoner.

Då bör du söka vård

Om du får långvariga besvär med kalla händer och fötter som inte blir bättre av egenvård bör du söka vård.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry