Åderbråck – varicer

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Åderbråck kännetecknas av synliga blodkärl i huden, ofta på underbenen. Det beror oftast på ofarliga förändringar i venernas förmåga att pumpa tillbaka blodet till hjärtat. Många får bara en utseendemässig förändring, men vissa upplever symptom som tyngdkänsla, svullnad eller smärta. Du kan minska besvären genom att promenera, använda stödstrumpor och ha benen högt vid vila.

Vad är åderbråck?

Åderbråck innebär att du har blåa, synliga och förstorade vener i huden. Venerna buktar ut och ser ut att slingra sig alldeles under huden. 

Venernas uppgift är att transportera tillbaka syresatt blod till hjärtat. I venerna finns klaffar som agerar som ventiler. Om klaffarna är skadade eller fungerar dåligt blir blodflödet mindre effektivt – då samlas en större mängd blod i venerna och ådrorna blir mer synliga. Det kallas för åderbråck eller varicer på läkarspråk. Besvären är vanligast på underben och i knäveck. 

Vensystemet består både av ett ytligt och ett djupare nätverk av kärl. Du kan antingen ha  ytliga eller djupa, inre åderbråck.  

Symptom vid åderbråck

Tecken på åderbråck syns främst i dina ben som blåaktiga utbuktningar – det är blodkärl som blir synliga genom huden. Åderbråck brukar synas tydligast på underbenen, i knävecket, på insidan av ditt lår eller på din fot. De ytliga blodkärl som finns i huden kan också bilda små mönster av åderbråck som liknar spindelväv på exempelvis låren eller framsidan av ditt smalben.

Vissa åderbråck ligger djupare i vener under muskulaturen. Den här typen av inre åderbråck i benen som inte syns kan också ge symptom i form av exempelvis värk, svullnad och tyngdkänsla.

Hudförändring med synliga eller förstorade blodkärl är ofta det enda symptomet, men åderbråck kan även orsaka en tyngdkänsla, främst i benen. Vissa upplever även besvär som krypningar eller kramp i vaderna. Ibland kliar det eller gör ont i benet. Symptomen blir ofta mer framträdande efter en längre tids stillasittande – eller om du har stått upp länge under dagen. Det beror på att blodet samlas i benets vener vilket kan leda till svullnad och smärta. Det kan även kännas som en hård knöl.

Vanliga symptom vid åderbråck i benen:

 • synliga blodådror 

 • tyngdkänsla och stumhet 

 • svullnad och värk i benet eller på foten

 • krypningar och klåda

 • kramp i vaden

 • brännande känsla i huden

 • ibland ökad pigmentering som liknar blåmärken. 

I mer ovanliga fall, om blodcirkulationen försämras, kan du få förtunnad och skör hud. Det kan leda till skador som eksem och bensår. Symptomen blir vanligare med stigande ålder.

Ibland kan åderbråck uppstå på andra delar av kroppen än i benen, exempelvis i underlivet i samband med graviditet

Andra tänkbara förklaringar

Hjärtsvikt kan ge svullnad i underbenen – det beror ofta på bakomliggande hjärt- och kärlsjukdom som påverkar blodcirkulationen. Bensvullnad kan även bero på så kallat lipödem som innebär att fettcellerna ökar i storlek. Lymfödem kan också orsaka svullnad och smärta, men då beror det på en rubbning i lymfsystemet. 

Orsaker till åderbråck

Åderbråck kan bero på olika saker. Ärftlighet är en känd riskfaktor liksom stillasittande eller långvarigt stående som påverkar blodcirkulationen i venerna. Övervikt är en annan vanlig orsak till åderbråck eftersom tyngden kan ge ett ökat tryck i underbenen. Graviditet ökar också risken för åderbråck på grund av ökad vikt och blodvolym i kombination med hormonförändringar. 

Åderbråck är vanligare hos äldre eftersom venklaffarnas funktion försämras och elasticiteten i kärlen minskar med stigande ålder.

Faktorer som ökar risken för åderbråck:

 • ärftlighet

 • stigande ålder

 • stillasittande

 • långvarigt stående

 • övervikt

 • graviditet

 • tidigare blodpropp

Utredning och behandling vid åderbråck

Åderbråck på exempelvis benen är som regel ofarligt och ger ofta bara kosmetiska besvär, utan andra symptom. Vid ett läkarbesök undersöker läkaren utbredningen av dina åderbråck och om du har några hudproblem eller besvär med blodcirkulationen. 

Åderbråck eller varicer som bara ger utseendeförändringar utan medicinska symptom kräver ingen behandling i form av operation. Det finns inte någon medicin mot åderbråck, men det är viktigt att behandla åderbråck med kompression för att minska risken för exempelvis tyngdkänsla och värk. Då används oftast kompressionsstrumpor.

Långvariga  problem med blodcirkulationen kan orsaka flera besvär. Får du eksem behöver du behandling för att undvika inflammation i dina åderbråck och sårbildning i huden. Bensår vid fotleder och underben tar lång tid att läka och kräver behandling av sjukvården. I svåra fall kan bensår bli kroniska.

Om du är besvärad av utseendet behöver du själv kontakta en privat vårdgivare för kosmetisk behandling av åderbråck. Åderbråcksbehandling kan utföras på olika sätt. Det finns till exempel möjlighet att ta bort åderbråck med hjälp av laser, radiovågor eller en sorts skuminjektion. Vissa väljer att operera bort sina åderbråck genom så kallad mikrosnittsbehandling eller flebektomi. Ibland uppstår komplikationer efter en åderbråcksoperation i form av infektioner i operationsområdet.

Vad kan jag göra själv?

Du kan inte bli av med dina åderbråck genom egenvård, men du kan lindra besvär som är kopplade till åderbråck genom att använda stödstrumpor, så kallade kompressionsstrumpor. För att minska värk och smärta vid åderbråck kan du även placera benen i högläge vid vila. På apotek finns salva eller kräm mot åderbråck som kan lindra symptomen som exempelvis klåda eller inflammerade åderbråck.

Prata med kliniken som har opererat dig om du frågor om hur du ska träna eller om du har långvarig smärta efter en åderbråcksoperation.

Så här kan du minska risken för åderbråck och lindra dina besvär:

 • använd kompressionsstrumpor – elastiska strumpor ger ett jämt tryck som minskar svullnad i benen och bidrar till bättre cirkulation

 • sitt inte stilla för länge – rörelse och motion efter förmåga brukar lindra värkande åderbråck

 • prova högläge vid vila – lägg benen på en kudde när du sover eller exempelvis en pall när du sitter stilla

 • viktnedgång – försök att gå ner i vikt om du är överviktig

 • sluta rökarökning försämrar blodcirkulationen och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

När bör jag söka vård?

Kontakta vården om du har klåda eller värk i benen trots att du använder kompressionsstrumpor och har försökt att lindra symptomen med hjälp av rörelse. 

Sök vård vid bensvullnad med eksem eller sårbildning.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid åderbråck. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt remitterad till vidare vård. Vid åderbråck krävs en fysisk undersökning.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Relaterat:

GraviditetEksemBlodproppHjärtsvikt