Fibromyalgi

Senast uppdaterad:

Granskad av:

Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry

Medicinskt granskad

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som påverkar stora delar av kroppen. Det kännetecknas av långvarig värk i muskler och leder, generell ömhet i kroppen och ökad smärtkänslighet. Läkemedel, individanpassad fysisk träning och beteendeterapi kan lindra besvären och göra det lättare att hantera värken.

Allmänt om fibromyalgi

Myalgi betyder muskelvärk och fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv. Sjukdomen har varit känd länge, men diagnosen fibromyalgi började användas först på 80-talet.

Smärtsyndromet präglas dels av så kallad allodyni som innebär att du har en sänkt smärttröskel, dels av hyperalgesi som gör att all sorts värk förstärks. Milt tryck, lättare muskelarbete och monotona rörelser kan ge en ökad smärtupplevelse. Även kyla och vind kan förvärra fibromyalgi. Besvären beror på att nervsystemet har blivit känsligare och tolkar smärta på ett annorlunda sätt. 

Ungefär 2–4 procent av befolkningen drabbas av fibromyalgi, men mörkertalet är antagligen stort. Det är främst kvinnor som får diagnosen, men även män och barn kan få fibromyalgi. 

Symptom vid fibromyalgi

Fibromyalgi ger som regel symptom i form av långvarig smärta och ömhet i stora delar av kroppen. 

Smärtan sitter ofta i stora muskelgrupper i armarna, benen, nacken eller ryggen. Den kan även förflytta sig och vara olika intensiv olika dagar. Smärtan påverkar ibland motoriken och gör dig stel – det kan till exempel kännas svårt att gå i trappor eller lyfta tunga saker. 

Fibromyalgi brukar betyda att du är mycket känslig för tryck och känner smärta även vid lätt ansträngning eller beröring. Du kan uppleva att det gör ont med kläder som sitter åt eller känna smärta när du får en kram eller har något i knät. 

Trötthet och sömnproblem är också vanliga besvär vid fibromyalgi som i kombination med smärtan bland annat kan leda till utmattningssyndrom, depression och ångest.

Vanliga symptom:

 • smärta och ömhet – generellt ökad smärtkänslighet med långvarig muskelvärk, ledvärk, stelhet, känslig och öm hud 

 • trötthet – som inte går att vila bort

 • sömnproblem – insomningssvårigheter, tidigt uppvaknande och ytlig sömn

 • psykiska besvär – koncentrationssvårigheter, minnesproblem, stresskänslighet, depression, ångest och humörsvängningar.

Andra tänkbara förklaringar

Fibromyalgi kan ibland förväxlas med andra sjukdomar som också har en komplex smärtproblematik, exempelvis ledgångsreumatism eller myofasciellt smärtsyndrom som också kallas triggerpunktssyndrom. Kroniskt trötthetssyndrom och polymyalgia reumatika kan exempelvis också ge besvär som påminner om fibromyalgi. 

Covid-19, som orsakas av viruset corona kan ibland ge uttalade besvär med trötthet, muskelvärk och ledvärk, men smärtbilden skiljer sig från fibromyalgi som ofta ger livslånga besvär.  

Vid allvarliga sjukdomstillstånd kan utbredd smärta i kroppen vara ett av flera symptom.

Orsaker till fibromyalgi

Fibromyalgi innebär att kroppens smärtreglerande system har blivit särskilt känsligt och tolkar minsta tryck eller belastning som smärta. 

Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd, men obalanser i kroppens hormonella system verkar bidra till att smärtcellerna blir överkänsliga. Studier tyder även på att det kan finnas förändringar i muskelvävnaden och i kroppens inflammatoriska ämnen.

Smärtsyndromet kan till exempel utvecklas efter en specifik smärtproblematik någonstans i kroppen. Men besvären kan också utlösas av exempelvis traumatiska händelser, som påverkat dig fysiskt eller psykiskt.  

Besvär som ger en ökad sårbarhet för sjukdomen:

 • långvarig, lokal smärta 

 • ärftliga faktorer 

 • långvariga infektioner

 • sömnstörningar

 • stress 

 • traumatiska händelser, fysiska eller psykiska.

