Nackspärr

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Nackspärr kännetecknas som regel av ensidig smärta och svårigheter att röra huvudet. Det känns som en låsning som förvärras vid nackrörelser, ofta på grund av kramp i musklerna. Besvären kan uppstå vid häftiga huvudrörelser eller ett slag mot nacken eller huvudet. Du kan även vakna med nackspärr om du har legat i en obekväm ställning. Nackspärr går oftast över av sig själv inom en vecka.

Symptom vid nackspärr

Nackspärr ger symptom i form av plötslig smärta och stelhet i nacken som förvärras om du vrider eller flyttar huvudet åt olika håll. Det kan kännas som om det inte går att röra huvudet som vanligt och huvudet kan låsa sig i en sned position. Besvären kan till exempel uppstå i samband med en snabb rörelse eller på natten om du har legat i en onaturlig ställning som har skapat en sträckning i nacken.

Ömhet och smärta beror oftast på kramp i nacken. Muskelkrampen brukar minska inom en vecka, men i mer ovanliga fall kan du uppleva att du är stel i nacken under längre tid.

 Vanliga symptom vid nackspärr:

  • plötslig smärta i nacken som gör det svårt att röra huvudet

  • muskelkramp vid nackrörelse

  • ömhet och stelhet i nacken

  • ibland även värk i bakhuvudet eller mellan dina skulderblad.

Vid svårigheter att böja huvudet framåt i kombination med feber, intensiv huvudvärk, illamående och kräkningar eller medvetandeförändring bör du söka vård akut – det kan vara tecken på allvarlig sjukdom.

Andra tänkbara förklaringar

Stelhet och smärta i nacken kan ha flera förklaringar. Barn kan få smärta i nacken på grund av svullna lymfkörtlar i samband med en förkylning eller andra virusinfektioner. Du kan få ont i nacken av stress som orsakar spänningar i området runt nacke och axlar. Ibland beror nacksmärtor på att en nerv har kommit i kläm.

Diskbråck kan sitta både i ryggen och i nacken – då kan du även ha smärtutstrålning eller domningar i armar eller ben. Whiplash, pisksnärtskada eller skada i halsryggen kan exempelvis uppstå i samband med ett kraftigt ryck eller exempelvis en bilolycka. Artros och fibromyalgi kan också orsaka stelhet och värk i nacken. 

I ovanliga fall kan tumörer och inflammation i diskarna mellan kotorna orsaka smärta och stelhet. Nacksmärtor kan ibland göra det svårt att svälja.

Orsaker till nackspärr

Akut smärta i form av nackspärr drabbar nästan alla någon gång i livet. Vissa får återkommande nackspärr eller mindre akuta besvär från regionen kring nacke och axlar.

Nackspärr kan ha flera förklaringar, men beror ofta på rörelser eller ställningar som orsakar en sträckning av nackens mjukdelar. Muskelkramp kan vara en reflexmässig skyddsmekanism. 

Om du sedan tidigare har en ledsjukdom eller muskelsjukdom och plötslig får nackspärr kan det vara tecken på en försämring av bakomliggande sjukdom.

Vid allvarliga sjukdomstillstånd kan exempelvis metastaser orsaka så kallad sekundär nackspärr.

Utredning och behandling av nackspärr

Nackspärr brukar vara ett övergående tillstånd som inte kräver någon behandling av läkare. Du blir som regel bättre redan inom några timmar eller dagar. Ibland kan besvären pågå under ett par veckor innan smärtan försvinner och du kan röra dig som vanligt igen. Vid långvariga besvär eller mycket kraftig smärta kan du behöva hjälp med muskelavslappnande övningar eller receptbelagda läkemedel. 

I vissa fall krävs läkarundersökning och utredning för att hitta bakomliggande orsaker till dina besvär. Då kan det bli aktuellt med röntgenundersökningar samt kontroll av nerver, reflexer och muskelstyrka. 

Vad kan jag göra själv?

Du kan minska risken för nackspärr genom regelbunden fysisk aktivitet och genom att träna muskler kring nacke, axlar och rygg på ett allsidigt sätt. Se gärna över din arbetsställning och arbetsmiljö eftersom den kan bidra till stelhet och muskelkramp i nacke och axlar. Vissa upplever en förbättring genom massage eller att försiktigt stretcha nacken – kontakta gärna en fysioterapeut så att du får hjälp med lämpliga övningar.

På apotek finns receptfria läkemedel som du kan använda vid behov för att lindra smärtan vid nackspärr. Det kan också hjälpa att behandla nackspärr med värme – med en varm halsduk eller exempelvis en varm vetekudde kan du mjuka upp musklerna och på så sätt bli av med nackspärr lite fortare.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har nackspärr som inte går över eller blir värre inom två veckor.

Sök vård om du får nackspärr och sedan tidigare har en muskelsjukdom eller ledsjukdom.

Sök vård akut om du har feber i kombination med nacksmärta, stelhet och ett försämrat allmäntillstånd. Har du intensiv huvudvärk, nacksmärta och medvetandeförändring eller illamående ska du också söka vård akut. Det gäller även om du har svårigheter att böja huvudet framåt eller har smärta och domningar i en arm.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och hjälp vid nackspärr. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du kan därefter bli hänvisad eller remitterad till vidare vård. I vissa fall krävs en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär, så behöver barnet närvara under vårdmötet. För att kunna boka ett barnmöte måste du vara vårdnadshavare till barnet.


Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar

Vanliga patientfrågor

Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry