Kry-logo
Starta appen
Kry-logo

Nackspärr

Nackspärr kännetecknas av smärta och stelhet i nacken som förvärras vid nackrörelser. Nackspärr kan uppstå plötsligt, vid häftiga huvudrörelser, slag mot nacke och huvud, men också om du sovit i en obekväm ställning och sträckt nacken i sömnen. Det är oftast ofarligt och går över av sig själv inom ett par veckor.

Allmänt om nackspärr

Nackspärr innebär att du får kramp i muskler kring nacke och hals. Det ger smärta samtidigt som det begränsar rörelser i nacken. Du kan uppleva stelhet när du vrider eller böjer huvudet. Nackspärr är oftast ofarligt - det kan drabba vem som helst och går oftast över av sig själv. Ett annat namn för nackspärr är torticollis.

Symptom vid nackspärr

Typiska symptom för nackspärr är plötslig smärta i nackens område som känns i samband med rörelse. Nackens muskler kan kännas ömma och det kan också göra ont mellan skulderbladen eller i bakhuvudet. Det kan bli svårt att röra nacken och du kan uppleva en stel nacke under flera veckor.

Sök vård direkt vid följande symptom tillsammans med nackspärr

  • feber

  • oförmåga att böja huvudet framåt

  • intensiv huvudvärk

  • medvetandeförändring

  • illamående och kräkningar.

Tänk på att barn kan få smärta runt nackpartiet vid infektion på grund av svullna lymfkörtlar.

Orsaker

Ont i nacken kan orsakas av olika saker. Vanligast är översträckning av nackens mjukdelar. Diskbuktning kan också vara en bakomliggande källa till nackspärr. I båda fallen är muskelkrampen en reflexmässig skyddsmekanism som orsakar smärtupplevelsen.

Tänk på att stress är en vanlig orsak till stelhet och spänningar vid nack- och skulderpartiet.

Akuta smärtor i nacken drabbar framförallt unga. Vid ökad ålder kan återkommande besvär från från nack- och skulderregionen vara vanligare och oftare återkommande.

Vid övriga led- och muskelsjukdomar kan en debuterande nackspärr vara ett allvarligt symptom eller plötslig försämring av sjukdomsbilden.

Utredning och behandling av nackspärr

I vanliga fall går nackspärr över av sig själv, det kan dock ta ett par veckor. Det kan underlätta att hålla sig i varsam rörelse för förbättrad blodcirkulation utan att belasta så det gör mer ont.

Fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor kan ge manuell behandling och ordinera nackövningar.

En rörelseundersökning av nacken görs tillsammans med en bedömning av möjliga uppkomstmekanismer. Vidare kan undersökning av reflexer och känsel göras för bedömning av eventuell nervpåverkan.

Vid långvarig nackspärr eller vid symptom som känselbortfall, muskelsvaghet eller nervsmärta i armen kan du behöva utredas vidare.

Smärtstillande läkemedel kan köpas receptfritt eller skrivas ut av läkare.

Vad du själv kan göra

Du kan förebygga nackspärr genom regelbunden fysisk aktivitet och genom att träna muskler kring nacke och rygg på ett allsidigt sätt. Se gärna över din arbetsställning och arbetsmiljö eftersom den kan påverka upplevelse av stelhet och smärta i din nacke.

Receptfria, smärtstillande läkemedel kan hjälpa. En del personer kan uppleva förbättring genom att varsamt stretcha nacken.

Då bör du söka vård

Sök vård akut om du har feber tillsammans med nacksmärta, stelhet och är allmänpåverkad.

Sök vård akut vid intensiv huvudvärk med medvetandeförändring tillsammans med nacksmärta.

Sök vård direkt vid smärta eller domningar i arm tillsammans med nackspärr.

Har du någon annan led- eller muskelsjukdom till exempel reumatisk artrit och får nackspärr ska du söka läkarvård.

Har du nackspärr som inte går över inom två veckor bör du söka vård.

Så kan Kry hjälpa till

Du kan vända dig till oss på Kry för att få hjälp nackspärr. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina eller ditt barns symptom och den information som framkommit under vårdmötet. Du eller barnet kan därefter bli hänvisad eller remitterad till vidare vård. Eventuellt kan det krävas en fysisk undersökning.

Tänk på att om det är ditt barn som har besvär, så behöver barnet närvara under vårdmötet.

På våra vårdcentraler får du snabbt en tid när du behöver det, och i vår app finns hjälpen tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.
Innehållet har granskats av:

Inger Wallin

specialist i allmänmedicin