Utredning och behandling

Besvären vid fibromyalgi kan likna flera andra sjukdomar och därför är det viktigt att göra en utredning för att vara säker på att det handlar om just fibromyalgi. Läkaren behöver en helhetsbild av dina symptom och utreder om det främst handlar om ledsmärta eller muskulär smärta, i vilka situationer smärtan förvärras och vad som brukar lindra besvären. Blodprov och ibland även röntgen kan bidra till att säkerställa diagnosen och utesluta andra sjukdomar.

Fibromyalgi är en svårdiagnostiserad sjukdom som kan ta lång tid att fastställa. Du som får diagnosen har haft smärtor i stora delar av kroppen i minst tre månader, ofta betydligt längre. Du har även en ökad känslighet för tryck som visar sig genom undersökning av så kallade triggerpunkter ­– ett antal specificerade, särskilt ömma punkter på olika delar av kroppen.

Det finns ännu inget botemedel mot fibromyalgi, men forskning pågår för att få bättre förståelse för sjukdomen. Behandlingen fokuserar på att lindra besvären med hjälp av smärtstillande läkemedel och fysisk aktivitet, till exempel individuellt anpassade träningsprogram hos en fysioterapeut.

Ibland kan antidepressiva läkemedel vara ett bra alternativ. Dels för att utmattning, depression och nedstämdhet ofta hör till sjukdomsbilden, men antidepressiva läkemedel kan även ge smärtlindring och förbättra sömnen. Avslappningstekniker och kognitiv beteendeterapi, KBT, kan göra det lättare att hantera smärtan.

Vad kan jag göra själv?

Eftersom fibromyalgi kännetecknas av smärta, värk och ömhet i kroppen kan det kännas enklast att undvika fysisk aktivitet för att på så sätt undvika smärta. Men att avstå från motion är ingen bra lösning – smärtan är inte farlig och bättre rörlighet och kondition gör att du mår bättre, både fysiskt och psykiskt. Det är däremot viktigt att börja träna försiktigt och gradvis öka din aktivitet. Ta gärna hjälp av en sjukgymnast eller fysioterapeut.

Tänk på att besvären vid fibromyalgi ofta påverkar varandra. När du har ont kan du få sömnbesvär och vara extra stresskänslig vilket i sin tur kan leda till depression och ångest. Tvärtom kan också depression och ångest leda till stresskänslighet, sömnbesvär och lägre smärttröskel. Därför bör du ta hand om både din psykiska och fysiska hälsa.

Försök att hitta en bra balans mellan motion och vila och välj aktiviteter som du orkar med. På apotek finns receptfria, smärtstillande läkemedel som hjälper dig att vara fysiskt aktiv. 

Så här kan du lindra dina besvär:

 • håll dig varm – använd till exempel en värmedyna eller ta ett varmt bad

 • motverka stelhet ­– byt ställning ofta och mjuka upp kroppen med exempelvis massage

 • rör på dig – börja med lågintensiv träning som promenader, cykling, simning eller vattengymnastik

 • vila och slappna av – det är viktigt att hitta en bra balans mellan vila och aktivitet, avslappningsövningar kan till exempel minska muskelspänningar

 • var noga med sömnen – goda sömnrutiner gör dig mindre känslig för både smärta och nedstämdhet.

När bör jag söka vård?

Kontakta sjukvården om du har långvarig värk i muskler eller leder.

Sök alltid vård vid akuta smärtor.

Så kan Kry hjälpa till

Fibromyalgi kräver en fysisk undersökning. 

Du kan vända dig till oss på Kry för att få rådgivning vid fibromyalgi. Då får du vända dig till någon av våra vårdcentraler. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli ordinerad behandling alternativt hänvisad eller remitterad till vidare vård.

Hitta en mottagning

Vi har mottagningar på flera platser i Sverige – här kan du hitta en nära dig.

Ditt postnummer
Se alla mottagningar
Senast uppdaterad:
Innehållet har granskats av:
Kvalitetsteamets specialistläkare på Kry