Tennisarmbåge

Fråga: Jag har hört talas om tennisarmbåge. Kan man få det av att spela tennis? Varför får man tennisarmbåge och hur behandlar man det?

Läkarens svar:

Möjliga orsaker

Tennisarmbåge - eller lateral epikondylit- är en senskada eller överbelastning i muskelfästen på utsidan av armbågen. Du kan drabbas av det vid ensidiga eller upprepade vridrörelser av underarmens muskler. Det är därför vanligt hos tennisspelare men också hos hantverkare och renhållningsarbetare.

Symptomen kan vara att du får ont i armbågen, på utsidan vid belastning. Smärtan kan ibland stråla ut över handled och fingrar. Du kan också uppleva att du får mindre kraft i handen när du till exempel ska greppa och lyfta lättare föremål. Tennisarmbåge är oftast ett självläkande tillstånd men det kan ta lite tid.

För att lindra dina symptom kan du:

  • behandla med anti-inflammatorisk medicin i början av sjukdomen
  • ändra på de aktiviteter som orsakar dina symptom
  • vända dig till en sjukgymnast för behandling i form av övningar
  • vända dig till arbesterapeut för exempelvis skydd som handledsortos.

Andra tänkbara förklaringar

En annan orsak till smärta i armbågen kan vara golfarmbåge. Precis som vid tennisarmbåge beror det på överbelastning i muskelfästen men värken känns istället på insidan av armbågen.

Om du har smärta på utsidan av armbågen som strålar ned mot tummen och pekfingret kan det bero på inklämning av radialisnerven. Ibland kan det bli svårt att sträcka ut handleden och fingrarna. Tillståndet kallas därför för dropphand.

Vid bursit, eller slemsäcksinflammation, kan du få värk i armbågen tillsammans med rodnad, svullnad och ökad värme. Det kan orsakas av exempelvis trauma eller långvarigt tryck på armbågen.

Om du får plötslig värk i armbågen med svullnad, feber och frossa kan det bero på en bakteriell infektion - septisk artrit. Det är mindre vanligt i armbågsleden men kan hända efter exempelvis bett, stickskada eller operation.

Då bör du söka vård

Vid långvarig värk som inte går över med smärtlindrande läkemedel bör du söka vård. Sök vård akut om du får kraftig värk med rodnad, svullnad eller feber.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp av en fysioterapeut. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt bli hänvisad till vidare vård. I vissa fall krävs en fysisk undersökning på någon av våra vårdcentraler.

Tänk på att ditt barn behöver närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry