Hypotyreos – underfunktion i sköldkörteln

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Hypotyreos innebär att du har en hormonrubbning i kroppen som beror på en underfunktion i sköldkörteln. Besvären är ofta diffusa och utvecklas över lång tid. Du kan till exempel känna dig trött, frusen och nedstämd. Ett typiskt symptom vid brist på sköldkörtelhormon är även låg ämnesomsättning som kan visa sig i form av långsam viktuppgång. Hypotyreos kräver ofta livslång behandling med läkemedel.

Vad är hypotyreos?

Hypotyreos är ett vanligt tillstånd som innebär att du har en minskad hormonproduktion från sköldkörteln.

Sköldkörteln heter tyroidea på läkarspråk. Den sitter på halsens framsida, under struphuvudet. Där produceras hormon som styr ämnesomsättningen och påverkar stora delar av kroppens funktioner – från hjärnan och hjärtat till tarmarna och huden. Om sköldkörteln producerar för lite hormon kan du få en lång rad symptom som påverkar dig både fysiskt och psykiskt.

Brist på sköldkörtelhormon är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män – ungefär 4 av 5 är kvinnor. De flesta drabbas av så kallad primär hypotyreos som beror på en kronisk rubbning i sköldkörtelns funktion. Ibland finns ett ärftligt inslag. Besvären ökar med stigande ålder och kan till exempel visa sig i samband med klimakteriet. Men sjukdomen kan även uppstå tidigare i livet. Primär hypotyreos kräver som regel livslång hormonbehandling för att du ska må bra och för att sjukdomen inte ska leda till komplikationer.

I vissa fall kan hypotyreos vara ett övergående tillstånd, till exempel i samband med graviditet eller förlossning. Då kan du ha tillfälligt låga hormonnivåer som kräver behandling under kortare tid.

Sekundär eller central hypotyreos är mer ovanligt och kan till exempel bero på strumaoperation eller besvär i hypofysen.

Symptom vid hypotyreos

Hypotyreos betyder att du har en underproduktion av hormon i din sköldkörtel. Det ger till en början diffusa symptom som främst kännetecknas av trötthet och orkeslöshet. Du kan känna dig frusen, nedstämd och ha svårt att koncentrera dig. Låg ämnesomsättning vid sköldkörtelproblem ger symptom i form av långsam viktuppgång. Med tiden blir besvären mer påtagliga ­och det kan kännas som om någonting är fel i kroppen. Du kan till exempel ha återkommande förstoppning, få torr hud eller tappa ovanligt mycket hår. En underaktiv sköldkörtel kan även orsaka symptom som värk i muskler och leder eller depression.

 Vanliga symptom vid hypotyreos:

 • trötthet och brist på energi

 • frusenhet

 • koncentrationssvårigheter och minnesproblem

 • nedstämdhet eller depression

 • förstoppning

 • långsam viktuppgång

 • värk i kroppen 

 • torr hud

 • håravfall.

Symptom på hypotyreos kan även vara menstruationsrubbningar och svårigheter att bli gravid. Ibland kan du ha en förstorad sköldkörtel vid hypotyreos, så kallad struma. Det kan också förekomma vid hypertyreos som betyder att du har en överproduktion av sköldkörtelhormon. Då kan du uppleva en klumpkänsla i halsen eller känna en svullnad utanpå halsen. 

Obehandlad hypotyreos som pågått under lång tid kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd.

Andra tänkbara förklaringar

En underaktiv sköldkörtel inkluderar ofta symptom som kan ha helt andra förklaringar. Dit hör exempelvis depression, utmattningssyndrom och förändringar i samband med klimakteriet. Järnbrist och för lite näring i kosten kan också likna symptom vid hypotyreos, som exempelvis trötthet, nedstämdhet och frusenhet. 

En övergående inflammation i sköldkörteln kan ge smärtor i halsen och svullnad på utsidan av halsen, men då har du som regel även allmän sjukdomskänsla och hög feber.

Orsaker till hypotyreos

Låga nivåer av sköldkörtelhormon kan ha flera förklaringar, men det är vanligast att ha så kallad primär hypotyreos som beror på en kroniskt nedsatt sköldkörtelfunktion. Det är en autoimmun sjukdom som innebär att immunförsvaret av okänd anledning bildar antikroppar som motverkar produktionen av sköldkörtelhormon. Den autoimmuna reaktionen gör att sköldkörteln successivt får en allt sämre funktion.

