Normal puls

Fråga: Vad är en normal vilopuls? Är det samma som hjärtfrekvens? Jag upplever att jag lätt får hjärtklappning och undrar om hög puls är farligt? Vad kan påverka pulsen och hur kan jag ta pulsen själv?

Läkarens svar:

Du kan känna din puls genom att hålla pek- och långfingret över handleden på tumsidan eller på sidan av halsen. Den våg du känner är blod som hjärtat pumpar ut vid varje slag. Du mäter pulsen genom att räkna antal slag på en minut. Hjärtfrekvens mäts också i slag per minut antingen genom att räkna pulsen eller genom att lyssna på hjärtat med ett stetoskop. Oftast är hjärtfrekvensen och pulsen samma men vid oregelbunden hjärtrytm - så kallad arytmi - kan dessa variera.

En normal vilopuls hos vuxna brukar ligga mellan 60-80 slag per minut. Om du har mindre än 50 slag/minut räknas det som låg puls, det vill säga bradykardi. Har du en puls på över 100 slag/minut är det hög puls eller så kallad takykardi. En normal puls hos barn upp till 10-12 årsåldern kan variera mellan 110-160 slag per minut beroende på åldern.

Hög puls kan ha många olika orsaker. Det är till exempel normalt att du får ökad puls vid träning, efter koffeinintag eller vid stress. Du kan också få förhöjd puls efter större blodförlust, vid smärta, av vissa läkemedel eller sjukdomar. Bradykardi kan orsakas av exempelvis syrebrist, nedkylning eller förgiftning. Du kan även ha låg vilopuls om du är vältränad eller behandlas med vissa läkemedel, det behöver därför inte bero på något farligt.

Hjärtklappning innebär att hjärtat börjar slå fortare eller slår extraslag. Du kan uppleva det som att hjärtat rusar eller slår oregelbundet. Det är oftast en helt ofarlig, naturlig och övergående reaktion.

Andra tänkbara förklaringar

Om du lider av förmaksflimmer eller förmaksfladder kan du uppleva hjärtklappning eller rusningar tillsammans med trötthet, andfåddhet eller bröstsmärtor. Det innebär att hjärtat slår oregelbundet och snabbt. Det kan komma i perioder eller vara ihållande. Oftast är det vanligare i samband med andra kroniska sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck och hjärtsvikt. Även övervikt, rökning och alkoholintag kan öka risken för arytmi.

Då bör du söka vård

Om du får ihållande eller återkommande besvär med oregelbunden puls och hjärtklappning bör du söka vård. Sök vård akut om du även känner dig andfådd eller får bröstsmärtor.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry