Lungsjukdomar

Vill du diskutera besvär som är kopplade till lungorna kan vi hjälpa dig med rådgivning. Legitimerad vårdpersonal gör en bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Vid behov kan du bli remitterad till vidare vård.

Få rådgivning vid Lungsjukdomar

Lungsjukdomar

Lungorna förser kroppen med syre genom våra andetag. När vi andas kan luftvägarna även utsättas för exempelvis bakterier, virus, allergener, partiklar från avgaser eller tobaksrök. Detta kan leda till kroniska inflammatoriska lungsjukdomar som astma, KOL och lungfibros. Över en miljon svenskar har lungsjukdomar och symptomen kan variera från lindriga till allvarliga.

Symptom

Sök bland symptom

KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL är en kronisk inflammation i luftrör och lungor som leder till nedsatt lungfunktion. Sjukdomen utvecklas under lång tid och visar sig så småningom i form av långvarig hosta, återkommande luftvägsinfektioner, nedsatt fysisk prestationsförmåga och andningsproblem. Rökning är den vanligaste orsaken till KOL. Sjukdomsförloppet kan bromsas med hjälp av rökstopp, motion och läkemedel. Om du eller någon i din närhet inte får tillräckligt med luft ska du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Astma

Astma orsakas av en inflammation i luftvägarna, överkänslighet eller kramp i luftrören. Vanliga symptom är bland annat hosta och andningsbesvär. Sjukdomen behandlas med både snabbverkande och långtidsverkande läkemedel som dämpar inflammationen och gör det lättare att andas. Ring 112 om du eller någon i din närhet inte får tillräckligt med luft, har pipljud i luftrören och bara kan ta ytliga, snabba andetag.

Bronkit

Akut bronkit är en infektion i de nedre luftvägarnas slemhinnor och kännetecknas av hosta som ofta pågår i flera veckor. Du kan även känna dig andfådd, höra ett pipljud vid andning och få ont i bröstet vid djupa andetag. Eftersom bronkit nästan alltid beror på virus hjälper inte antibiotika – infektionen brukar läka av sig själv inom några veckor.

Förkylningsastma – infektionsastma

Förkylningsastma orsakas av en inflammation i luftvägarna. Besvären är tillfälliga och uppstår i samband med en förkylning eller andra luftvägsinfektioner. Typiska symptom är långdragen hosta med tung och väsande andning. Förkylningsastma behandlas med läkemedel som dämpar inflammationen och gör det lättare att andas. Ring 112 om du eller någon i din närhet inte får tillräckligt med luft, har pipljud i luftrören eller bara kan ta ytliga, snabba andetag.

Lunginflammation

Lunginflammation är en infektion i lungvävnaden som orsakas av bakterier eller virus. Hosta, andfåddhet och feber är vanliga symptom. En bakteriell lunginflammation behandlas med antibiotika. Om sjukdomen beror på virus brukar den läka av sig själv utan behandling. Äldre, sjukliga personer och personer som har andra sjukdomar måste ofta vårdas på sjukhus.