Den vanligaste typen av hypotyreos kallas för Hashimotos tyreoidit eller Hashimotos sjukdom. 

Primär hypotyreos har kopplingar till ärftlighet – har du nära släktingar som har sjukdomen finns det en ökad risk att drabbas. Brist på jod är en vanlig orsak till hypotyreos världen över, men förekommer sällan i Sverige och västvärlden i övrigt.

I mer ovanliga fall kan hypotyreos bero på något annat än sköldkörtelns egen förmåga att producera hormon. Det kan till exempel bero på stora kirurgiska ingrepp eller viss läkemedelsbehandling. Då kallas besvären för sekundär eller central hypotyreos. Det betyder att du egentligen har förmåga att producera tillräckliga mängder hormoner, men att ett specifikt tillstånd påverkar hormonproduktionen i din sköldkörtel vilket resulterar i lågt värde under kortare eller längre tid. 

Ibland kan förändringar i samband med en graviditet eller förlossning orsaka övergående besvär med hypotyreos.

Medfödd hypotyreos är sällsynt – bara ett barn på 2–3 000 föds med sjukdomen. Medfödda besvär upptäcks genom PKU-test som alltid utförs på nyfödda.

Några orsaker till hypotyreos:

 • autoimmun sjukdom – den allra vanligaste orsaken i vår del av världen, ofta så kallad Hashimotos sjukdom 

 • övergående sköldkörtelpåverkan – till exempel i samband med graviditet eller förlossning 

 • för lite jod – lågt intag av jod i kosten är den vanligaste orsaken till hypotyreos i stora delar av världen, men inte i Sverige

 • hypofyssjukdom – kan orsaka sekundär eller central hypotyreos

 • vissa läkemedel – litium är ett vanligt exempel på läkemedel som kan påverka hormonproduktionen i sköldkörteln

 • struma – struma och strumaoperation kan också leda till låga sköldkörtelvärden.

Utredning och behandling vid hypotyreos

Om du har symptom som kan tyda på hypotyreos får du göra en läkarundersökning och ta blodprover. Ibland ingår även ultraljud. Som regel behöver du ta blodprover vid ett par olika tillfällen för att läkaren ska kunna säkerställa diagnosen.

Vid konstaterad lågt värde av hormon som normalt bör produceras av din sköldkörtel får du behandling med läkemedel som ersätter bristen på hormon. Det kan ta flera månader eller upp till ett år innan hormonnivåerna har normaliserats och individanpassats på rätt sätt. Det krävs som regel behandling livet ut för att kompensera din underproduktion i sköldkörteln. Du behöver ha återkommande kontakt med sjukvården för att kontrollera dina värden och eventuellt justera dina läkemedel i takt med att kroppen och ämnesomsättningen förändras.

Vad kan jag göra själv?

Du enda du kan påverka själv när det gäller sköldkörtelns förmåga att producera hormoner är att äta tillräckligt med jod. Jod finns i kosten – använd salt som innehåller jod och välj mat som innehåller jod naturligt, till exempel fisk, ägg och mejeriprodukter. 

Om du redan har fått diagnosen hypotyreos är det viktigt att du tar dina läkemedel enligt läkarens ordination och håller kontakt med sjukvården.

Om du misstänker att du har en underproduktion av sköldkörtelhormon bör du söka vård för utredning. Är du gravid eller planerar att bli gravid är det särskilt viktigt att du får behandling vid hypotyreos. Låga halter av sköldkörtelhormon kan både göra det svårare att bli gravid och påverka fostrets utveckling negativt.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du upplever att du har varit långvarigt trött och energilös utan tydlig anledning. Det gäller särskilt i kombination med frusenhet, nedstämdhet och kontinuerlig viktuppgång.  

Sök vård om du misstänker att din sköldkörtel är svullen, förstorad och känns öm. Det gäller särskilt om du samtidigt har feber och ett försämrat allmäntillstånd.

Sök vård akut om du blir svullen i ansiktet. Har du hög feber och smärtor på halsen ska du också söka vård akut.

Så kan Kry hjälpa till

Vid hypotyreos krävs en fysisk undersökning.

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid hypotyreos. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

Depression och nedstämdhet HypertyreosStrumaUtmattningssyndromAnemi – blodbrist