Svårt att andas vid ansträngning

Fråga: Jag brukar få slem i halsen och svårt att andas vid träning. Jag kan också få hög puls vid minsta ansträngning och hostar lätt efter träning i kyla. Jag misstänker att jag har känsliga luftrör. Kan det vara ansträngningsastma eller bara dålig kondition? Hur kan jag behandla det?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Om du får hosta eller svårt att andas vid ansträngning behöver det inte bero på något farligt. Det kan helt enkelt vara symptom på dålig kondition. Förutom andfåddhet vid lätt ansträngning kan du även uppleva trötthetskänsla i kroppen, illamående samt att det tar längre tid för kroppen att komma ner i puls. Dessa symptom försvinner oftast efter en stunds vila och brukar avta i takt med att du kommer i bättre fysisk form.

Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion kan ge symptom såsom andningsbesvär, pipande och väsande ljud vid utandning samt hosta och trånghetskänsla i bröstet vid ansträngning. Du kan också få ont med ökad slembildning i halsen efter träning. Ansträngningsutlöst bronkkonstriktion är ett övergående tillstånd av sammandragning av luftvägarna, symptomen brukar gå över efter vila. Oftast triggas det igång vid inandning av torr och kall luft under eller efter fysisk aktivitet. Luften som kommer ner i lungorna vid ansträngning hinner inte renas eller fuktas och leder till irritation i luftvägarna. Det är vanligast hos personer med astma och har tidigare kallats för ansträngningsastma.

Behandling mot ansträngningsutlöst bronkkonstriktion varierar beroende på om du har en bakomliggande astma eller inte. För individer utan astma gäller det att framförallt förbättra konditionen samt anpassa sin träning. Det kan också vara bra att undvika träning i torr och kall luft eller använda speciell ansiktsmask avsedd för detta. Om du har samtidig astma kan du behöva använda kortverkande inhalationsmediciner innan påbörjad träning.

Andra tänkbara förklaringar

Om du blir andfådd och hostar vid fysisk ansträngning kan det bero på andra bakomliggande sjukdomar. Vid astma, som är en kronisk inflammation i luftvägarna, kan du få dessa symptom efter exponering för kyla, allergener eller träning. Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som vanligen drabbar lungorna och kan ge upphov till astmaliknande symptom vid ansträngning. Ibland kan hosta, andfåddhet och minskad kapacitet till fysisk aktivitet bero på hjärtsvikt.

Då bör du söka vård

Om du får långvarig hosta, ansträngd eller pipande andning vid ansträngning bör du söka vård. Sök vård akut om du får plötslig och ihållande andnöd.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry