Svårt att koncentrera sig

Fråga: Jag har sedan länge haft svårt att fokusera på saker och ting. Jag kan ha svårt att koncentrera mig i skolan vid läsning, när andra pratar eller till och med när jag tittar på TV. Jag har läst att ADHD kan vara en anledning till att jag inte kan koncentrera mig, kan det vara det jag har? Vad ska man göra om man har svårt att koncentrera sig och hur kan man få bättre koncentration?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Koncentrationssvårigheter kan vara ett vanligt problem oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen och behöver inte bero på någon bakomliggande diagnos. Det kan röra sig om saker i din omgivning som distraherar och gör dig tillfälligt okoncentrerad. Exempel på dessa kan vara mobiltelefon, TV, oljud eller andra människor i din omgivning. För att förbättra koncentrationsförmågan kan du göra dig av med distraktioner, planera din dag eller dela upp dina uppgifter. Andra faktorer som kan påverka koncentrationen är sömn, motion och kost. Har du regelbundna mat- och sömnvanor samt är fysiskt aktiv blir det lättare att koncentrera sig, bli mer effektiv och produktiv.

Andra tänkbara förklaringar

Vid ADHD eller ADD kan symptomen vara minnesproblem, bristande uppmärksamhet och svårigheter att fullfölja uppgifter. Oftast börjar det med att du bland annat har svårt att koncentrera dig redan under barndomen men vissa individer kan få diagnos först i vuxen ålder. Om du misstänker att du har ADHD eller ADD kan du kontakta sjukvården för en utredning. Utredningen kan ta längre tid att genomföra och involverar olika yrkeskategorier. Första kontakten sker oftast via din vårdcentral, därifrån kan man remittera vidare till specialistpsykiatrin.

En bidragande och vanlig orsak till koncentrationssvårigheter kan vara stress. Andra symptom kan vara problem med närminnet, huvudvärk, trötthet, svettningar och muskelspänningar. Stress kan drabba både barn och vuxna och kan orsakas av en mängd olika saker såsom ekonomiska problem, trauma, skilsmässa eller mobbning. För att undvika och motverka stress är det viktigt att du ger dig själv tid för återhämtning och vila. Har du haft besvär med stress under längre tid kan du behöva kontakta sjukvården för annan behandling såsom sjukgymnastik, psykologkontakt eller läkemedel.

Om du lider av koncentrationssvårigheter, minnesproblem, sömnstörningar och aptitförändringar kan det bero på depression eller ångest. Dessa tillstånd kan ibland orsakas av en särskild händelse men andra gånger kan de uppstå utan någon utlösande faktor. Behandlingen kan variera beroende på graden av de symptom du upplever. Det kan röra sig om förändrad livsstil, samtalsterapi, KBT eller läkemedelsbehandling.

Premenstruella besvär hos kvinnor kan orsaka bland annat koncentrationssvårigheter, trötthet, lättirritabilitet och nedstämdhet. Symptomen återkommer regelbundet, uppstår oftast i samband med ägglossning och kan hålla i sig till första menstruationsdagen. Behandling kan variera beroende på graden av besvär. Exempel på dessa kan vara livsstilsförändringar, KBT eller läkemedelsbehandling.

Ibland kan koncentrationssvårigheter tillsammans med trötthet, minnesproblem, agitation, ångest och aggressivitet bero på allvarligare sjukdom.

Då bör du söka vård

Kontakta sjukvården om du får koncentrationssvårigheter som inte går över och påverkar ditt dagliga liv.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry