Kry-logo
Starta appen
Kry-logo

Hypotyreos

Sköldkörteln producerar hormoner som bland annat reglerar ämnesomsättningen i kroppen. Vid hypotyreos är hormonproduktionen nedsatt. Det ger låg ämnesomsättning som kan orsaka trötthet, frusenhet och depression. Behandling består av receptbelagd medicin som balanserar hormonproduktionen.

Allmänt om hypotyreos

Sköldkörteln (tyreoidea) sitter på framsidan av halsen, strax nedanför struphuvudet. Den hör till kroppens hormonella system och utsöndrar hormoner som kontrollerar metabolismen ‒ hur kroppens celler använder energi. Hormonerna påverkar hjärtfrekvens, kroppstemperatur, tarmarnas takt, musklernas styrka och många andra funktioner i kroppen.

Två områden i hjärnan, hypotalamus och hypofysen, styr över hormonbalansen i blodet och vilken mängd sköldkörtelhormoner som ska tillverkas och utsöndras.

Hypotyreos betyder att ämnesomsättning går på lågvarv för att du har brist på sköldkörtelhormon ‒ tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). När hormonhalterna sjunker, stiger det tyreoideastimulerande hormonet (TSH). Följden blir att du kan känna dig trött, frusen och nedstämd. Det är vanligare att kvinnor insjuknar, särskilt runt klimakteriet men hypotyreos förekommer i alla åldrar.

Symptom vid hypotyreos

Symptomen brukar till en början vara ospecifika, med trötthet och nedstämdhet som första tecken. Vid en längre tids underfunktion i din sköldkörtel blir symptomen mer specifika. Vanliga symptom vid hypotyreos är

 • trötthet

 • frusenhet

 • nedstämdhet

 • depression

 • orkeslös

 • koncentrationssvårighet

 • generell led- och muskelvärk

 • viktökning

 • förstoppning

 • låg puls och lågt blodtryck

 • långsam hjärtrytm

 • svullnad i ansiktet

 • minnessvårigheter

 • förändrad menstruationscykel

 • svårighet att bli gravid.

En långvarigt obehandlad hypotyreos kan ge symptom som kallas myxödem. Förutom ökade symptom blir också hela kroppen svullen och en generell långsamhet upplevs.

I samband med hypotyreos kan du också få en förstorad sköldkörtel ‒ struma. Den kan ge tryck mot andra vävnader och upphov till röstförändring, heshet, ont i halsen och svårighet att svälja.

Symptombilden för hypotyreos kan likna andra tillstånd, till exempel depression, eller klimakteriebesvär hos kvinnor.

Orsaker

Sköldkörtelproblem kan ha flera orsaker. Ibland kan kroppen tillfälligt få sköldkörtelrubbning, som på läkarspråk kallas subklinisk hypotyreos. Då är symptomen övergående och hormonnivåerna går tillbaka till det normala, inom några veckor.

Den vanligaste anledningen till att man får hypotyreos, underproduktion av sköldkörtelhormon, är Hashimotothyroidit ‒ en kronisk inflammation som beror på autoimmun sjukdom. I de fall hypotyreos är autoimmun, kan den vara kopplad till andra autoimmuna tillstånd, till exempel diabetes mellitus, reumatoid artrit, celiaki och vitiligo (fläckvis nedsatt pigmentering i huden).

Vid Hashimotos sjukdom producerar immunsystemet antikroppar, vilka kallas anti-TPO och försämrar hormonproduktionen. När funktionen i sköldkörteln är förändrad kan den leda till en tillväxt, som kallas struma. Du kan ha symptom på Hashimoto med eller utan struma.

Behandlas du för hypertyreos, förhöjd ämnesomsättning, så kan den efter behandlingen övergå till hypotyreos.

Strålning av halsen eller operation av sköldkörteln kan påverka hormonproduktionen och resultera i permanent hypotyreos.

Tillfällig hypotyreos kan också uppstå under eller efter en graviditet ‒ en femtedel av dessa övergår till bestående hypotyreos och behöver läkemedelsbehandling.

Det är känt att vissa läkemedel påverkar sköldkörtelns funktion. I dessa fall är hypotyreos en biverkan av medicinen.

Jodintag, via salt, alger och naturläkemedel kan påverka sköldkörtelns hormonproduktion.

Medfödd hypotyreos är en ovanlig form som testas och behandlas direkt vid upptäckt ‒ det sker i samband med ett blodprov som tas på alla nyfödda barn i Sverige.

Utredning och behandling av hypotyreos

Blodprover visar om du har tecken på hypotyreos. Att ta prov på ämnesomsättningen är vanligt. Tidiga symptom på hypotyreos är vaga och diffusa ‒ olika värden mäts för att ta reda på vad som orsakar underfunktion hos din sköldkörtel.

Är sköldkörteln också förstorad, görs vidare undersökningar. Både fysiskt, för att notera ömhet eller förändrad form, men också med ultraljud, finnålspunktion och cellprov. Finns det en känsla av tryck mot närliggande vävnader så kan röntgen eller datortomografi användas för vidare utredning.

Hypotyreos behandlas med ersättnings-hormon i tablettform som är receptbelagd, för att stabilisera ämnesomsättningen. Det kan ta tid att ställa in rätt dos och regelbunden kontroll med blodprov är vanligt under tiden. Det kan också hända att du inte behöver läkemedel på sikt, då hypotyreos ofta är ett övergående tillstånd.

Vad du själv kan göra

Välj att äta salt som är berikat med jod.

Om du behandlas med läkemedel är det viktigt att du följer din ordination.

Då bör du söka vård

Upplever du trötthet utan vidare anledning i kombination med frusenhet, depression och långsam viktuppgång, kan du söka vård för utredning.

Är din sköldkörtel förstorad, svullen, ömmar eller gör ont bör du söka vård.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp med hypotyreos. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt, hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär, så behöver barnet närvara under vårdmötet.

Våra psykologer kan hjälpa till med stödjande samtal om du har fått diagnos och behöver någon att prata med.

För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Innehållet har granskats av:

Inger Wallin

specialist i allmänmedicin

Relaterat:

Depression och nedstämdhet
Hjärtklappning